etiopatogen za a klasifik cia cholesteat mu ix slovensk otologick de 14 4 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etiopatogenéza a klasifikácia cholesteatómu IX.SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 14.4.2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etiopatogenéza a klasifikácia cholesteatómu IX.SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 14.4.2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Etiopatogenéza a klasifikácia cholesteatómu IX.SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 14.4.2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Etiopatogenéza a klasifikácia cholesteatómu IX.SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 14.4.2005. História . 1683 r. Du Verney masu v strednom uchu nazval „steatoma“ 1820 r. Cruveihier - tumorózna perla 1838 r. Johannes Muller zaviedol termín CHOLESTEATÓM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etiopatogenéza a klasifikácia cholesteatómu IX.SLOVENSKÝ OTOLOGICKÝ DEŇ 14.4.2005' - sebastien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hist ria
História

1683 r. Du Verney

 • masu v strednom uchu nazval „steatoma“

1820 r. Cruveihier - tumorózna perla

1838 r. Johannes Muller zaviedol termín

CHOLESTEATÓM

1855 r. Virchow: nemožno presne vysvetliť patogenézu cholesteatómu

defin cia cholesteat mu
Definícia cholesteatómu

CH = prítomnosť keratinizujúceho dlaždicového epitelu v strednom uchu, ktorý nadmerne produkuje keratín, ktorý sa hromadí v strednom uchu

 • CH= cystická formácia so stenou z rohovatejúceho dlaždicového epitelu = MATRIX CH.

(Ruah a Penha)

  • Matrix - 2 vrstvy:
   • Rohovatejúci plochý epitel ( = epitel kože zvukovodu) produkujúci keratín
   • Kubický epitel ( = vnútorná plocha blanky bubienka)
  • Perimatrix= zápalové spojivové tkanivo al. granulačné tkanivo
klasifik cia cholesteat mu
Klasifikácia cholesteatómu
 • Kongenitálny = primárny = genuinný =

CH za celistvou blankou bubienka

 • získaný (CH s defektom blanky bubienka)
  • Primárne získaný: na podklade retrakčného vaku v pars flaccida
  • Sekundárne získaný
   • pri perforácii blanky bubienka
   • poúrazový, jatrogénny
chirurgick klasifik cia zch pod a tosa
Chirurgická klasifikácia ZCH podľa Tosa

pars tensa CHretrakcia a adhézia neporušenej pars tensa

atikový CH retrakcia pars flaccida

CH v sinus tympani retrakcia alebo perforácia v Z-H kv pars tensa

kongenit lny cholesteat m
Kongenitálny cholesteatóm

KCH = embryogénne zvyšky epitelového tkaniva za intaktnou blankou bubienka (Derlacki a Clemis)

anamnéza: žiadny zápal stredného ucha ani úraz

iní autori v anamnéze až 50% výskyt zápalu stredného ucha

 • najčastejšie sa vyskytuje u detí
 • 2-5% všetkých CH spánkovej kosti (40% - Potsic a kol.)
lokaliz cia vroden ho ch
Lokalizácia vrodeného CH
 • bubienková dutina – predná horná časť
 • hrot os petrosum
 • mostovo-mozočkový uhol
 • proc. mastoideus
 • vonkajší zvukovod

1.typ : stredné ucho bez sluchových kostičiek (tympanotomia, nie second look)

2.typ: sluchové kostičky a attik (attikotomia, canal wall-up

tympanomastoidektómia, second look reexploráciu)

3.typ: siaha až do proc.mastoideus (canal wall - down tympanomastoidektómia)

histol gia kongenit lneho ch
Histológia kongenitálneho CH

Primárne epidermoidné cysty

koncentricky usporiadané vrstvy keratínu

v dutine ohraničenej skvamóznym epitelom

exfoliácia keratínu do vnútra cysty

etiopatogen za kongenit lneho ch
Etiopatogenéza kongenitálneho CH
 • migrácia plochého epiteluz vonkajšieho zvukovodu plodu
   • cez mikrodefekty blanky bubienka
   • vývojovú dehiscenciu blanky bubienka (Aimi 1997)
   • do väzivovej vrstvy pars tensa (Chrobok 2003)
   • poza anulus fc. do stredného ucha
 • Prítomnosť buniek amniovej tekutiny v strednom uchu

