slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thánh Ca 292 Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thánh Ca 292 Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Thánh Ca 292 Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời - PowerPoint PPT Presentation


  • 212 Views
  • Uploaded on

Thánh Ca 292 Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời. 1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày. Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang, giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Thánh Ca 292 Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ThánhCa 292

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

1 th t t i c s b nh an m tr n th kh ng th ban c ng kh ng ai o t kh i t m t i r y
1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày.
d u th th ch tr n ng t i d ng m t m m y ng ngang gi a c nh kia h ng th y t m an th i thay
Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang, giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay!
h ng n ng trong ch a mu n i j sus ch a t i h ng n ng trong ch a mu n i th a vui ng t ng o
Hằng nương trong Chúa muôn đời, Jêsus, Chúa tôi; Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào;
christ ng y m lu n ph n m d u quy t ta ch ng xa ng i c ch a b n t i su t i chi c n u n o
Christ ngày đêm luôn phán êm dịu: “Quyết Ta chẳng xa ngươi”. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!
2 t khi c s b nh an d u d ng n t m c a t i c th gian d ng h t khen vua tr i
2. Từ khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi, cả thế gian dường hát khen Vua Trời,
s ren r i trong l ng tan m n m bi n n n s ng vui c h t khen ng i c u ch a vinh hi n th i
Sự ren rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, cứ hát khen ngợi Cứu Chúa vinh hiển thôi.
h ng n ng trong ch a mu n i j sus ch a t i h ng n ng trong ch a mu n i th a vui ng t ng o1
Hằng nương trong Chúa muôn đời, Jêsus, Chúa tôi; Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào;
christ ng y m lu n ph n m d u quy t ta ch ng xa ng i c ch a b n t i su t i chi c n u n o1
Christ ngày đêm luôn phán êm dịu: “Quyết Ta chẳng xa ngươi”. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!
slide10

ThánhCa 292

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

3 b nh an gi ng ch u ng c kia y th n v n t s t y l c t i ng c n tr i qua i n y
3. Bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đương còn trải qua đời nầy;
ng i s p t i l m r y mai g i t i c t l n m m y n c gia mi n th nh qu c vinh hi n th i
Ngài sắp tái lâm rày mai gọi tôi cất lên đám mây, đến cố gia miền thánh quốc vinh hiển thôi!
h ng n ng trong ch a mu n i j sus ch a t i h ng n ng trong ch a mu n i th a vui ng t ng o2
Hằng nương trong Chúa muôn đời, Jêsus, Chúa tôi; Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào;
christ ng y m lu n ph n m d u quy t ta ch ng xa ng i c ch a b n t i su t i chi c n u n o2
Christ ngày đêm luôn phán êm dịu: “Quyết Ta chẳng xa ngươi”. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!