vje tina ispitivanja stranaka svjedoka i vje taka u sudskom postupku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vještina ispitivanja stranaka , svjedoka i vještaka u sudskom postupku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vještina ispitivanja stranaka , svjedoka i vještaka u sudskom postupku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Vještina ispitivanja stranaka , svjedoka i vještaka u sudskom postupku - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Vještina ispitivanja stranaka , svjedoka i vještaka u sudskom postupku. mr.Jelena Barkić, specijalist kliničke psihologije mr.Ljerka Hajncl, specijalist psihologije rada (2007.). Psihologija svjedočenja. EPIZODIČKO PAMĆENJE je deklarativno dugoročno pamćenje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vještina ispitivanja stranaka , svjedoka i vještaka u sudskom postupku' - scott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vje tina ispitivanja stranaka svjedoka i vje taka u sudskom postupku

Vještina ispitivanja stranaka , svjedoka i vještaka u sudskom postupku

mr.Jelena Barkić, specijalist kliničke psihologije

mr.Ljerka Hajncl, specijalist psihologije rada (2007.)

psihologija svjedo enja
Psihologija svjedočenja

EPIZODIČKO PAMĆENJE

 • je deklarativno dugoročno pamćenje
 • odnosi se na vremensko određivanje toga kada su se događaji zbili (epizode) i njihovo vremensko –prostorno povezivanje
 • određuje ga gdje i kada je neka informacija usvojena
 • Problem svjedočenja u uskoj povezanosti sa svojstvima epizodičkog pamćenja
imbenici koji utje u na dosje anje to nost epizodi kog pam enja
Čimbenici koji utječu na dosjećanje/ točnost epizodičkog pamćenja
 • Pažnja i dubina obrade informacija
 • Dob
 • Kontekst (emocije, raspoloženje, fiziološko stanje, osobine ličnosti)
 • Vrijeme između događaja i dosjećanja
 • Razinapobuđenosti
informacije epizodi kog pam enja
Informacije epizodičkog pamćenja
 • organizirane su kronološki i ili spacijalno
 • osjetljive na interferenciju (čitanje , razgovor)
 • nalaze se uz svjestan napor
 • rekonstruktivne su = praznine u sjećanju se nesvjesno popunjavaju sadržajima umetnutim na temelju prethodnog znanja i pretpostavki o tome što se dogodilo
slide5
Obilježja standardnog policijskog intervjua

(Fisher i sur.1987. i Georg 1991.)

 • Prekidanje odgovora svjedoka
 • Obrazac pitanje-odgovor
 • Neprimjeren redoslijed pitanja
 • Negativne formulacije
 • Usmjeravajuća i sugestivna pitanja
 • Neprimjeren rječnik
 • Procjenjivačke primjedbe
 • Propust analize detalja
 • Zanemarivanje auditivnih informacija
vrste pitanja
Vrste pitanja
 • Opća pitanja
 • Fokusiran pitanja (ljudi, okolnosti, događaji)
 • Pitanja višestrukog izbora
 • Da-ne pitanja
 • Sugestivna pitanja
vrste sugestivnih pitanja roso 1995
Vrste sugestivnih pitanja (Roso ,1995.)
 • Potpuno disjunktivna

(dopušta samo odgovor Da ili Ne)

Je li XY platio račun ili ne?

 • Nepotpuno disjunktivna

(dopušta više ponuđenih alternativa)

Je li XY platio račun, molio odgodu plaćanja ili odbio platiti račun?

slide8
Espektativna / očekujuća

(upućuju upitanog na odgovor koji se očekuje)

Zar ne, vi niste odbili platiti račun ?

 • Odlučna

(naslućuje se željeni odgovor)

Jeste li odbili platiti račun?

 • Kapciozna / obmanjujuća

Kako je XY odbio platiti račun?

(iako prethodno nije utvrđeno da je XY odbio platiti račun)

kako do istinite izjave
Kako do istinite izjave ?

