'Gunilla johansson europeiska unionen' presentation slideshows

Gunilla johansson europeiska unionen - PowerPoint PPT Presentation


Seminar III: Culture in Education

Seminar III: Culture in Education

Seminar III: Culture in Education. Torsdag den 20 augusti, 2009, Luleå tekniska universitet, D2222 9.00 – 10.45 Official opening of the seminar day by Head of department of Educational Sciences PhD. Lena Lundberg Vesterlund Math in a Cultural context Math in a Cultural context –

By sinead
(126 views)


View Gunilla johansson europeiska unionen PowerPoint (PPT) presentations online in SlideServe. SlideServe has a very huge collection of Gunilla johansson europeiska unionen PowerPoint presentations. You can view or download Gunilla johansson europeiska unionen presentations for your school assignment or business presentation. Browse for the presentations on every topic that you want.

Related Searches for Gunilla johansson europeiska unionen
EUROPEISKA UNIONEN

EUROPEISKA UNIONEN

EUROPEISKA UNIONEN. EKSG 1951 Euratom, EEG (RomF) 1957 Enhetsakten (SEA) 1987 MaastrichtF (EG) 1993 AmsterdamF 1997 EU = samarbetet mellan MS i hela dess vidd EG = Överstatligt sam­ar­bete inom första pelaren, bl.a. miljöskydd. EUs TRE PELARE.

By dunn (193 views)

Europeiska unionen

Europeiska unionen

Charlotte Haentzel. Europeiska unionen. Vägen till en fast tjänst i EU. Ca 43 000 anställda i EU:s institutioner Varav ca 26 000 på EU Kommissionen Resten på Ministerrådet, EU parlamentet, rådgivande organ och myndigheter Ca 1 200 svenskar 3 officiella arbetsspråk 23 officiella språk.

By shakira-almira (155 views)

EU (Europeiska Unionen)

EU (Europeiska Unionen)

EU (Europeiska Unionen). 28 länder. Karta över EU-länder. ÖVERSTATLIGHET: I vissa frågor bestämmer EU över medlemsländerna. Inre marknaden Valutaunionen EG-rätt MELLANSTATLIG SAMARBETE: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Polis- och säkerhetsarbete Arbetsmarknaden Invandring

By byron-santos (178 views)

Gunilla Cederström

Gunilla Cederström

Vårdnad , boende och umgänge Stockholm den 22 maj 2012 Malmö den 29 maj 2012 Göteborg den 11 juni 2012. Gunilla Cederström. Socialstyrelsens avdelningar. Tillsynsavdelningen Avdelningen för regler och tillstånd Avdelningen för kunskapsstyrning Avdelningen för statistik och utvärdering.

By titus (212 views)

Creating Unionen

Creating Unionen

Creating Unionen. Short facts about Unionen, HTF and Sif How we organised the merger How we handled HR-questions Experiences. Unionen. HTF and Sif formed Unionen the 1 january.

By wright (137 views)

Västra Unionen

Västra Unionen

Västra Unionen. Genomförandefas. Projektorganisation. Styrgrupp (7) 2 repr./omr + ordförande (Vbg). Referensgrupp AF SKL KF Högskola Facket. Externa kontakter ESF Transnationalitet. P.L 80%. Sekretariat Juridik: 10% Ekonomi: 50% Administration: 75%

By adonai (141 views)

Europeiska regionalfonden

Europeiska regionalfonden

Europeiska regionalfonden. Medborgarbudget. Varför medborgarbudget? För att öka medborgarnas möjlighet till inflytande över budget och resurser Vilka har varit med? Alla unga 13-19 år Skolbarn åk 6-9 på två skolor Alla invånare (10 år och uppåt) i två geografiskt avgränsade områden.

By jenski (199 views)

SJÖMANS-UNIONEN

SJÖMANS-UNIONEN

SJÖMANS-UNIONEN. FÖRTROENDEMÄNNEN ÄR. Glada Energiska Förtroende givande Insatta i sitt arbete. FÖRTROENDEMANNEN?. funktionerar på fartyget som Sjömans-Unionens represant i bl.a.kollektivavtalsfrågor man kan vända sig till honom då man känner sig ”trängd”, för han har tystnadsplikt

By byrd (147 views)

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen. Består av 2 6+1 kommissionärer, en från varje EU-land Har 24 000 tjänstemän till sin hjälp Finns i Bryssel. Uppgifter. Ger lagförslag till parlamentet/rådet Administrerar EU:s verksamhet och verkställer besluten

By tillie (97 views)