Download
1 / 20

Bolesti na hrudníku u pacienta s normální koronarografií - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Bolesti na hrudníku u pacienta s normální koronarografií. dr.M.Ranostaj. Úvod. USA:1 mil. koronarografií / 1 rok 19% pac. nemá známky postižení koronárních arterií ženy: normální výsledky angiografie 3x častější. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bolesti na hrudníku u pacienta s normální koronarografií' - scout


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Úvod

 • USA:1 mil. koronarografií / 1 rok

 • 19% pac. nemá známky postižení koronárních arterií

 • ženy: normální výsledky angiografie 3x častější


Úvod

 • pacient s bolestí na hrudníku a normální SKG:

 • A/ revize koronarogramu: spazmus koronárních tepen/přehlédnuté léze/vrozené abnormality /myokardiální svalové můstky …..?

 • B/ existuje nekoronární kardiální příčina bolesti na hrudníku ?..postižení Ao chlopně, hypertrofická kardiomyopatie, dilatační KMP, hypertenze..


Úvod

 • C/existuje nekardiální příčina bolesti?..nemoci jícnu, muskuloskletální poruchy..

 • D/ syndrom X


Vazospazmus ka
Vazospazmus KA

 • vazospastická AP: často klidová – v časných ranních hod. nebo v noci, odpovídá na NTG, obraz ischemie na ekg, bývá dobrá tolerance námahy.

 • ergonovinový test: využívá se málo, pozitivita:segmentální reverzibilní zúžení průměru tepny minimálně o 75% + bolest na hrudníku

 • u nemocí jícnu po i.v. podání ergonovinu často vzniká bolest na hrudi

 • senzitivita 91-100%, specificita 93-96%


Vazospazmus ka v znam stanoven dg
Vazospazmus KA-význam stanovení dg.

 • příčina náhlé smrti u pac. se strukturálně normálním myokardem

 • z terapeutického hlediska:betablokátory pravděpodobně demaskují alfa-adrenergní vazokonstrikci – negativní efekt u vazospastické AP

 • CaB -lék volby


P ehl dnut l ze ka
Přehlédnuté léze KA

 • difuzní postižení:snížení rezervy koronárního průtoku..AP.Chybná interpretace - arterie s lumen zúženým a priori.Odstupující větve mají větší průměr než proximální arterie

 • Excentrické pláty

 • „Naplňovaný“ uzávěr

 • Projekční zkrácení cév

 • Aorto-ostiální léze

 • Ostiální léze větví


P ehl dnut l ze ka1
Přehlédnuté léze KA

 • Překrytí bočních větví

 • Postižení LM- LAD

 • význam IVUS – u hraničních event. angiograficky nejasných lézí – zobrazuje i strukturu cévní stěny, vč. aterosklerot. plátu, umožňuje odhalit nestabilní plát


Intravaskul rn ultrazvuk indikace
Intravaskulární ultrazvuk - indikace

 • hraniční stenózy - např. 5O % stenóza + typická AP

 • kontrola po intervenčním zákroku

 • zhodnocení bifurkačních stenóz

 • AP s normálním koronarografickým nálezem

 • sledování efektu léčby hypolipidemiky

 • sledování vývoje vaskulopatie po transpantaci srdce

 • terapeutická aplikace – rozrušení trombu na mikročástice


Kongenti ln koron rn anomalie
Kongentiální koronární anomalie

 • vznik ischemie i v nepřítomnosti koronární aterosklerózy / náhlá smrt u mladších lidí

 • odstup a. circumflexa z pravé koronární arterie / pravého Valsalvova sinu ( nejčastější anomalie, prevalence 0.45%, častější postižení CAD, je možné ji přehlédnout )

 • ACS odstupující z pravostr. Vals. sinu, ACD z levostr. Vals. sinu

 • arteriokomorové, AV fistuly


Myokardi ln m stky
Myokardiální můstky

 • segmenty arterie LAD

 • přechodné systolické konstrikce, uvolnění v průběhu diastoly

 • 1 % pac.

 • 75% restrikce průměru tepny v systole + tachykardie…ischemie

 • chir. dekomprese, stenting u závažné AP


Nekoron rn kardi ln p iny
Nekoronární kardiální příčiny

 • Aortální stenoza/ regurgitace : snížení koronární rezervy průtoku, zvýšení požadavků na O2

 • KMP:hypertrofická forma, D-KMP (ECHO),

 • Hypertenzní nemoc:zvýšení masy LK, hypertrofie medie arteriol, diastolická dysfunkce, porucha koronární vazodilatace


Nekardi ln p iny bolesti na hrudi
Nekardiální příčiny bolesti na hrudi

 • plicní - embolizace/pneumothorax/pneumonie

 • Git – onemocnění jícnu / vředová nemoc /biliární onemocnění / pankreatitida

 • bolest hrudní stěny – kostochondritida / zlomenina žebra / sternoklavikulární artritida / herpes zoster

 • psychiatrické onemocnění – úzkostný / depresivní sy.


Nemoci j cnu
Nemoci jícnu

 • dist. jícen a srdce mají společnou aferentní nervovou inervaci (podobná lokalizace a iradiace bolesti)

 • podání NTG může spazmus jícnu uvolnit

 • motorické poruchy jícnu- vznik spazmu a bolesti po i.v. podání ergonovinu

 • refluxní ezofagitida, poruchy motility, inkarcerace hernie

 • rtg a endoskopie, manometrie, scintigrafie,pH metrie


Syndrom x
Syndrom X

 • heterogenní syndrom, různé patofyziologické mechanizmy, ischemické i neischemické mech.

  Možné patogenetické mechanizmy

  Ischemie myokardu – mikrovaskulární dysfunkce

  -mikrovask. spazmy/endoteliální dysfunkce/estrogenový deficit/zvýšený tonus sympatiku/prearteriolární konstrikce/uvolňování endogenních peptidů/ strukturální porucha v koronární mikrocirkulaci

  -difuzní epikardiální a mikrovaskulární koronární konstrice


Syndrom x1
Syndrom X

 • Neischemické mechanizmy – metabolická porucha bunky

  -porucha K buněčných kanálů / porucha adenosinového metabolizmu v buňce / inzulinová rezistence

  -zvýšený práh vnímání bolesti

 • Kombinované mechanizmy


Syndrom x2
Syndrom X

 • mikrovaskulární AP

 • klinické rysy:atypický charakter bolesti, pozitivní ST-T změny v rámci zátěž. testu, většinou negativní nález při zátěžové echokardiografii, normální SKG, antiang. terapie neúčinná u 50% pac., dobrá prognóza stran mortality, častější u žen s estrogenovým deficitem, špatná kvalita života u některých nemocných, nedostatečně klinicky definováno


Syndrom x3
Syndrom X

 • Dg.: pozitivní zátěžový test ekg a současně projevy ischemie v rámci 24-hod. monitoringu ekg nebo pozitivní výsledek jiné zobrazovací metody (scintigrafie)

 • Prognosa: příznivá, nízká koronární morbitida i mortalita


JAMA, 1/2OO2, Evaluation od patients with chest pain and normal

coronary angiograms

Ischemická choroba srdeční, Špinar J, Vitovec J, 2OO3


ad