Klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste - PowerPoint PPT Presentation

scout
klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste
43 Views
Download Presentation

Klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klodens tilstand og klimaforandringernes konsekvenser for verdens fattigste Kirsten Auken

 2. Tekstside 1 spalte Ringe i vandet… - filmklip

 3. Tekstside 1 spalte ”Underlig” sommer i Danmark…

 4. Tekstside 1 spalte Status på klimaforandringerne • Temperaturen i verdenshavene er steget med 0,74 grader • Tørke og oversvømmelser • 250 millioner risikerer at blive klimaflygtninge de næste 30-40 år • Over 1 milliard risikerer vandmangel • Hurtigst muligt – mindst 5 procent om året

 5. Tekstside 1 spalte Årsager til klimaforandringerne • Klimaet forandrer sig fordi vi udleder større og større mænger CO2 og andre drivhusgasser hvert år • Samtidig rydder vi verdens skove => CO2’en bliver ikke neutraliseret som tidligere • Selvforstærkende effekter: • Isen smelter => mørk overflade samler mere varme • Frigørelse af metangasser fra permafrost => meget stærk drivhusgas • Havstrømme svækkes/flytter sig

 6. Tekstside 1 spalte Klimaforandringernes konsekvenser • Vandstanden i verdenshavene stiger pga. mere og varmere vand • Jordens overfladetemperatur stiger • Vand de forkerte steder eller på de forkerte tidspunkter • Nogle får for meget (Bangladesh, Stillehavet, Danmark(?)) • Andre får for lidt (Afrikas horn, for foden af Kilimanjaro og Himalaya, Sydeuropa(?)) • Mere uroligt klima: Flere og kraftigere naturkatastrofer, cykloner, storme, el niño, skybrud

 7. Tekstside 1 spalte Hvad betyder det? • Miljøødelæggelser og uddøde dyreracer • Ødelagt høst der skaber hungersnød • Vandressourcer tørrer ud – enorme områder bliver ubeboelige • Konflikter om brugbart land mellem befolkningsgrupper

 8. Tekstside 1 spalte Tørke på Afrikas Horn • Hungerkatastrofe • Tørreste periode i 60 år • Næsten 12 millioner mennesker truet • Somalia, Sydsudan, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Burundi, Uganda, Eritrea, Rwanda og Djibouti. • Stadigt sværere ved at klare den • konflikter, befolkningsvækst, fattigdom og overudnyttelse af jorden

 9. Tekstside 1 spalte Bangladesh • Et udsat land: 30-70 % oversvømmes hvert år. 133 mio. mennesker. 1209 pers pr km2. 75% i landområder. • Årstider forsvinder - > oprindelig 6 årstider. Mere sommer/regntid, mindre vinter/forår • Saltvand fra Bengalske bugt trænger ind i landbrugsjorden. > 830.000 ha land skadet. 6 mio udsat. 2050: 14.8 mio mennesker udsat. • Ændret regnmønster => mindre høst (ris + hvede). • Rammes hårdt af generelt højere vandstand og hyppigere cykloner. 10 procent af landet ligger under 1 meter over havet. 2050: 33 mio. mennesker risikerer at skulle flytte fra deres land. • Men hvor skal de tage hen? (2030; 186 mio indbyggere)

 10. Tekstside 1 spalte Stillehavsregionen • Små lavtliggende ø-samfund • Indtrængende saltvand – forurener ferskvand • Koralrev dør og køkkenhaver oversvømmes • Carteret Islands i Papua Ny Guinea – 1,5 m over havet. 2.600 indbyggere ved at flytte. Oversvømmet i 2015 => Papua Ny Guinea tager imod dem. • Tuvalu. Højeste punkt: 5 m over havet. Ellers 1m. Regeringen kører oplysningskampagne overfor befolkningen. • Maldiverne. 1,2 m over havet. 70.000 indbyggere i hovedstaden overvejer at flytte. Præs. MohamedNasheed vil opkøbe land i Indien, Sri Lanka og Australien…

 11. Tekstside 1 spalte Det går den gale vej… • IEA: CO2-udslippet steg i 2010 med godt 5 procent. Kan vi toppe i 2015? • Gigaton-hullet: UNEP: Max 2 grader: Udslippene skal mindskes med 12 gigaton CO2 . Nuværende ambitioner: 3-7 gigaton. Der mangler 5-9 gigaton (hvis løfterne holdes) • 4 graders temperaturstigning er meget sandsynlig: • Op til 20 procent Kortere vækstperioder for afgrøder på Afrikas Horn, • 20 prc mindre udbytte fra majs og 50 prc mindre fra bønner • Færre og dårligere græsningsområder for hyrdefolk – rammer kød og mælkeproduktionen

 12. Tekstside 1 spalte Forskere: Vi får aldrig det 20. århundredes vejr tilbage! • Vi skal lære at leve med nyt og mere uforudsigeligt klima – ikke noget der kommer og går, men noget der er! • Afrikas Horn: tørke er blevet hyppigere tilbagevendende. • Kenya Food Security Group oglokalehyrdefolk: Tørkerelateredechokplejede at kommecirkahverttiendeår. Nu kommer de hvertfemteårellerhyppigere. • 5 Borana-samfund I Etiopienkanrapportere at de tidligereblevramtaftørkehvert 6.-8. År, men nu rammes de hvertellerhvertandetår. • Fra 1960-2006 er temperaturen steget med 1 grad i Kenya og med 1,3 grader i Etiopien. Og der er et voksende antal varme dage i begge lande. • Meget sandsynligt at temperaturen i regionen vil stige med 3-4 grader i 2080-2099 I forholdtil 1980-1999.

 13. Tekstside 1 spalte CO2 udslip per person (2004) • USA: 20,4 tons • Australien: 16,3 tons • Danmark: 10-11 tons • Kina; 3,84 tons • Indien 1,2 tons • Malawi: 0,08 tons • Samoa 0,82 tons

 14. Tekstside 1 spalte Klimaretfærdighed? • De fattigste lande bærer det mindste ansvar – rammes hårdest og har mindst modstandskraft. • Danmark: Vi har penge og ressourcer. Det er dyrt og irriterende – rigtig ærgerligt med vand i kælderen. Men vi klarer den. Vi kan måske endda tjene på at eksportere viden og teknologi • Afrikas Horn, Bangladesh, de små østater? • Ikke samme modstandskraft, færre ressourcer • Hjælp til tilpasning: Opsamling af regnvand, modstandsdygtige afgrøder, varslingssystemer, kystbeskyttelse, • Eller til at flytte sig ? – klimaflygtninge…

 15. Tekstside 1 spalte Hvis der var retfærdighed til… • Folkekirkens Nødhjælp har beregnet at Danmarks del af det globale ansvar svarer til at mindske CO2-udslippet med 90 procent inden 2020. Heraf 40 procent i Danmark • Danmark: Vi har penge og ressourcer. Det er dyrt og irriterende – rigtig ærgerligt med vand i kælderen. Men vi klarer den. Vi kan måske endda tjene på at eksportere viden og teknologi • Afrikas Horn, Bangladesh, de små østater? • Ikke samme modstandskraft, færre ressourcer • Hjælp til tilpasning: Opsamling af regnvand, modstandsdygtige afgrøder, varslingssystemer, kystbeskyttelse, • Eller til at flytte sig ? – klimaflygtninge…