renme iktilari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖĞRENME ÇIKTILARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖĞRENME ÇIKTILARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

ÖĞRENME ÇIKTILARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

ÖĞRENME ÇIKTILARI. Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi. Bu seminerin sonunda katılımcılar:. Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÖĞRENME ÇIKTILARI' - sebastian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
renme iktilari

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Prof. Dr. Petek Aşkar

Sosyoloji Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi

bu seminerin sonunda kat l mc lar
Bu seminerin sonunda katılımcılar:
 • Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek
 • Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek
 • Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek
 • Kendi dersi ile ilgili öğrenme çıktılarını oluşturabilecek
 • Mevcut öğrenme çıktılarını değerlendirebilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

slide3
İçerik
 • Öğrenme Çıktısı ( ÖÇ) Nedir?
 • ÖÇ ‘nin Bologna Sürecindeki Yeri Nedir?
 • ÖÇ’lerin özellikleri nelerdir?
 • ÖÇ’lerin Sınıflandırılması ( Taksonomiler )
 • ÖÇ Örnekleri
 • ÖÇ’lerin Yazımı ve Değerlendirilmesi
 • ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Önemi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

renme kt s nedir
“Öğrenme Çıktısı” nedir?
 • Öğrenme çıktısı, bir öğrenme etkinliğinin ( dersin) sonunda öğrencinin ne yapabileceği ile ilgili beklentilerin yazıldığı ifadelerdir.
 •  Öğretim sürecinde ve sonunda, bireylerin sahip olması beklenen bilgi, beceri, yetenek, değer ve tutumları gösteren ifadelerdir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

renme kt s n n bolo gna s recindeki yeri
“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri

Bologna, öğrenen odaklı bir yaklaşımla, öğretim üyesinin yapması gerekenlerden değil, öğrencinin kazanması beklenenlerden yola çıkarak öğretim üyesinin buna göre yapması gerekenleri tarif etmeye çalışmaktadır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

lerin zellikleri
ÖÇ’lerin özellikleri
 • Her bir ifade için bir fiil belirtilir.
 • Gözlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir.
 • Öğrencinin kazanması beklenenleri ifade eder. Bir ders ya da modül için 5-8 arasındadır.
 • Program yeterlilikleri ile ilişkilendirilir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

renme kt s n n bolo gn a s recindeki yeri renci kazan mlar i in bir er eve
“Öğrenme Çıktısının” Bologna Sürecindeki Yeri- Öğrenci Kazanımları için Bir Çerçeve
 • Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesi
 • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
 • Temel Alan Yeterlilikler Çerçevesi
 • Program Yeterlilikleri/ Çıktıları
 • Ders ile ilgili Öğrenme Çıktıları, buna bağlı olarak iş yükü ve AKTS kredisi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

alan yeterlilikleri
Alan Yeterlilikleri
 • Bilgi------- Kuramsal Uygulamalı
 • Beceriler--- Bilişsel Uygulamalı
 • Yetkinlikler—
  • Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme
  • Öğrenme Yetkinliği
  • İletişim ve Sosyal Yetkinlik
  • Alana özgü Yetkinlik

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

temel kavramlar bilgi
Temel Kavramlar- Bilgi
 • Bilgi ( Knowledge) : Herhangi bir disiplin ile ilgili olgu, kavram, ilke ve uygulamalardır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

temel kavramlar beceri
Temel Kavramlar- Beceri
 • Beceri ( Skill) bilişsel ve uygulamalı olarak ele alınmıştır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

beceriler bili sel
Beceriler-Bilişsel

Karşılaştırmak

Karar Vermek

Değerlendirmek

Kontrol etmek

Genellemek

Problem çözmek

Ürün geliştirmek

Sorgulamak

 • Çelişki Gidermek
 • Gözlemlemek
 • Özetlemek
 • Çözümlemek
 • Sınıflandırmak
 • Bilgi Toplamak

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

beceriler uygulamal
Beceriler-Uygulamalı

El becerisi ve yöntem

Materyal, araç gereç kullanma

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

temel kavramlar yetkinlik
Temel Kavramlar-Yetkinlik
 • Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel ve metodolojik becerileri, iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneği

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

s n fland r lmas taksonomiler
ÖÇ- Sınıflandırılması (Taksonomiler )
 • Bugün konumuz olan “öğrenme çıktıları” aslında yeni bir kavram değil.
 • Farklı terimler kullanılsa da 50-60 yıldır eğitim alan yazınında bulunmaktadır.
 • Öğrenme çıktılarının sınıflaması ve taksonomik bir yaklaşımın izlenmesi Bloom tarafından başlatılmıştır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

bloom taksonomisi bili sel alan
Bloom Taksonomisi-Bilişsel Alan
 • Hatırlama
 • Anlama
 • Uygulama
 • Analiz
 • Değerlendirme
 • Yaratma

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

program yeterlilikleri er evesi bloom li kisi
Program Yeterlilikleri Çerçevesi-Bloom İlişkisi
 • Bilgi------Hatırlama

------ Anlama

. Beceriler-- Uygulama

-----Analiz

-----Değerlendirme

----- Yaratma

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

rnekler
ÖÇ Örnekler

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

1 ki kar la t rabilecektir
ÖÇ1 : İki ........... karşılaştırabilecektir.

