doel en inhoud van de paracommerci le bepalingen in de preventie verordening n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Doel en inhoud van de paracommerciële bepalingen in de preventie verordening

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Doel en inhoud van de paracommerciële bepalingen in de preventie verordening - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

Doel en inhoud van de paracommerciële bepalingen in de preventie verordening . Sandra van Ginneken, Adviseur DHW. Begripsbepaling paracommerciële rechtspersoon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Doel en inhoud van de paracommerciële bepalingen in de preventie verordening' - season


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
doel en inhoud van de paracommerci le bepalingen in de preventie verordening

Doel en inhoud van de paracommerciële bepalingen in de preventie verordening

Sandra van Ginneken,

Adviseur DHW

begripsbepaling paracommerci le rechtspersoon
Begripsbepaling paracommerciële rechtspersoon

Begripsbepaling DHW 2013: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van (1) recreatieve, (2) sportieve, (3) sociaal-culturele, (4) educatieve, (5) levens-beschouwelijke of (6) godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf

Wanneer paracommerciële rechtspersoon kantine verpacht of in een BV onderbrengt is er geen sprake meer van paracommercie

regelgeving in huidige dhw sinds 2000
Regelgeving in huidige DHW sinds 2000

Regels m.b.t. paracommercie gericht op twee doelen:

- stimuleren verantwoord schenken (artikel 9 en 24)

- tegengaan oneerlijke mededinging met reguliere horeca (artikel 4, 5 en 6)

regels stimuleren verantwoord schenken in huidige dhw
Regels stimuleren verantwoord schenken in huidige DHW

Besturen paracommerciële rechtspersonen hebben de plicht bestuursreglement op te stellen

In bestuursreglement o.m. schenktijden en kwaliteitseisen instructie barvrijwilliger

Tijdens schenktijden is tenminste één leidinggevende of gekwalificeerde barvrijwilliger aanwezig

regels tegengaan oneerlijke mededinging in huidige dhw
Regels tegengaan oneerlijke mededinging in huidige DHW

Gemeente toetst oneerlijke mededinging met reguliere horeca en verbindt zo nodig voorschriften/beperkingen aan de vergunning

Bij vergunningverlening geldt uitgebreide voorbereidingsprocedure

Voorschriften/beperkingen aan vergunningen hebben alleen betrekking op:

(1) privé bijeenkomsten

(2) adverteren over de mogelijkheid deze te houden

(3) schenktijden

Gemeenteraad kan in verordening nadere regels stellen

uitzondering indien overeenkomst met bhc
Uitzondering indien overeenkomst met BHC

Toetsing door gemeente niet nodig als paracommerciële rechtspersoon zelfregulerings-overeenkomst heeft met Bedrijfschap Horeca & Catering

In die gevallen gelden de afspraken uit die overeenkomst

Bedrijfschap Horeca & Catering heeft alle overeenkomsten in 2000 opgezegd – sportclubs hebben toen vaak afspraken opgenomen in bestuursreglement

regels stimuleren verantwoord schenken na 1 1 2013
Regels stimuleren verantwoord schenken na 1-1-2013

Geen schenktijden meer in bestuursreglementen

Wel nog kwaliteitseisen m.b.t. instructie barvrijwilligers (bestuur kan bijv. kiezen voor Instructie Verantwoord Alcoholschenken)

Verplicht register barvrijwilligers die instructie hebben gekregen (was niet in formele wet opgenomen)

regels tegengaan oneerlijke mededinging na 1 1 2013
Regels tegengaan oneerlijke mededinging na 1-1-2013

Gemeente hoeft niet meer bij vergunningaanvraag van paracommerciële rechtspersoon mededinging te toetsen; uitgebreide procedure blijft

Gemeente moet vóór 1-1-2014 paracommercie verordening vaststellen (onderscheid naar aard mag); eerdere voorschriften/ beperkingen aan vergunningen vervallen dan

In verordening regels over:

(1) schenktijden

(2) privé bijeenkomsten

(3) bijeenkomsten van derden

dus per 1 1 2013
Dus per 1-1-2013

Schenktijden in bestuursreglementen komen te vervallen

Schenktijden o.g.v. oude zelfregulerings-overeenkomsten met Bedrijfschap Horeca & Catering komen te vervallen

Schenktijden hoeven niet meer zichtbaar in de kantine aangegeven te worden

slide10
en .....