Percepcija

Pamćenje

Komunikacijske

Sposobnosti

Kognitivno-

moralni

čimbenici

Motivacija

Istinita

izjava

Neistinita

izjava

Lažna izjava

Način

uzimanja

izjave

kognitivni spoznajni intervju ed geiselman i ron fisher 1984
Kognitivni /spoznajni intervju( Ed Geiselman i Ron Fisher 1984.)
 • Posebna tehnika ispitivanja svjedoka pomoću koje se povećava količina i kvaliteta podataka u odnosu na uobičajene metode ispitivanja
 • Temeljen na spoznajama o:

socijalnim interakcijama (socijalna ф)

vještinama komuniciranja

epizodičnog pamćenja (kognitivnaф)

tehnike kognitivnog intervjua
Tehnike kognitivnog intervjua
 • Obnavljanje, oživljavanje konteksta događanja

dosjećanje cjelovitije što je kontekst intervjua sličniji situaciji - poticaj mentalnog vraćanja na mjesto, u vrijeme događanja

 • Kompletnost, potpunost, sveobuhvatnost dosjećanja

navoditi da se iznesu svi detalji bez svijesti o važnosti

slide12
Dosjećanje u obrnutom smjeru, promjena redoslijeda

manje pod utjecajem sheme

 • Promjena perspektive pri dosjećanju

mijenjanje mentalne perspektive povećava cjelovitost

zlatna pitanja kriminalistike roso 1995
Otvorena pitanja

Što se dogodilo?

Kada se dogodilo?

S kim ...?

Zašto se dogodilo?

Tko ....?

Gdje....?

Čime.... ?

Koga ili što....?

Koristiti i:

zatvorena pitanja

(potpuno ili djelomično disjunktivna

Dopunjujuća

Precizirajuća

Podsjećajuća

Kontrolna

(izvor spoznaje, ista pitanja u drugom kontekstu ili drukčije formulirana)

Zlatna pitanja kriminalistike(Roso , 1995.)
psiholo ki imbenici koji utje u na presu ivanje
1. Imaju li različite skupine (rasa, spol, religija, političko opredjeljenje, lice) isti položaj pred pravnim sustavom?

2. Koji je utjecaj sociodemografskih obilježja, stavova, uvjerenja i osobina sudaca na presuđivanje

Psihološki čimbenici koji utječu na presuđivanje
psiholo ki imbenici koji utje u na presu ivanje1
Psihološki čimbenici koji utječu na presuđivanje

Utječu jako :

 • Spol počinitelja
 • Rasa počinitelja

Nisu važni:

 • Dob počinitelja
 • Bračni status počinitelja
 • Zaposlenje počinitelja
psiholo ki imbenici koji utje u na presu ivanje2
Psihološki čimbenici koji utječu na presuđivanje

Utječu slabije:

 • Starost suca(stariji-pritvor, dulje kazne, stroži prema recidivistima, blaži prema starijima i bijelcima)
 • Religijsko opredjeljenje suca(veća strogost represivnijih vjera - katolici, baptisti, fundamentalisti)
 • Političko opredjeljenje
 • Suci prije državni odvjetnici(stroži kod žena i u djelima nasilja; blaži u imovinskim deliktima i kod ovisnika)
 • Spol suca(sutkinje strože, suci nisu blaži prema ženskom spolu)
 • Ličnost suca(stroži- autoritarni, unutarnji lokus kontrole)
kriteriji vjerodostojnosti iskaza
Kriteriji vjerodostojnosti iskaza
 • 1950-tih Undeutch-ova hipoteza: izjave temeljene na mašti, iluziji ili laži razlikuju se po sadržaju i kvaliteti od izjava temeljenih na stvarno proživljenim događajima

Procjena vjerodostojnosti izjave

(Statement Validity Assesment SVA )

Kriterijski temeljena sadržajna analiza

(Criteria-based Content Analysis-CBCA )

lista za procjenu vjerodostojnosti izjave sva
Lista za procjenu vjerodostojnosti izjave ( SVA)

Psihološke karakteristike

 • 1.Prikladnost jezika i znanja
 • 2.Prikladnost emocija
 • 3.Podložnost sugestiji
lista za procjenu vjerodostojnosti izjave sva1
Lista za procjenu vjerodostojnosti izjave ( SVA)

Karakteristike provedenog intervjua

 • 4. Postojanje navodećih, sugestivnih pitanja ili neodgovarajuća metoda ispitivanja (obećavanje nagrade, prijetnja kaznom)
 • 5. općenita primjerenost intervjua
lista za procjenu vjerodostojnosti izjave sva2
Lista za procjenu vjerodostojnosti izjave ( SVA)

Motivacija

 • 6. Motivi za prijavu, svjedočenje...
 • 7. Kontekst otkrivanja ili prijave
 • 8. Pritisci da se lažno svjedoči
lista za procjenu vjerodostojnosti izjave sva3
Lista za procjenu vjerodostojnosti izjave ( SVA)

Pitanja vezana uz istragu

 • 9. Konzistentnost s prirodnim zakonitostima
 • 10. Konzistentnost s drugim izjavama, s

drugim dokazima

kriteriji vjerodostojnosti iskaza1
Kriteriji vjerodostojnosti iskaza

I Kriteriji za analizu općih kriterija izjave:

