'Jarmila novotna' presentation slideshows

Jarmila novotna - PowerPoint PPT Presentation


History of CU

History of CU

History of CU. A Czech and Roman king Charles IV founded the Prague university by a deed of foundation on April 7, 1348 as a first university (studium generale) to the north of the Alps and to the east of Paris.

By benson
(94 views)


View Jarmila novotna PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Jarmila novotna PowerPoint presentations. You can view or download Jarmila novotna presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Related Searches for Jarmila novotna
RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila. VÝPOČET ZÁKLADU. Prečítaj si pozorne úlohu. Klikni na správny výsledok. Vypočítaj základ, ak:. chyba. 1% základu je 0,5. 50. 5. 500. chyba. 15 % základu je 1,5. 22,5. 1. 10. chyba. 200 % základu je 800. 40. 400. 4.

By kory (103 views)

Mgr. Jarmila Matelová

Mgr. Jarmila Matelová

Mgr. Jarmila Matelová. NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY. Neohybné slovné druhy. Príslovky – vpravo, včera, skvele, nadarmo Predložky – z, v, do, popod, hore, okolo Spojky – a, i, ba, buď, že, aby, keď, či

By thane-robbins (230 views)

RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila

O Šípkovej Ruženke. RNDr. Venhačová Jarmila. Bolo nebolo, slnko na svet svietilo. Ale len dovtedy, kým sa Ruženka pichla o tŕň do prsta a zaspala naveky. Princ z neďalekého kráľovstva sa túto správu dozvedel z televízie a hneď sa ponáhľal Ruženku vyslobodiť.

By rosa (101 views)

RNDr. Venhačová Jarmila

RNDr. Venhačová Jarmila

Snehulienka v krajine percentovej časti. RNDr. Venhačová Jarmila. Bola raz jedna Snehulienka a sedem trpaslíkov. Trpaslíci celý deň usilovne pracovali v lese a Snehulienka chodila do školy.

By oria (120 views)

Mgr. Jarmila Miháliková

Mgr. Jarmila Miháliková

Výchova a vzdelávanie hluchoslepých detí na Slovensku. Mgr. Jarmila Miháliková. História starostlivosti o hluchoslepých na Slovensku sa datuje od roku 1992. Prvý, kto sa ujal starostlivosti

By janice (154 views)

Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz

Informační zdroje a služby Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě 2 0 0 9 http://www.osu.cz/uk http://knihovna.osu.cz. Jarmila Krkošková Jarmila.Krkoskova@osu.cz. Obsah prezentace. Dislokace provozů UK (=i fondů) Práva a povinnosti uživatelů, registrace

By carlo (181 views)

MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila

MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila

MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY RNDr. Venhačová Jarmila. Zvýšenie teploty telesa závisí od:. hmotnosti telesa zmeny teploty telesa druhu látky. Obe telesá (napr. z medi a z olova) prijali za rovnaký čas rovnaké teplo, ale teleso z olova dosiahlo vyššiu teplotu.

By nonnie (157 views)

MÁME DOMA ZVÍŘÁTKO Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková

MÁME DOMA ZVÍŘÁTKO Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková

MÁME DOMA ZVÍŘÁTKO Zpracovala: Bc. Jarmila Havelková. Kdo je to?. P E S. Kdo má doma tohle zvířátko?. K O Č K A. COPAK JE TO ZA TVOREČKA?. K Ř E Č E K. A CO TOHLE?. M O R Č E. A KDO ZNÁ TOHLE ZVÍŘÁTKO?. Č I N Č I L A. Tento tvoreček žije ve vodě…. AKVARIJNÍ RYBKY.

By saad (125 views)

MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR

MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR

Význam Európskeho imunizačného týždňa a realizácia imunizácie v SR. MUDr. Jarmila Lančová, Úrad verejného zdravotníctva SR. Prečo vznikol EIW ?. význam očkovania začína byť podhodnotený (nízky výskyt infekčných ochorení absencia strachu z infekčných ochorení)

By brynn-haney (218 views)