Bestuursreglement blijft in elk geval document met kwaliteitseisen voorlichtingsinstructie barvrijwilligers

Regels m.b.t. oneerlijke mededinging uiterlijk 1-1-2014 in verordening waarin algemene regels worden opgenomen

Toegestaan om in verordening onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon

Overgangsrecht bepaalt dat bestaande voorschriften/beperkingen aan vergunningen gesteld aan paracommercie, dan vervallen

doel bepalingen 4 modelverordening
Doel bepalingen §4 modelverordening

Voorkomen van oneerlijke mededinging tussen paracommerciële kantines en de reguliere horeca

Tegengaan van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren

Zorgen dat verordening, zo duidelijk mogelijk en goed handhaafbaar is

Ontheffingen op maat mogelijk maken (let op: soms LSP – stilzwijgende ontheffingen)

art 7 en 8 schenktijden verplicht
Art. 7 en 8: Schenktijden (verplicht)

Er is gekozen voor één standaard schenktijd (art. 7), met mogelijkheid hierop uitzonderingen te formuleren (art. 8); geen onderscheid lid/niet lid

Gekozen voor kloktijden, niet voor omschrijvingen

Alcoholverstrekking toegestaan gedurende periode van 6 uur (door-de-week van 17.00 – 23.00 uur, weekend van 15.00 – 21.00 uur)

Burgemeester kan ontheffing van standaard schenktijden verlenen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard - max. 12 dagen (DHW en art. 18, tweede lid, wel LSP)

art 9 eerste lid priv bijeenkomsten verplicht
Art. 9, eerste lid: Privé bijeenkomsten (verplicht)

Er is gekozen voor een verbod op alcoholverstrekking tijdens privé bijeenkomsten

Verstrekken alcoholvrije drank dan wel toegestaan

Paracommerciële rechtspersoon krijgt ontheffing als hij kan aantonen dat er binnen straal van 10 km geen effectieve concurrent is (art. 17, geen LSP)

Toepassing afstandscriterium in huidige DHW door RvS toegestaan / niet verplicht

Burgemeester kan ontheffing van verbod op alcoholverstrekking tijdens privé bijeenkomsten verlenen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard - max. 12 dagen (DHW en art. 18, tweede lid, wel LSP)

artikel 9 tweede lid bijeenkomsten van derden verplicht
Artikel 9, tweede lid: Bijeenkomsten van derden (verplicht)

Er is voor gekozen eenzelfde regeling als bij privé bijeenkomsten

Onderscheid tussen ‘privé bijeenkomsten’ en ‘bijeenkomsten van derden’ zou niet logisch zijn en is ook moeilijk handhaafbaar

Huwelijksfeest voorzitter sportclub is privé bijeenkomst

Informatieavond lijsttrekker politieke partij is bijeenkomst van derden

art 10 geen sterke drank niet verplicht
Art. 10: Geen sterke drank (niet verplicht)

Er is gekozen voor een verbod op verstrekking van sterke drank (gedistilleerd ≥ 15% alcohol) in paracommerciële inrichtingen

Wetgever verplicht gemeente niet dat in verordening te regelen; gemeente mág het wel o.g.v. DHW (art. 25a)

Burgemeester kan tijdelijk of permanent ontheffing verlenen van verbod sterke drank te schenken (art. 18, eerste lid, geen LSP); ontheffing o.g.v. DHW, art. 35, is niet mogelijk

Eventueel verbindt hij daar voorschriften of beperkingen aan

art 11 aanvullende vragen
Art. 11: Aanvullende vragen

Introductie standaard-aanvraagformulieren (lastenreductie bedrijfsleven)

Om rem te zetten op aanvullende vragen: wettelijke verplichting om het stellen van extra vragen bij verordening te regelen

Indien gemeente onderscheid naar aard van de paracommerciële rechtspersoon wil maken, zal eigen gemeentelijk formulier bij verordening moeten worden vastgesteld