LES PRONOMS POSSESSIFS - PowerPoint PPT Presentation

les pronoms possessifs n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LES PRONOMS POSSESSIFS PowerPoint Presentation
Download Presentation
LES PRONOMS POSSESSIFS

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
LES PRONOMS POSSESSIFS
119 Views
scout
Download Presentation

LES PRONOMS POSSESSIFS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LES PRONOMS POSSESSIFS VY_32_INOVACE_5B8

 2. Přivlastňovací zájmena nesamostatná • Tvoří se podle rodu podstatného jména • Tvary - mužský rod, jednotné číslo • Mon copain (můj ) notrecopain (náš) • Ton copain ( tvůj) votrecopain (váš) • Son copain (jeho, její) leurcopain (jejich) • Ve 3. osobě jednotného čísla je stejný tvar pro přivlastňování mužskému i ženskému rodu • Jeho/její - son

 3. Ženský rod • Tvary – ženský rod , jednotné číslo • Macopine (moje) notrecopine (naše) • Ta copine (tvoje) votrecopine (vaše) • Sacopine (jeho, její) leurcopine (jejich) • pokud podstatné jméno začíná na samohlásku nebo němé -h , tak se užívají tvary přivlastňovacích zájmen mužského rodu • Mon amie– moje přítelkyně • ton amie, son amie

 4. Množné číslo • Má stejné tvary pro oba rody • Mesparents (moji/e)nos parents (naši/e) • Tes parents (tvoji/e) vos parents (vaši/e) • Sesparents (jeho/její) leursparents (jejich) • Pozor! Je nutné nezaměňovat osobní zájmeno leur – jim • a přivlastňovací zájmeno leur/s - jejich

 5. použití • Ve francouzštině se používají nesamostatná přivlastňovací zájmena častěji, než v češtině • Např.: češu si vlasy, čistím si zuby • Je peignemescheveux. Je brossemesdents. • Jako náhrada českého zájmena –svůj • Já hledám své papíry. My hledáme své papíry. • Je cherchemespapiers. • Nouscherchons nos papiers.

 6. Přivlastňovací zájmena samostatná • Tvary mužského a ženského rodu, jednotné číslo • Lemien, la miennelenôtre, la nôtre • Letien, la tiennelevôtre, la vôtre • Le sien, la sienneleleur, la leur • Mezi tvary notrea lenôtre, votrea levôtreje rozdíl v pravopise i ve výslovnosti

 7. Množné číslo • Tvary mužského rodu • Les miens les nôtres • Les tiens les vôtres • Les siens les leurs • Tvary ženského rodu • Les miennes les nôtres • Les tiennes les vôtres • Les siennes les leurs

 8. použití • Tvary přivlastňovacích zájmen samostatných se používají samostatně, bez podstatného jména. Zastupují podstatné jméno, abychom jej nemuseli opakovat. • Např.: • Velmi se mi líbí váš dům, ten náš je moc starý. • J‘aimebeaucoupvotremaison, lenôtreesttrèsvieille.

 9. Exercices • Traduisez. • To je můj bratr. • Kde je vaše škola? • Moji přátelé už odešli. • To je jeho kniha? • Jejich dům je velmi krásný. • Vaše auto je rychlejší než naše. • Tvůj pes je mladší než můj.

 10. MERCI POUR VOTRE ATTENTION

 11. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_5B8 Jméno autora: Jana Jašíková Název práce: Les pronomspossessifs Předmět: Francouzský jazyk Ročník: Kvinta Časová dotace: cca 20 minut Vzdělávací cíl: S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit, rozlišit a používat tvary přivlastňovacích zájmen nesamostatných i samostatných . Novou látku si zároveň i procvičí. Pomůcky: počítač, dataprojektor, (activeboard), Inovace: studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Vytvořeno dne: 25.05.2013