Tööturu olukorra parandamisest ESFi toel
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Tööturu olukorra parandamisest ESFi toel Viljandimaal Meede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” Kadri Jäätma 31 .10.2006. RAK mee tme 1.3 Võrdsed võimalused tööturul üldine eesmärk:. Töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rak mee tme 1 3 v rdsed v imalused t turul ldine eesm rk
Tööturu olukorra parandamisest ESFi toel ViljandimaalMeede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul”Kadri Jäätma31.10.2006


Rak mee tme 1 3 v rdsed v imalused t turul ldine eesm rk
RAK meetme 1.3Võrdsed võimalused tööturulüldine eesmärk:

Töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja

sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja

tõhusam ennetamine ja leevendamine

ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.


Toetuse andmise eesm rgid
Toetuse andmise eesmärgid:

integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötuid ning töötajaid, kes on saanud koondamisteate;

võimaldada riskirühmadele paremat ligipääsu tööturule;

tõsta tööturuteenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti.


V imalikud tegevused
Võimalikud tegevused:

töötute ja koondamisteate saanud tööotsijate täiend- ja ümberõpe (sh. ettevõtlusalane õpe);

riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine;

ebapiisava eesti keele oskusega inimestele tööalaselt vajalik keeleõpe;

tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine;

abi andmine ettevõtlusega alustamiseks;

naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine;

tööturuteenuste edasiarendamine.


Meetme rakendamise skeem
Meetme rakendamise skeem

Meedet rakendatakse kahes osas

Riiklike tööturuasutuste projekte rakendatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kava alusel.

Teised asutused taotlevad toetust taotlusvoorudes.


V rdsed v imalused t turul
Võrdsed võimalused tööturul

Võimalikud kasusaajad (sihtgrupp):

töötud (nii registreeritud kui registreerimata);

tööturult väljatõrjutud inimesed;

koondamisteate saanud töötajad/tööotsija.

Toetust võib taotleda:

juriidiline isik;

füüsilisest isikust ettevõtja;

riigiasutus või

kohaliku omavalitsuse asutus.


Taotleja
Taotleja:

peab omama projekti teostamiseks vajalikke vahendeid;

peab omama projekti teostamiseks vajalikku kogemust;

peab omama kinnitust avaliku sektori finantseeringu olemasolu kohta;

või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;

ei või olla maksuvõlglane.


V rdsed v imalused t turul rahastamine
Võrdsed võimalused tööturul rahastamine

 • Rahastamine 2004-2006*:

  • ESF: 413,6 milj krooni

  • Riik (sh kohalikud eelarved) 103,4 milj krooni

   KOKKU: 517 milj krooni

_________________________

* 2004 aasta hindades


Avaliku sektori finantseering
Avaliku sektori finantseering

Vähemalt 20% projekti abikõlblikest kogukuludest peab olema finantseeritud Eesti avaliku sektori poolt.

Eesti avaliku sektori finantseeringuks loetakse järgmiste isikute finantseeringut:

1) riik;2) kohaliku omavalitsuse üksus;3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik;4) juriidilised isikud, mille üle punktides 1–3 nimetatud isikud omavad raamatupidamise seadusetähenduses valitsevat mõju.


Avaliku sektori finantseering 1 vastavalt t turuteenuste ja toetuste seadus ele
Avaliku sektori finantseering (1) Vastavalt tööturuteenuste ja -toetuste seadusele:

töötu toetus;

töötu õppestipendium;

sõidu- ja majutustoetus;

toetus tööandjale väiksema konkurentsivõimega inimese töölevõtmisel;

tööpraktika stipendium;

tööpraktika juhendamistasu;

ettevõtlustoetus;


Avaliku sektori finantseering 2
Avaliku sektori finantseering (2)

Vastavalt töötuskindlustuse seadusele:

 • töötuskindlustushüvitis;

  Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele:

 • toimetulekutoetus;

  muud avaliku sektori toetused üksikisikutele, kui selle toetuse läbi panustab toetuse andja tööhõive edendamisele.


Avaliku sektori finantseering 3
Avaliku sektori finantseering (3)

Vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele:

töövõimetuspension

Vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusele:

puudega täiskasvanu toetus;

hooldajatoetus;

puudega vanema toetus;

õppetoetus;

rehabilitatsioonitoetus;

täienduskoolitustoetus;


Meede 1 3 v rdsed v imalused t turul
Meede 1.3 Võrdsed võimalused tööturul

Toimunud on kolm taotlusvooru.

I 19. juuli - 17. august 2004

II 30. august – 28. oktoober 2004

III 17.aprill - 18. mai 2006

Taotlusvoorudesse esitatud 195 projektist rahastati 90.