(Northrop, 1986, Eavey 1993, Chrobok 2003)

 • Metaplázia epitelu sliznice stredného ucha(Sadé, Babiacki 1983)
 • Pretrvávanie a rast epidermoidných buniek z embryonálneho obdobia tzv. epidermoidné formácie(Michaels, 1986, 1997)
z skan cholesteat m
Získaný cholesteatóm

zápal

úraz, iatrogénne

imigrácia

imigrácia

metaplázia

implantácia

retrakcia

proliferácia

Hybášek I.

imigra n te ria
Imigračná teória

1889 Habermann, 1890 Bezold, 1901 Politzer vznik CH po nekrotických otitídach

prerastanie skvamózneho epitelu na sliznicu stredoušia cez okrajovú perforáciu blanky bubienka, kedy sekundárna infekcia spôsobuje migráciu epitelu

Dôkaz:

Masaki a kol. v 1989 demonštroval, že zmes propylén glykolu a ATB spôsobuje u činčíl a zajacov vznik perforácie a imigráciu epidermis do stredného ucha

invagina n te ria te ria retrak n ho vaku
Invaginačná teóriateória retrakčného vaku

r. 1880 Bezold, 1918 Wittmaack

 • vtiahnutie pars flaccida do epitympana
 • retencia akumulujúceho sa keratínu v hĺbke retrakčného vaku = vznik CH
 • stratenie schopnosti sa drenovať
 • expanzia cholesteatómu
fish u tos m 4 stupne retrakcie
Fish U., Tos M.– 4 stupne retrakcie

1.st.

2.st.

3.st.

4.st.

 • Ľahká retrakcia s prítomnosťou vzduchu medzi dnom retrakčnej kapsy a krčkom kladivka
 • Retrakcia pars flaccida ku krčku kladivka
 • Laterálna stena atiku je čiastočne uzurovaná
 • Úplná rezorpcia scuta a dosiahnutie hlavičky kladivka
prolifera n te ria
Proliferačná teória

r. 1925 Lang

vnútorná plocha blanky bubienka

Otoskopický nález: nemusí byť perforácia

+ r.2000 Tos: dôkaz markerov proliferácie

zápalová infiltrácia

nekróza lamina basilaris

iritácia germinatívnej vrstvy

invazívny papilárny rast keratinocytov

proliferácia do bubienkovej dutiny

d kazy prolifer cie
Dôkazy proliferácie
 • zvýšená proliferácia keratinocytov v CH
 • keratinocyty v CH majú vyššiu mitotickú aktivitu ako normálne keratinocyty
 • Imunohistochemická zhoda viacerých parametrov epidermis zvukovodu a matrix CH (cytokeratín)
 • markery bunkovej proliferácie
   • MIB 1, antigén KI-67: vyšší pomer v keratinocytoch z CH ako v keratinocytoch kože vonk. zvukovodu
   • Cytokeratín 13/16
   • proliferačný bunkový antigén PCNA
   • Trombomodulín TM
   • jadrové fosfoproteiny p53 tumor suppressor gene (negatívny regulátor bunkovej proliferácie)
metaplastick te ria
Metaplastická teória

r.1864 Troltsch

metaplastická transformácia epitelu mukózy stredného ucha na matrix ch.

 • výsledky biopsie u detí so zápalom stredného ucha s výtokom – ostrovčeky keratinizujúceho epitelu
 • nedostatok histologických nálezov a dôkazov na úrovni molekulárnej biológie
 • Park Kujipers:na základe analýzy cytokeratínových vzoriek prišiel k záveru, že matrix CH nevzniká na základe metaplázie (nezhoda s epitelom stredného ucha)
z ver
Záver
 • patogenéza CH je rozmanitá
 • rôzne spôsoby vzniku CH vedú k rovnakému deštruktívnemu procesu
 • nie sú znaky zjavných molekulárnych alebo bunkových rozdielov medzi rôznymi typmi CH (vrodený – získaný)
 • nové možnosti skúmania, výsledky potvrdili Virchowove závery