www itinerainstitute org n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
itinerainstitute PowerPoint Presentation
Download Presentation
itinerainstitute

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

itinerainstitute - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

www.itinerainstitute.org. marc.devos@itinerainstitute.org @devosmarc www.itinerainstitute.org. Waarom arbeidsmarkt?. Le mal belge. Beroepsbevolking (15-64 jaar): 7.000.000 Aantal werkende Belgen: 4.500.000 Zuiver privé:   3.000.000 Publiek (i.e. overheidsdienst): 800.000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'itinerainstitute' - seanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
marc devos@itinerainstitute org @devosmarc www itinerainstitute org

marc.devos@itinerainstitute.org@devosmarcwww.itinerainstitute.orgmarc.devos@itinerainstitute.org@devosmarcwww.itinerainstitute.org

le mal belge
Le mal belge
 • Beroepsbevolking (15-64 jaar): 7.000.000
 • Aantal werkende Belgen: 4.500.000
  • Zuiver privé:  3.000.000
  • Publiek (i.e. overheidsdienst): 800.000
  • Rechtstreeks gesubsidieerd (parapubliek + “privé”): 600.000
 • 45% van de loontrekkende tewerkstelling is publiek of publiek gefinancierd
 • Uitkeringstrekkers uit de beroepsbevolking gemiddeld per maand : > 1.300.000
 • Aantal niet-actieven uit de beroepsbevolking: 2.300.000
 • Vlaanderen alleen: 800.000 tussen 25-64 zijn noch werkend, noch werkzoekend
 • Aantal gepensioneerden (rust+overleving): 1.900.000

Arbeidsmarkt & HR

le mal belge tewerkstelling 2000 2011
Le mal belge: Tewerkstelling 2000-2011
 • Publieke sector +11% (44000 banen)
 • Onderwijs +18% (57300 banen)
 • Gezondheidszorg +23% (54700 banen)
 • Maatschappelijke dienstverlening +55% (91500 banen)
 • = 60% van de totale tewerkstellingsgroei

Arbeidsmarkt & HR

la mal belge
La mal belge:
 • 3 miljoen mensen werken
 • Om alle andere 8 miljoen primair te financieren
 • Zij die werken:
  • Starten laat
  • Werken niet lang genoeg en horen te snel bij de 8 miljoen: 2/3 van alle 55+ werkt niet
  • Kosten vaak belastinggeld: 60% van de job-groei 2000-2011

Arbeidsmarkt & HR

waarom is arbeidsmarktbeleid belangrijk
Waarom is arbeidsmarktbeleid belangrijk?
 • Economisch
  • Globalisering wijzigt de economische organisatie en vergt grote aanpasbaarheid van de arbeidsmarkt
 • Budgettair
  • Vergrijzing: afhankelijkheidsratio halveert tegen 2050
  • Crisis: tweesnijdend zwaard van meer werk
 • Sociaal
  • Werken = integratie, zelfontplooiing en solidariteit
  • Massawerkloosheid en sociale uitsluiting zijn sociaal drama
  • Combinatie leven/werken, werken/zorgen vergt grotere aanpasbaarheid van de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt & HR

conjunctureel b arbeidsmarkt relatief ok
CONJUNCTUREEL: B arbeidsmarkt relatief OK
 • Geen bubbel
 • Duitsland
 • Vergrijzing algemeen
 • Vergrijzing overheid
 • Gesubsidieerde & publieke tewerkstelling
 • Arbeidsduurvermindering & tijdelijke werkloosheid

Arbeidsmarkt & HR

structureel massawerkloosheid
STRUCTUREEL: massawerkloosheid
 • Altijd + 400.000 sinds 1981
 • 800%: stijging van het aantal werklozen sinds 1970
 • 20%: stijging van het aantal werknemers sinds 1970
 • Ook Vlaanderen is lang geen modelland, ondanks gestage heropleving afgelopen jaren tot vóór de crisis
 • Groot aandeel langdurige werkloosheid
 • Cijfers verhullen groter uitkeringsprobleem: werkloosheidsstatistiek NWWZ v. NWNWZ

Arbeidsmarkt & HR

structureel tewerkstellingscreatie
STRUCTUREEL: tewerkstellingscreatie
 • Te weinig economische groei, gecorreleerd aan demografische groei
 • Te weinig arbeidsintensiteit van de groei
 • Te weinig niet-gesubsidieerde jobcreatie privésector
 • Te snel schaarste: mis-match tussen vraag en aanbod

Arbeidsmarkt & HR

slide17

p. 17

Arbeidsmarkt & HR

slide18

4,2h

1000000

diagnose
Diagnose

Working Longer

structureel stratificatie
STRUCTUREEL: stratificatie
 • Allochtonen, jongeren, ouderen, kortgeschoolden = 75% van de Vlaamse werkloosheid
 • Insidersimmobiel / outsiders gemarginaliseerd

Arbeidsmarkt & HR

effectieve pensioenleeftijd oeso
Effectieve pensioenleeftijd OESO

Arbeidsmarkt & Arbeidsregulering

herintredingskansen 50
Herintredingskansen 50+

Arbeidsmarkt & HR

bottom line werkgelegenheidsgraad oudere werknemers
Bottom line: werkgelegenheidsgraad oudere werknemers

