Bewonersavond ‘buurtpreventie’ Sintenbuurt Noord - PowerPoint PPT Presentation

seanna
bewonersavond buurtpreventie sintenbuurt noord n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bewonersavond ‘buurtpreventie’ Sintenbuurt Noord PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bewonersavond ‘buurtpreventie’ Sintenbuurt Noord

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
116 Views
Download Presentation

Bewonersavond ‘buurtpreventie’ Sintenbuurt Noord

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bewonersavond ‘buurtpreventie’Sintenbuurt Noord Maandag 16 januari 2012

  2. Programma • Kort voorstellen; • Buurtpreventie in ‘Woenselse-Heide’ door Gerrit Spannink ; • Buurtpreventie in onze buurt; • Terugkoppeling actie ‘Voetjes’; • Hekken / verlichting / straatcoördinatoren • Rondvraag

  3. Bestuursleden; Enthousiaste buurtbewoonster: Eefje Smits; Wijkbrigadier: Rob van Hout; Gemeente: Nicole Vernig. Kort voorstellen

  4. Buurtpreventie in ‘Woenselse-Heide’ door Gerrit Spannink

  5. Buurtpreventie in onze buurt • Straatcoördinatoren (introductie rond 1995); • Buurtpreventie anno 2012; • Actie ‘Voetjes’; • Diverse initiatieven, o.a.: • Blik opzij, dan kan de veger erbij • Actie sneeuwschuiver


  6. Preventieve actie op donderdag 20-10 jl.; Aantal uitgedeeld: 5 stuks; Opvallende zaken: Weinig/geen verlichting in gangen; Hekken geplaatst in brandgang; Poorten brandgang zijn laag met inkijk; Achterpoorten afsluiten; Groenbak in de brandgang; ‘Puntendak’ op poorten. Terugkoppeling actie ‘Voetjes’;

  7. ‘Overzicht hekken/verlichting’

  8. Wat kunnen we samen doen? • Hekken in brandgangen • Alle bewoners moeten instemmen (lastig) • Kosten voor betrokkenen • Verlichting • Om de vier huizen verlichting in de brandgang (nacht- en beweging- sensor) • Kosten voor betrokkenen • Straatcoördinatoren • Zijn er vrijwilligers?

  9. Rondvraag / opmerkingen

  10. BEDANKT!!