Mobilnost
Download
1 / 24

Mobilnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Mobilnost. 2 7 . februar, 2009. godine. Erasmus Mundus External Cooperation Window?. Program saradnje i mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja ; Evropska komisija je pokrenula ovu inicijativu da učvrsti saradnju između visokoobrazovnih institucija izvan EU sa EU univerzitetima. Ciljevi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mobilnost' - scott-rush


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mobilnost

Mobilnost

27. februar, 2009. godine


Erasmus mundus external cooperation window
Erasmus Mundus External Cooperation Window?

 • Program saradnje i mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja;

 • Evropska komisija je pokrenula ovu inicijativu da učvrsti saradnju između visokoobrazovnih institucija izvan EU sa EU univerzitetima.


Ciljevi
Ciljevi

 • Postići bolje razumijevanje i uzajamno obogaćivanje između Evropske unije i trećih zemalja u oblasti visokog obrazovanja putem promovisanja razmjene nastavnika i saradnika, njihovih znanja, vještina i ekspertiza


Specifi ni ciljevi
Specifični ciljevi

 • Pružanje mogućnosti studentima da steknu lingvistička, kulturološka i obrazovna iskustva tokom studija u inostranstvu;

 • Poboljšanje transparentnosti i priznavanje studija i kvalifikacija, posebno se nadovezujući na pravila EU i rezultate Bolonjskog procesa u ovoj oblasti;

 • Usavršavanje vještina i kvalifikacija nastavnika i saradnika u oblasti visokog obrazovanja, tako da aktivno mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta visokoobrazovnog sistema


Odobren projekt
Odobren projekt:

BASILEUS:

 • Balkan Academic Scheme for the Internationalisation of Learning together with EU universities


Mobilnost
Ko?

 • Univerzitet u Gentu, Belgija, koordinator

 • Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka

 • Univerzitet u Nici “Sophia Antipolis”, Francuska

 • Univerzitet u Lundu, Švedska

 • Univerzitet u Rimu “La Sapienza”, Italija

 • Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

 • Univerzitet u Sofiji “St. Kliment Ohridski”, Bugarska,

 • Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska


Za koga
Za koga?

 • Studenti – bachelor, master, doktorski i postdoktorski studij

 • Nastavnici i saradnici


Ta je uklju eno u em ecw stipendiju
Šta je uključeno u EM ECW stipendiju?

1) ŽIVOTNI TROŠKOVI (subsistence):

1000 (BA/MA) – 1500 (PhD) – 1800 (postdoc) – 2500 € (staff) mjesečno

2) PUTNI TROŠKOVI

3) OSIGURANJE

4) ŠKOLARINA (TUITION FEE - max 3000 eura godišnje) – ako je razmjena 10 mjeseci i više i ako je univerzitet-domaćin zahtijeva. Za razmjene kraće od 10 mjeseci univerziteti oslobađaju kandidate plaćanja školarine.

Obezbijeđeno od strane Evropske komisije


Procedura online prijave
Procedura online prijave

 • Kandidat bira ispravan prijavni formular

 • Otvara nalog (creates account)

 • Prima mail potvrdu da je nalog otvoren (email confirmation)

 • Popunjava formular i dostavlja tražena dokumenta (uploads documents)

 • Saglasnost dekana, prodekana i šefa katedre za nastavnike i saradnike

 • Saglasnost prodekana i šefa katedre za studente

 • Može sačuvati popunjen formular i isti kasnije dopunjavatu (data are saved)

 • Šalje prijavu kada je završena (submit application)

 • Prima mailom potvrdu koja sadrži PDF-izvještaj

 • (exchange students only) Zakazuje sastanak kod lokalnih kontakt osoba (Služba za međunarodnu saradnju) i dolazi kod njih sa odštampanim PDF izveštajem. Kontakt osobe čekiraju ispravnost i potpunost prijave i ako je sve u redu, faksiraju Univerzitetu u Gentu (Basileus sekretarijatu) propratno pismo (Cover letter) u kojem potvrđuju da se prijava može razmatrati.