1. Logička struktura

2. Nestrukturirana produkcija

(stil i redoslijed s neorganiziranošću i

digresijama)

3. Opširnost detalja

(specifičnost opisa mjesta vremena osoba,

objekata, događaja)

kriteriji vjerodostojnoti iskaza
Kriteriji vjerodostojnoti iskaza

II Kriteriji za analizu specifičnih sadržaja

izjave:

4. Povezanost s kontekstom (vremenska i prostorno i s drugim događajima)

5. Opis interakcija (postupci i reakcije, razgovor)

6. Reprodukcija razgovora

7. Neočekivane komplikacije tijekom djela

kriteriji vjerodostojnoti iskaza1
Kriteriji vjerodostojnoti iskaza

III Kriteriji za analizu posebnosti sadržaja:

8. Neobični detalji

9. Preobilnost detaljima

10. Krivo razumijevanje točno reproduciranih

detalja

11. Povezane vanjske asocijacije

12. Navodi o subjektivnom psihičkom stanju

13. Atribucija psihičkog stanja druge strane/počinitelja

kriteriji vjerodostojnoti iskaza2
Kriteriji vjerodostojnoti iskaza

IV Kriteriji za analizu sadržaja vezanog uz

motivaciju:

14. Spontane ispravke

15. Priznavanje nedostataka sjećanja ili

znanja o nekom dijelu događaja

16. Postavljanje sumnje u vlastito svjedočenje

17. Samoosuđivanje

18. Nalaženje isprike za drugu stanu/počinitelja

kriteriji vjerodostojnosti iskaza2
Kriteriji vjerodostojnosti iskaza

V Kriteriji za analizu sadržajnih elemenata specifičnih za kriminalno djelo:

19.Detalji karakteristični za kazneno djelo

Minimalni rezultat da bi izjava bila vjerodostojna =

7 bodova (prvih 5 plus još 2)

subjektivni i objektivni pokazatelji la i
Subjektivni i objektivni pokazatelji laži

Subjektivni indikatori laži

= uvjerenja ljudi o tome što su indikatori laži

=znakovi, sterotipi koje ljudi drže korisnim u procjeni iskrenosti

LAŽ - NEVERBALNO :

Izbjegavanje pogleda

Više pokreta TJESKOBA

Dugo vremena za odgovor

Zamuckivanje

Povišen ton glasa LAŽ

subjektivni i objektivni pokazatelji la i1
Subjektivni i objektivni pokazatelji laži

Objektivni pokazatelji laži

= sistematske razlike u verbalnom i neverbalnom ponašanju kod laganja

LAŽ ovisi o :

vrsti laži (jednostavne / složene)

ulogu (visok / nizak)

osobinama ličnosti (kreativnost, inteligencija, niska

empatija )

3 pristupa koja obja njavaju pona anje ljudi dok la u
3 pristupa koja objašnjavaju ponašanje ljudi dok lažu

EMOCIONALNI

 • Pri laganju se proživljava strah, krivnja, uzbuđenje
 • Jačina emocija ovisi o osobinama ličnosti i okolnostima laganja
 • Povišen ton glasa
 • Mikro-izrazi
 • Nestrukturirana produkcija u uzrujanosti
3 pristupa koja obja njavaju pona anje ljudi dok la u1
3 pristupa koja objašnjavaju ponašanje ljudi dok lažu

KONTROLIRAJUĆI /

KONTROLA PONAŠANJA

 • smanjiti ponašanja za koja se pretpostavljaju da upućuju na laž i povećati učestalost ponašanja koja upućuju na istinu
 • Kočenje vlastitog ponašanja - nespontanost, rigidnost
 • Manje pokreta ruku i prstiju
 • Porast pogrešaka u govoru/ponavljanje
 • Manje detalja
3 pristupa koja obja njavaju pona anje ljudi dok la u2
3 pristupa koja objašnjavaju ponašanje ljudi dok lažu

KOGNITIVNI

 • U laži veliko kognitivno opterećenje da se mora ostaviti što bolji dojam - smanjeno neverbalno
 • Uložiti trud u normalno ponašanje – pošten i uvjerljiv!!
 • Ponašanje suprotno stereotipu lažljivca
 • Rigidno, inhibirano s manje pokreta
 • Gledati u oči, govoriti fluentno, konstrukcija iskaza koji ostavlja dojam, izostavljanje informacija koje štete slici iskrene osobe, manje spontanih ispravki