การคำนวณกระแสเงินสด
Download
1 / 15

??????????????????????????????????????????? (Capital budgeting) - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

การคำนวณกระแสเงินสด. คำนวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ประเมินโครงการลงทุน (Capital budgeting). ตัวอย่างโครงการ. ต้นทุนเครื่องจักร : 200,000 บาท + ค่าขนส่ง 10,000 + ค่าติดตั้ง 30,000 สินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้น 25,000 บาท และหนี้สินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 5,000 บาท อายุโครงการ = 4 ปี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????????????????? (Capital budgeting)' - seda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Capital budgeting

การคำนวณกระแสเงินสด

 • คำนวณกระแสเงินสดเพื่อใช้ประเมินโครงการลงทุน (Capital budgeting)


Capital budgeting

ตัวอย่างโครงการ

 • ต้นทุนเครื่องจักร: 200,000 บาท + ค่าขนส่ง 10,000 + ค่าติดตั้ง 30,000

 • สินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้น 25,000 บาทและหนี้สินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้น 5,000 บาท

 • อายุโครงการ = 4 ปี

 • มูลค่าซาก 25,000 บาท

 • คิดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง


Capital budgeting

 • ยอดขายสุทธิส่วนเพิ่ม = 250,000 บาท

 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนเพิ่ม = 125,000 บาท (ไม่รวมค่าเสื่อม)

 • อัตราภาษี = 40%

 • ค่าของทุนโดยรวม = 10%


Capital budgeting

Time line สำหรับกระแสเงินสดของโครงการ

0

1

2

3

4

เงินลงทุน

OCF1

OCF2

OCF3

OCF4

+ CF

ในงวดสุดท้าย

NCF0

NCF1

NCF2

NCF3

NCF4


T 0 000
เงินลงทุนสุทธิเริ่มแรก ที่ t = 0 (หน่วย: 000)

เงินทุน = 25,000 - 5,000

= 20,000 บาท


Capital budgeting

การคิดค่าเสื่อมราคา ที่

คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง:

ค่าเสื่อมราคาต่อปี

= (มูลค่าสินทรัพย์ – มูลค่าซาก) ∕ อายุสินทรัพย์

*มูลค่าสินทรัพย์นี้รวมค่าขนส่งติดตั้งด้วย


Capital budgeting
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรรายปีค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรรายปี

= (240,000 – 25,000) ∕ 4

= 53,750 บาทCapital budgeting

หมายเหตุ :

รายได้สุทธิส่วนเพิ่ม

= ยอดขายส่วนเพิ่ม - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนเพิ่มCapital budgeting
กระแสเงินสดสุทธิงวดสุดท้ายกระแสเงินสดสุทธิงวดสุดท้าย (t = 4) ที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงาน

สมมติว่าขายเครื่องจักรไปได้ในราคา 26,000 บาท;


Capital budgeting
ถ้าโครงการจบลงก่อนที่สินทรัพย์จะถูกตัดค่าเสื่อมราคาหมดถ้าโครงการจบลงก่อนที่สินทรัพย์จะถูกตัดค่าเสื่อมราคาหมด

กระแสเงินสดจากการขายสินทรัพย์= เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์

- ภาษีจ่าย

ภาษีจะคิดจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและมูลค่าตามบัญชี โดยที่:

มูลค่าตามบัญชี = มูลค่าสินทรัพย์เริ่มแรก - ค่าเสื่อมราคาสะสม


Capital budgeting

ตัวอย่างถ้าโครงการจบลงก่อนที่สินทรัพย์จะถูกตัดค่าเสื่อมราคาหมด: ถ้าขายสินทรัพย์หลังจาก 3 ปี

 • มูลค่าเริ่มแรก = 240,000 บาท

 • หลังจาก 3 ปี มีมูลค่าเหลืออยู่ = 78,750 บาท

 • ราคาขาย = 80,000 บาท

 • ภาษีจากการขาย = 0.4(80,000-78,750) = 500 บาท

 • กระแสเงินสด = 80,000-500

  = 79,500


Capital budgeting

กระแสเงินสดสุทธิของโครงการบนกระแสเงินสดสุทธิของโครงการบน Time Line

0

1

2

3

4

(260)*

96.5

96.5

96.5

142.1

NPV = -260,000+96,500[PVIFA10%,3]

+142,100[PVIF10%,4]

= 77,042.06 บาท

*000s


Capital budgeting

IRR = 22.24%กระแสเงินสดสุทธิของโครงการบน

Payback = 2 + (67,000/96,500)

= 2.7 ปี