Arbeidsmarkt & HR

50% van de 50+ is zonder meer beroepsinactief: onontgonnen potentieel menselijk kapitaal

Meer dan 75% van de werkloze 50+ is langdurig werkloos

België bengelt onderaan het Europese peloton

Europese doelstelling 2010 voor 55+: 50% werkgelegenheidsgraad… v 38% in België

uitgangspunt het half lege glas
Uitgangspunt: het half-lege glas
 • Relatief werkzaamheidsgraad, vooral door subgroepen
 • Zeer lage gemiddelde uittredeleeftijd
 • Structurele arbeidstekorten in zowat alle sectoren: knelpunteneconomie
 • Beperkte mobiliteit/flexibiliteit
 • Kloof school-arbeidsmarkt: uitval & weinig afstemming
 • Geen visie, o.a. over levensbaan
 • Geen geld

Arbeidsmarkt & HR

structureel en geleidelijk
Structureel en geleidelijk

Ander loopbaanmodel & ontslagmodel

Ander loonmodel

Meer “level playing field” en meer mogelijkheid tot combinatie en variatie in arbeidsregulering

Stelsels van vervroegde uitkering geleidelijk afbouwen en oneigenlijk gebruik vermijden

Langer werken ondersteunen in pensioensysteem

Working Longer

de werkverzekering
De werkverzekering

Working Longer

win win win
Win-Win-Win
 • Instrument tav talentenschaarste
 • Investeren, maar niet straffen of opgeven
 • Onderdeel van de staatshervorming
 • Einde van de symbolen:
  • Beperkt of onbeperkt in de tijd
  • Wachtuitkeringen

Working Longer

publieke uitgaven arbeidsmarktbeleid bbp 2008
Publieke uitgaven arbeidsmarktbeleid %BBP - 2008

Arbeidsmarkt & Arbeidsregulering

wedertewerkstellingsrecht
Wedertewerkstellingsrecht
 • Pijler vergoeding/opzeg
 • Pijler investering/begeleiding
 • Voorafgaande financiering
 • Modaliteiten: kost, motiveringsplicht, misbruik, etc.

Working Longer

loopbaanrekening
Loopbaanrekening
 • Waarom?
 • Wat?
  • Persoonlijk instrument
  • Draagbaar
  • Driehoeksrelatie & co-financiering
  • Modern HR: loopbaanmanagement

Working Longer

loopbaanrekening1
Loopbaanrekening
 • Post competenties: opleiding en vorming
 • Post loopbaanplanning: beoordeling en begeleiding tijdens de loopbaan
 • Post eindeloopbaan: vanaf een te bepalen carrièrepunt aan te spreken
 • Post tijdsparen: tijd voor geld en later geld voor tijd in ruilen
 • Tweede ontslagpijler: exclusief voor investering en begeleiding naar nieuw werk

Working Longer

tijdelijk en of onmiddellijk
Tijdelijk en/of onmiddellijk

Verminder selectief sociale bijdragen voor tewerkstelling van oudere werknemers

Verhoog sociale bijdragen op uitkeringen voor inactiviteit

Verhoog de ontslagkost voor oudere werknemers door internalisering van de kost voor de samenleving - « afspiegeling »

Extra en slimme activering van ouderen, met gebruik van het budget van de werkloosheidsuitkering – collectief ontslag

Belastingen aanwenden, bv. belastingkrediet en fiscaliteit vervangingsinkomen

Working Longer

ingredi nten
Ingrediënten

Loopbaanmodel

Loopbaanonderhoud

Loonmodel

Ontslagmodel

Werkverzekering

Formules op maat

“Incentives”

beheers de loonkosten
Beheers de loonkosten
 • De drietand:
  • Radicale vereenvoudig en identiteit van de fiscale en parafiscale loonstructuur, die de diverse uitzonderingsstatuten omzet in lineaire lastenverlaging
  • Doorgedreven alternatieve financiering
  • Progressiviteit ten voordele van de lage lonen en/of leeftijd

Arbeidsmarkt & HR

verbeter de loonvorming
Verbeter de loonvorming
 • Bredere visie!
 • Verfijning van de loonnorm
  • Wettelijk correctiemechanisme automatisch karakter geven
  • Loonkostenhandicap (niveau) verrekenen
  • All-in-akkoorden in de wet verankeren (ontsporing was telkens te wijten aan onverwacht hoge inflatie)
  • Loonnorm koppelen aan productiviteit
 • Meer ruimte voor decentrale onderhandelingen
  • Sectorale CAOs voorwaardelijk moduleerbaar naar bedrijfsniveau
  • Een deel van de loonevolutie op sectoraal niveau wettelijk variabel maken

Arbeidsmarkt & HR

marc devos@itinerainstitute org @devosmarc www itinerainstitute org1

marc.devos@itinerainstitute.org@devosmarcwww.itinerainstitute.orgmarc.devos@itinerainstitute.org@devosmarcwww.itinerainstitute.org