ELECTRO NICĂ II - PowerPoint PPT Presentation

electro nic ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ELECTRO NICĂ II PowerPoint Presentation
Download Presentation
ELECTRO NICĂ II

play fullscreen
1 / 9
ELECTRO NICĂ II
106 Views
Download Presentation
sela
Download Presentation

ELECTRO NICĂ II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ELECTRONICĂ II Notiţe de curs Cursul nr. 5 Conf. Dr. Ing. Gheorghe PANĂ pana@vega.unitbv.ro

  2. Probleme tratate • Circuite liniare • Sumatorul inversor • Amplificatorul diferenţial • Amplificatoare de instrumentaţie • cu 2 AO • cu 3 AO şi rezistoare separate • cu 3 AO şi rezistoarele în acelaşi CI Cursul nr. 5

  3. Circuite liniareSumatorul inversor Cursul nr. 5

  4. Circuite liniareAmplificatorul diferențial Se aplică suprapunerea de efecte: Cursul nr. 5

  5. Circuite liniareAmplificatorul diferențial Cursul nr. 5

  6. Circuite liniareAmplificatorul diferențial Relația se poate scrie sub forma: Uo=K(Ui2-Ui1) dacă se îndeplinește condiția: Rezultă: Amplificatorul diferențial echilibrat: Cursul nr. 5

  7. Circuite liniareAmplificatoare de instrumentație Amplificator de instrumentaţie realizat cu 2 AO: Cursul nr. 5

  8. Circuite liniareAmplificatoare de instrumentație Amplificator de instrumentaţie realizat cu 3 AO: Cursul nr. 6

  9. Circuite liniareAmplificatoare de instrumentație Realizarea cu 3 AO sub formă de circuit integrat: • RG stabilește amplificarea circuitului (G de la GAIN=câştig) • Capătul spre masă al R4 se lasă liber şi devine terminalul REFERENCE • Capătul spre ieşire al R2 se lasă liber şi DEVINE terminalul SENSE Cursul nr. 6