slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lyd og lys Hvad siger loven? DNs Lyd- og lysnetværk 20. februar 2011 Christian Poll

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Lyd og lys Hvad siger loven? DNs Lyd- og lysnetværk 20. februar 2011 Christian Poll - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Lyd og lys Hvad siger loven? DNs Lyd- og lysnetværk 20. februar 2011 Christian Poll Miljøpolitisk medarbejder Danmarks Naturfredningsforening. § 2. Formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lyd og lys Hvad siger loven? DNs Lyd- og lysnetværk 20. februar 2011 Christian Poll' - sef


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Lyd og lys

Hvad siger loven?

DNs Lyd- og lysnetværk

20. februar 2011

Christian Poll

Miljøpolitisk medarbejder

Danmarks Naturfredningsforening

2 form l
§ 2. Formål
 • Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.
 • Stk. 2. Foreningen vil virke til gavn for Danmarks natur og miljø og for befolkningens mulighed for gode naturoplevelser.
lyd og lys dns sag
Lyd og lys – DNs sag?
 • Bidrag til at Danmark bliver et bæredygtigt samfund
 • Påvirkning af natur og miljø
 • Et sundt miljø
 • Gode naturoplevelser
 • Pas på ikke at gå naboens ærinde!
milj styrelsen
Miljøstyrelsen

”Støj er uønsket lyd. Mange mennesker er udsat for generende støj fra veje, fly, tog, virksomheder, støjende fritidsaktiviteter og naboer. Miljølovens formål er blandt andet at bekæmpe støj.”

 • Støjgrænser er vejledende
 • ”…afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og samfundsøkonomiske hensyn.”
 • ”Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring 10 - 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen.”

Kontakt i MST: Jørgen Jakobsen

vejledende st jgr nser
Vejledende støjgrænser

På grundlag af undersøgelser i befolkningen…

milj styrelsen st joversigt
Miljøstyrelsen - støjoversigt

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/stoejgraenser/

Grænser for:

 • Virksomheder (MST vejl. nr. 5/1984)
 • Vejtrafik (MST vejl. nr. 4/2007)
 • Jernbane (tillæg fra juli 2007 til MST vejl. nr. 1/1997)
 • Flyvepladser (MST vejl. nr. 5/1994 )
 • Motorsportsbaner (MST vejl. nr. 2/2005)
 • Skydebaner (MST vejl. nr. 1/1995)
 • Vindmøller (MIM bkg nr. 1518 af 14. december 2006)
 • Hurtigfærger (MEM bkg nr. 821 af 23. oktober 1997)
 • Skibe i havn (brev fra MST til kommuner 2010)
 • Forlystelsesparker (MST vejl. nr.  7, 2006)
 • Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer (Orientering nr. 9/1997)
 • Støjkortlægning og støjhandlingsplaner: MST vejledning 4/2006- fra EU-direktiv 
st jkortl gning n gletal og pointer
Støjkortlægning – nøgletal og pointer
 • Næsten hver tredje bolig er støjbelastet
 • 17.000 boliger er belastet med togstøj
 • Vejstøj kan ifølge WHO medføre gener som søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, hormonelle virkninger, stress og forøget risiko for hjertesygdomme.
 • Der er også indikationer på, at børn, der udsættes for vedvarende ekstern støj, har risiko for indlæringsproblemer.
erhvervs og byggestyrelsen
Erhvervs- og byggestyrelsen

6.4 Akustisk indeklima:

 • ” Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold.”
bkg om godkendelse af husdyrbrug bek nr 294 af 31 03 2009
Bkg om godkendelse af husdyrbrugBEK nr 294 af 31/03/2009
 • §11 – Begrænsning af nabogener (lyd og lys mm.) – ikke nærmere defineret
vindm llevejledningen vejl nr 9296 af 22 05 2009 under planloven
VindmøllevejledningenVejl. nr. 9296 af 22/05/2009 under planloven
 • Afstandskrav på 4 gange møllens højde pga. nabogener:
  • Støj
  • Skyggekast