Genetick vy et en u d di n ch neuropati
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií. P. Seeman Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha a CMT tým UK 2. LF a FNM. CMT - dědičná choroba. Známo již od Charcota, Marie a Tootha – téměř 130 let

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - season


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií

P. Seeman

Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Prahaa CMT tým UK 2. LF a FNM


Cmt d di n choroba
CMT - dědičná choroba

 • Známo již od Charcota, Marie a Tootha – téměř 130 let

 • Genové poruchy známé až v posledních 16 letech – t.č. 38 genů a mnoho dosud neznámých


Klinick projevy cmt
Klinické projevy CMT

 • Slábnutí distálních svalů, atrofie –deformity, poruchy chůze, poruchy citlivosti a další


Genetika cmt
Genetika CMT

 • genetika klinická

 • genetika molekulární

  CMT je nejčastějším dědičným nervosvalovým onemocněním

  Neurogenetika je neurologií celé rodinyU cmt existuj v echny typy d di nosti
U CMT existují všechny typy dědičnosti

 • AD – většina

 • GD (X-D) - vázaný na chromozom X

 • AR – relativně vzácný

 • Sporadický – nikdo v rodině nikde nemá podobné postižení –problém – může AR, ale častěji jde o novou mutaci s dominantním efektem (AD)


Ke spolehliv mu ur en typu d di nosti je zcela z sadn vy et it p m p buzn neurologicky i emg
Ke spolehlivému určení typu dědičnosti je zcela zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG


Pro dna vy et en
Proč DNA vyšetření ?? zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

 • Nejpřesnější možná diagnostika, potvrzení CMT a objasnění

 • Upřesnění klinické prognózy

 • Upřesnění genetické prognózy - hlavně u sporadických (AD nebo AR)

 • Prenatální diagnostika (poměrně vzácně)

 • Preimplantační diagnostika

 • Léčba (některé látky mohu u některého defektu pomoci a jiného uškodit)


V em se cmt li od jin ch chorob skupin chorob
V čem se CMT liší zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMGod jiných chorob/skupin chorob ??


Extr mn genetick heterogenita
extrémní genetická heterogenita zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

 • Podobné příznaky jsou způsobeny poruchami mnoha různých genů

 • Dokonce různé poruchy stejného genu mají někdy velmi odlišné projevy

 • A dokonce jeden pacient může mít poruchu ve více „CMT genech“ současně

 • t.č. 38 známých genů, jejichž porucha vede k CMT problém pro DNA vyšetření a objasnění


Dna vy et en od nej ast j ch p in k vz cn j m
DNA vyšetření zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG(Od nejčastějších příčin k vzácnějším)

CMT1A / HNPP, Cx32,

MPZ genů


Cmt nelze pomoc dna vy et en vylou it
CMT nelze pomocí DNA vyšetření vyloučit ! zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

DNA vyšetření je k potvrzení nebo upřesnění klinické diagnosy


Dna vy et en u cmt je t eba c lit
DNA vyšetření u CMT je třeba zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMGcílit!

Dotazník pro DNA vyšetření dědičných neuropatií


Dotazn k k dna vy et en d di n ch neuropati
Dotazník k DNA vyšetření dědičných neuropatií zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

Ke stažení na www.c-m-t.cz


Z sadn daje pro spr vn zac len dna vy et en
Zásadní údaje pro správné zacílení DNA vyšetření. zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

 • Rodokmen – spolehlivý a úplný– rodinná anamnéza

 • Věk začátku obtíží, záznam neurologického vyšetření,zvláštní příznaky

 • Typ neuropatie – typ 1 – demyelinizační typ 2 - axonální

  výsledek EMG


Genetick vy et en 3 kroky
Genetické vyšetření zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG(3 kroky)

 • 1.Genetická konzultace a vysvětlení smyslu vyšetření, sestavení rodokmenu, určení možných typů dědičnosti, souhlas, odběry

 • 2.Molekulárně genetické vyšetření

 • 3.Genetická konzultace – vysvětlení a sdělení výsledků a konsekvencí – dovyšetření dalších v rodině atd


Dna vy et en
DNA vyšetření zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

 • Diagnostika – zavedená vyšetření, hrazeno zdravotními pojišťovnami(CMT1A/HNPP, Cx32, MPZ, PMP22, GDAP1, HSP22, HSP27, RAB7 – 1 mutace, SPTLC1 – 1 mutace) – výsledek obvykle během 1-2 měsíců,vyšetření ve skupinách