Karşılaştırmada yapılması beklenenler

 • Özellik belirleme
 • Benzerlikleri listeleme
 • Farklılıkları listeleme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

2 alan ile ilgili verilen bir problemi zebilecektir
ÖÇ2: Alanı ile ilgili verilen bir problemi çözebilecektir.

Problem çözümünde yapılması beklenenler:

 • Çözümleme
 • Gözlemleme
 • Ölçme
 • Strateji Geliştirme
 • Karar verme
 • Uygulama
 • Kontrol etme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

analiz 3 verilen bir z mleyebilecektir
Analiz.ÖÇ3: Verilen bir ........ çözümleyebilecektir.

Çözümleme için yapılanması beklenenler:

 • Bir bütünü parçalara ayırma
 • Parçaları çeşitli özelliklere göre sınıflama
 • Parçalar arasındaki ilişkiyi belirleme
 • Bir bütündeki bakış açısını, değerleri, niyeti ayırt etme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

4 bir de erlendirebilecektir
ÖÇ4: Bir ........ değerlendirebilecektir.

Değerlendirmede yapılması beklenenler:

 • Çözümleme
 • Gözlemleme
 • Ölçüt belirleme
 • Yargılama

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

5 bir r n geli tirebilecektir
ÖÇ5: Bir ürün geliştirebilecektir.

Ürün geliştirmede yapılması beklenenler :

 • Tasarlama
 • Planlama
 • Meydana getirme
 • Deneme ve test etme

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

bi imsel
Biçimsel

---------defines, explains, evaluates, interpretes

Ability to define, ability to explain, ability to evaluate, ability to interpret

..... will be able to define, will be able to explain, will be able to evaluate* ( IEU formatı)

 • ...... tanımlar, açıklar, değerlendirir, yorumlar
 • ......tanımlayabilme, açıklayabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme
 • .......tanımlayabilecektir, açıklayabilecektir, değerlendirebilecektir, yorumlayabilecektir*

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

mevcutlar n de erlendirilmesi
Mevcutların değerlendirilmesi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun de il
Uygun değil

Bu dersi tamamlayan öğrenciler .... genel terminolojisine ve .....kavramların bilgisine hakim olacaklardır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun de il1
Uygun değil
 • ..........ilgi alanlarını kavrayacak ve ......konu ve problemler arasındaki ilişkiyi kurabileceklerdir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun
Uygun
 • ...........konuların ve problemlerin analizinde kendine özgü bir analitik şablon geliştirebileceklerdir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun de il2
Uygun değil
 • .............genel terminolojinin ve kavramlarının farkında olacaktır.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun1
Uygun
 • ................. sembolik sisteminin analizini yapabilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun de il3
Uygun değil
 • .............yer alan temel kavramların anlaşılması

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun de il4
Uygun değil
 • ...............yöntemlerin kavramsal ve sayısal olarak öğrenilmesi

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

uygun de il5
Uygun değil
 • ................. gelişim özelliklerini anlama

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

d zeltimesi gereken metin
Düzeltimesi gereken metin
 • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: gerçek hayattaki sistemlerin toplu öğeli devreler ile modellenme yöntemlerini anlamalı, bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanılarak DC direnil devrelerin analizini yapabilmeli, dirençler, kapasitörler, indüktörler ve işlemsel yükselteçleri içeren devreleri analiz edebilmeli, Laplace dönüşümlerinin sdüzleminde devre analizi amacıyla nasıl kullanıldığını öğrenmeli, Laplace dönüşüm tekniklerini kullanılarak temel RC, RL, ve RLC devrelerinin analizini yapabilmeli, temel laboratuvar donanımının kullanımını, basit elektrik devrelerinın kurulması ve laboratuvar içinde ölçümler yapmayı öğrenmelidir

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

slide34

Düzeltilmiş Metin

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

bu dersi ba ar yla tamamlayan renciler
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
 • Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre elemanları ile modellenme yöntemlerini açıklayabilecek,
 • Temel devre elemanlarının gerilim-akım ilişkilerini hesaplayarak belirleyecek,
 • Devre çözümleme yöntemlerini (düğüm gerilimi, döngü akımı) kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile dirençler içeren devreleri analiz edebilecek,
 • Bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile direnç içeren devrelerin analizini yapabilecek,
 • İşlemsel yükselteçler içeren devreleri analiz edebilecek,
 • Türevsel denklemleri kullanarak RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek,
 • Basamak ve sinüzidal giriş kaynakları ile beslenen RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek,
 • Fazör kullanarak RLC devrelerinin analizini yapabilecek,
 • Basit elektrik devreleri kurabilecek,
 • Temel laboratuvar donanımını kullanarak laboratuvar içinde ölçümler yapabilecektir.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

lerin renme s recindeki yeri
ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Yeri
 • Öğrenci ve öğretim üyesi arasında bir dil birliği oluşur.
 • Öğrenci, kendinden bekleneni bilir.
 • Öğretim üyesinin nasıl bir öğretme ortamı hazırlayacağı ve nasıl değerlendirme yapacağının temellerini belirler.
 • Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği için zemin hazırlar.

P. Askar 14.12.2010 IEÜ

slide37
Teşekkürler

P. Askar 14.12.2010 IEÜ