Koondatute projekte on olnud viis.

Kreenholm, Narva Elektrijaamad, AS Viisnurk, AS Dagotar, Töötukassa kollektiivsete koondamiste üle-eestiline projekt.

Tänaseks on lõppenud 26 projekti.


Meede 1 3 v rdsed v imalused t turul1
Meede 1.3 Võrdsed võimalused tööturul

IV taotlusvoor

Vooru avamise eeldatav aeg on detsember 2006

Voor on avatud kuu aega.

Jagamisele lähevad vabanevad vahendid lõppenud projektidest.

Koondamisteate saanud töötajatele suunatud projekte võib esitada jooksvalt.


Projektide m jupiirkondade jaotus maakonniti
Projektide mõjupiirkondade jaotus maakonniti

Ida-Virumaa 14+7

Harjumaa 13+5

Valgamaa 8+4

Võrumaa 8+4

Viljandimaa 7+3

Põlvamaa 6+3

Tartumaa 5+3

Pärnumaa 5+2

Hiiumaa 5+1

Jõgevamaa 4+3

Saaremaa 4+1

Järvamaa 3+2

Läänemaa 3+1

Lääne-Virumaa 2+1

Raplamaa 2+1


Meetme 1 3 projektid viljandimaal
Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Abiühing Üheksavägine MTÜ

“Tõrjutust tundvate inimeste sotsiaalse sidususe taastamine”

kestus 19 kuud, lõppes 31.03.2006

maksumus 1 938 664 krooni

osaleb 128/128 töötut: 64/29 meest, 64/99 naist

tööle 76

rakenduspiirkond Viljandi-, Võru-, Valgamaa

projektijuht Livia Olesk; liviaolesk@hot.ee; 527 4959


Meetme 1 3 projektid viljandimaal1
Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Abiühing Üheksavägine MTÜ

“Puuetega inimeste ja töötute tagasitulek tööturule”

kestus 44 kuud, 01.01.2005 - 31.08.2008

maksumus 5 793 850 krooni

osaleb 206 töötut: 15 meest, 191 naist

tööle 103

rakenduspiirkond Viljandi-, Põlva-, Võru-, Valga-, Pärnu-, Harjumaa

projektijuht Margot Põlla; margot.polla@mail.ee; 4333963


Meetme 1 3 projektid viljandimaal2
Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Tööturuameti Viljandimaa osakond

“Lõuna-Viljandimaa töötute lõimimine tööturule läbi erialakoolituse ja tööpraktika”

Kestus 14 kuud, lõppes 28.02.2006

maksumus 826 801krooni

osaleb 20/20 töötut: 10/3 meest, 10/17 naist

tööle 16/20

rakenduspiirkond Viljandimaa

projektijuht Külli Mõttus; kylli.mottus@mail.ee; 53415950


Meetme 1 3 projektid viljandimaal3
Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Tööturuameti Viljandimaa osakond

“Viljandimaa puudeinimeste toetamine tööturule pääsemisel”

Kestus 01.04.2004 - 31.12.2006

maksumus 5 551 400 krooni

osaleb 30/63 töötut:15/31 meest, 15/32 naist

tööle 10/23

rakenduspiirkond Viljandimaa

projektijuht Kristel Liivaste; kristel.liivaste@mail.ee ; 5094845


Meetme 1 3 projektid viljandimaal4
Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Tööturuameti Viljandimaa osakond

“Viljandi- ja Võrumaa töötute lõimimine tööturule läbi väikeettevõtluse”

Kestus 16 kuud, lõppes 31.12.2005

maksumus 1 453 090 krooni

osaleb 40/51 töötut: 20/20 meest, 20/31 naist

tööle 40/41

rakenduspiirkond Viljandimaa, Võrumaa

projektijuht Peep Raju; peep.raju@tta.ee ; 5070822


Meetme 1 3 projektid viljandimaal5
Meetme 1.3 projektid Viljandimaal

Eesti Põllumajandusülikool

“Väikeettevõtluse toetamine maal”

kestus 20 kuud, lõppes 31.05.2006

maksumus 703 130 krooni

osaleb 30/33 töötut: 10/14 meest, 20/19 naist

tööle 12/30

rakenduspiirkond Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Võru-, Järva-, Valga-, Viljandi-, Ida-Viru maakond.

projektijuht Urve Vool; vool@eau.ee; 7313174


Lisainfo
Lisainfo:

Tööturuameti kodulehekülg

www.tta.ee/esf

Struktuurifondide kodulehekülg

www.struktuurifondid.ee

Kadri Jäätma

Tööturuamet, ESF osakonna peaspetsialist

625 77 60

kadri.jaatma@tta.ee