 • Výzkum – vyšetření v rámci grantů – výzkum, není účtováno, výsledek déle, vyšetření ve skupinách(EGR2, SIMPLE, NEFL, PRX, MFN2)


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Pacient CMT - DNA zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

HMSN

HMN

HSN

typ I

typ II

HSP22

HSP27

CMT1A/HNPP

diagnostika

RAB7(exon 4)

SPTLC1(exon 5)

Cx32

Cx32

GDAP1

MPZ

MPZ

PMP22

SIMPLE

MFN2

výzkum

NEFL

PRX

LMNA

EGR2


Objasnitelnost na dna rovni
Objasnitelnost na DNA úrovni zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG

 • V praxi objasňujeme cca 40 % ze zaslaných a vyšetřených vzorků

 • U správně a přesně diagnostikovaných (opravdu CMT) pacientů až 75- 80 %

 • Vyšší objasnitelnost u typu 1 a u familiárních případů

 • Zvyšování počtu vyšetřených genů od 3.-4. příčiny nevede z odpovídajícímu zvýšení objasněnosti


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Po vyloučení nejčastějších 3-4 typů zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG(CMT1A, CMTX, MPZ event. MFN2) je další pravděpodobnost objasnění obvykle již velmi nízká – pod 5 % (1-2 %)

Další zvyšování počtu vyšetřených genů už nevede k významnějšímu zvýšení objasněnosti / záchytu mutací


Roz en mo nost p m ho genov ho vy et en dal ch forem cmt v posledn ch letech
Rozšíření možností přímého genového vyšetření dalších forem CMTv posledních letech

 • Možnosti pro vyšetření axonálních forem CMT(MPZ , NEFL, GDAP1, MFN2)

 • Možnosti pro vyšetření recesívních forem CMT(GDAP1, KIAA1985, MTMR2, PRX, LMNA)

 • Možnosti vyšetření HMN (GARS, Dynactin I, DNM2, HSP22, HSP27)

 • Možnosti vyšetření HSN(RAB 7, SPTLC1, HSN2, NTRK I)

Aktuálně na : http://molgen-www.uia.ac.be/CMTMutations/


Vy et iteln geny v dna laborato i
vyšetřitelné geny v DNA laboratoři dalších forem CMT

 • CMT1A duplikace/HNPP delece ( chromosom 17p)

 • Cx32 – GJB1 – CMTX

 • MPZ – P0 gen – HMSN III, CMT2, CMT1B

 • PMP22 – HNPP, HMSN I, CHN

 • SIMPLE – CMT1C

 • EGR2 – HMSN I, CHN

 • GDAP1 – AR-CMT2

 • MFN2 – CMT2A

 • HSP22 – dHMN II

 • HSP27 – dHMN II

 • PRX – CMT4F

 • RAB7 – CMT2B

 • SPTLC1-HSN1

 • CCFDN gen


Nov objevy vy et iteln ch gen jdou rychleji ne je na e schopnost tolik gen vy et ovat
Nové objevy vyšetřitelných genů jdou rychleji než je naše schopnost tolik genů vyšetřovat

 • Nutnost cílené diagnostiky (bez zbytečných a nesprávně indikovaných vyšetření)

 • Nutnost nových technologií (vyšetření mnoha genů současně)

 • Nutnost mezinárodní spolupráce a dělby práce


Vazebn anal zy k ur en polohy genov poruchy p padn objevu nov ho genu
Vazebné analýzy k určení polohy genové poruchy případně objevu nového genu.

AD CMT2 rodina, CMT1A, MPZ vyloučeny


Velk rodiny s nezn mou mutac mo nost pro vazebnou anal zu a mo n objev nov ch kandid tn ch gen
Velké rodiny s neznámou mutací možnost pro vazebnou analýzu a možný objev nových kandidátních genů

HSP 22 gen na 12q24 (dHMNII) – Nature Genetics 2004


Genetick vy et en u d di n ch neuropati

Děkuji za pomoc všem nejbližším spolupracovníkům analýzu a možný objev nových kandidátních genů

R. Mazanec

O. Horáček

A. Kobesová

P. Smetana

L. Baránková

E. Mikešová

J. Haberlová

V. Beneš III.

I. Sakmaryová