 • Kandidat čeka selekciju (univerziteti domaćini vrše selekciju)


Uloga ureda za me unarodnu saradnju
Uloga Ureda za međunarodnu saradnju

Outgoing students and staff

 • Provjerava ispravnost i potpunost prijave kandidata (Cover letter) i obavještava Univerzitet u Gentu (Basileus sekretarijat)

 • U slučaju uspješne prijave, organizuje plaćanje puta i osiguranja

  Incoming students and staff

 • Učestvuje u lokalnom menadžment timu koji rangira kandidate

 • Dostavlja fakultetima rangirane kandidate

 • Obavještava Univerzitet u Gentu koji kandidati mogu biti primljeni na UNSA

 • Pruža logističku podršku studentima, nastavnicima i saradnicima


Podr ka koju o ekujemo od dekanata
Podrška koju očekujemo od dekanata

Outgoing

1. OBAVJEŠTAVATI STUDENTE, NASTAVNIKE i SARADNIKE O PROJEKTU EM ECW BASILEUS - www.basileus.ugent.be

Outgoing

2. OBAVIJESTITI ŠEFOVE ODSJEKA O PROJEKTU EM ECW BASILEUS

ZBOG:

 • Pisama preporuke, saglasnosti

 • Ugovora o učenju i akademskog priznavanja studijskog boravka

  Incoming

  3. REAGOVATI BRZO NA LISTU STUDENATA, NASTAVNIKA I SARADNIKA KOJU UNSA POŠALJE DEKANATIMA, RADI POTVRDE NJIHOVOG PRIJEMA NA ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM (approval of faculties)


Procedure dokumenti
Procedure/dokumenti

 • Cover Letter

 • Exchange Learning Agreement

 • Student Contract (EU institutions)

 • Contract for (post-)doc/staff (EU institutions)

 • Transcript of Records

 • Attestation of Attendance

 • Evaluation Form


Termin za prijavu
Termin za prijavu?

 • 02. februar - 15. mart 2009. za akademsku 2009/10. godinu

 • U akademskoj 2008/09. - 23 kandidata za odlazak na EU univerzitete

 • primljeno 18 kandidata


Mogu i problemi
Mogući problemi

 • Akademsko priznavanje studijskog boravka – razmjena

 • Odsustvovanje s posla

 • Nostrifikacija stečenih zvanja – degree students


Mobilnost internacionalizacija
Mobilnost, internacionalizacija?

 • 5% od ukupnog broja studenata u procesu mobilnosti – preporuka EU

 • Možemo li to postići bez pomoći izvana?


Integracija mobilnosti u kurikulume
Integracija mobilnosti u kurikulume?

 • Identificirati semestar ili godinu gdje bi se period mobilnosti najbolje uklopio ( 1 ili dva semestra);

 • Predvidjeti u tom semestru/ godini komponente kurikuluma koje bi se mogle realizovati na partnerskim univerzitetima;

 • Identificirati na partnerskim institucijama, odsjeke ili predmete gdje bi se traženi rezultati mogli ostvariti;

 • Imenovati akademskog koordinatora na svakom odsjeku koji će imati nadležnost da potpiše ugovor o učenju

 • (www.bolognaprocess.it)


Argumenti za
Argumenti ZA

 • Harmonizacija prostora visokog obrazovanja

 • Finansijska sredstva

 • “I na dodiplomskom i na postdiplomskom stupnju studente bi se poticalo da provedu bar jedan semestar na univerzitetima izvan vlastite zemlje . Istovremeno, trebalo bi da više nastavnog i naučnoistraživačkog osoblja radi u evropskim zemljama, osim u vlastitim. Trebalo bi u cjelosti iskoristiti podršku EU mobilnosti studenata i nastavnika, koja brzo raste”. Sorbonska deklaracija


Bolonjska deklaracija
Bolonjska deklaracija

 • “Unapređenje mobilnosti prevladavanjem zapreka slobodnom kretanju, posebno;

 • -studentima: dati priliku za učenje, omogućiti im pristup i relevantnim službama;

 • nastavnicima, istraživačima i adm. osoblju: priznati i valorizirati vrijeme koje su proveli u Evropi istražujući, predajući ili učeći, bez prejudiciranja njihovih statutarnih prava.”


Zakon o visokom obrazovanju ks 31 12 2008 godine
Zakon o visokom obrazovanju KS, 31. 12. 2008. godine

 • 3.8) Evropski prostor visokog obrazovanja je proklamovani cilj potpisnica Deklaracije evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999) koji vodi stvaranju jedinstvenog evropskog prostora visokog obrazovanja, koji omogućava povećanu mobilnost studenata i akademskog osoblja, jača međunarodnu konkurentnost evropskog visokog obrazovanja, te vodi uspostavljanju zajedničkog okvira i sistema uzajamno razumljivih i uporedivih diploma;


Mobilnost

Univerzitet u Sarajevu

Rektorat

Ured za međunarodnu saradnju

Jasna.bosnjovic@unsa.ba

Neal.pusina@unsa.ba

Tel/Fax: +387 33 565 116, 118

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo

B&H