Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
START PowerPoint Presentation

START

250 Views Download Presentation
Download Presentation

START

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. START

 2. DOBA PŘEMYSLA OTAKARA II. 1 2 3 4 HISTORICKÁ DESÍTKA 5 6 7 8 9 10 HODNĚ ŠTĚSTÍ

 3. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 1 Otcem Přemysla Otakara II. byl: Přemysl Otakar I. Václav I. Václav II. a b c

 4. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 1 Otcem Přemysla Otakara II. byl: Přemysl Otakar I. Václav I. Václav II. Správně a b b c a Vaše odpověď:

 5. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 1 Otcem Přemysla Otakara II. byl: Přemysl Otakar I. Václav I. Václav II. Správně a b b c b Vaše odpověď:

 6. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 1 Otcem Přemysla Otakara II. byl: Přemysl Otakar I. Václav I. Václav II. Správně a b b c c Vaše odpověď:

 7. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 2 Markéta Babenberská byla: první manželka P.O.II. nemanželské dítě P.O.II. milenka P.O.II. a b c

 8. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 2 Markéta Babenberská byla: první manželka P.O.II. nemanželské dítě P.O.II. milenka P.O.II. Správně a b a c a Vaše odpověď:

 9. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 2 Markéta Babenberská byla: první manželka P.O.II. nemanželské dítě P.O.II. milenka P.O.II. Správně a b a c b Vaše odpověď:

 10. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 2 Markéta Babenberská byla: první manželka P.O.II. nemanželské dítě P.O.II. milenka P.O.II. Správně a b a c c Vaše odpověď:

 11. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 3 Za vlády Přemysla Otakara II. sahaly hranice jeho panství až k: Černému moři Jaderskému moři Baltskému moři a b c

 12. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 3 Za vlády Přemysla Otakara II. sahaly hranice jeho panství až k: Černému moři Jaderskému moři Baltskému moři Správně a b b c a Vaše odpověď:

 13. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 3 Za vlády Přemysla Otakara II. sahaly hranice jeho panství až k: Černému moři Jaderskému moři Baltskému moři Správně a b b c b Vaše odpověď:

 14. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 3 Za vlády Přemysla Otakara II. sahaly hranice jeho panství až k: Černému moři Jaderskému moři Baltskému moři Správně a b b c c Vaše odpověď:

 15. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 4 Při křížové výpravě do Pruska založil Přemysl Otakar II. město Královec, což je dnešní: Minsk Talin Kaliningrad a b c

 16. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 4 Při křížové výpravě do Pruska založil Přemysl Otakar II. město Královec, což je dnešní: Minsk Talin Kaliningrad Správně a b c c a Vaše odpověď:

 17. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 4 Při křížové výpravě do Pruska založil Přemysl Otakar II. město Královec, což je dnešní: Minsk Talin Kaliningrad Správně a b c c b Vaše odpověď:

 18. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 4 Při křížové výpravě do Pruska založil Přemysl Otakar II. město Královec, což je dnešní: Minsk Talin Kaliningrad Správně a b c c c Vaše odpověď:

 19. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 5 Bitva s uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu se konala v roce: 1260 1265 1270 a b c

 20. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 5 Bitva s uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu se konala v roce: 1260 1265 1270 Správně a b a c a Vaše odpověď:

 21. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 5 Bitva s uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu se konala v roce: 1260 1265 1270 Správně a b a c b Vaše odpověď:

 22. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 5 Bitva s uherským králem Bélou IV. u Kressenbrunnu se konala v roce: 1260 1265 1270 Správně a b a c c Vaše odpověď:

 23. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 6 Přemysl Otakar II. byl nazýván „králem železným a zlatým“, protože: nosil brnění se zlatou přilbicí těžil železnou rudu a zlato byl velmi mocný a bohatý a b c

 24. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 6 Přemysl Otakar II. byl nazýván „králem železným a zlatým“, protože: nosil brnění se zlatou přilbicí těžil železnou rudu a zlato byl velmi mocný a bohatý Správně a b c c a Vaše odpověď:

 25. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 6 Přemysl Otakar II. byl nazýván „králem železným a zlatým“, protože: nosil brnění se zlatou přilbicí těžil železnou rudu a zlato byl velmi mocný a bohatý Správně a b c c b Vaše odpověď:

 26. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 6 Přemysl Otakar II. byl nazýván „králem železným a zlatým“, protože: nosil brnění se zlatou přilbicí těžil železnou rudu a zlato byl velmi mocný a bohatý Správně a b c c c Vaše odpověď:

 27. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 7 Na sklonku své vlády soupeřil Přemysl Otakar II. s: Matyášem Korvínem Jindřichem Korutanským Rudolfem Habsburským a b c

 28. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 7 Na sklonku své vlády soupeřil Přemysl Otakar II. s: Matyášem Korvínem Jindřichem Korutanským Rudolfem Habsburským Správně a b c c a Vaše odpověď:

 29. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 7 Na sklonku své vlády soupeřil Přemysl Otakar II. s: Matyášem Korvínem Jindřichem Korutanským Rudolfem Habsburským Správně a b c c b Vaše odpověď:

 30. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 7 Na sklonku své vlády soupeřil Přemysl Otakar II. s: Matyášem Korvínem Jindřichem Korutanským Rudolfem Habsburským Správně a b c c c Vaše odpověď:

 31. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 8 Přemysl Otakar II. padl v bitvě: u Moháče na Moravském poli u Kresčaku a b c

 32. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 8 Přemysl Otakar II. padl v bitvě: u Moháče na Moravském poli u Kresčaku Správně a b b c a Vaše odpověď:

 33. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 8 Přemysl Otakar II. padl v bitvě: u Moháče na Moravském poli u Kresčaku Správně a b b c b Vaše odpověď:

 34. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 8 Přemysl Otakar II. padl v bitvě: u Moháče na Moravském poli u Kresčaku Správně a b b c c Vaše odpověď:

 35. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 9 Roku 2012 byla odhalena první socha Přemysla Otakara II.: ve Vysokém Mýtě v Českých Budějovicích v Olomouci a b c

 36. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 9 Roku 2012 byla odhalena první socha Přemysla Otakara II.: ve Vysokém Mýtě v Českých Budějovicích v Olomouci Správně a b a c a Vaše odpověď:

 37. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 9 Roku 2012 byla odhalena první socha Přemysla Otakara II.: ve Vysokém Mýtě v Českých Budějovicích v Olomouci Správně a b a c b Vaše odpověď:

 38. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 9 Roku 2012 byla odhalena první socha Přemysla Otakara II.: ve Vysokém Mýtě v Českých Budějovicích v Olomouci Správně a b a c c Vaše odpověď:

 39. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 10 Přemysl Otakar II. vládl v letech: 1253 - 1278 1235 - 1258 1253 - 1287 a b c

 40. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 10 Přemysl Otakar II. vládl v letech: 1253 - 1278 1235 - 1258 1253 - 1287 Správně a b a c a Vaše odpověď:

 41. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 10 Přemysl Otakar II. vládl v letech: 1253 - 1278 1235 - 1258 1253 - 1287 Správně a b a c b Vaše odpověď:

 42. HISTORICKÁ DESÍTKA OTÁZKA 10 Přemysl Otakar II. vládl v letech: 1253 - 1278 1235 - 1258 1253 - 1287 Správně a b a c c Vaše odpověď: