slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Upowszechnianie dobrych praktyk. Zmiany w projekcie. Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy okres realizacji projektu został przedłużony do 30 września 2014 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi' - scott-montoya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół

System pracy z uczniami zdolnymi

jako produkt finalny projektu DiAMEnT

Upowszechnianie dobrych praktyk

slide2

Zmiany w projekcie

Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy okres realizacji projektu został przedłużony do 30 września 2014 r.

w celu poszerzenia zakresu działań upowszechniających.

slide3

Formy upowszechniania produktu i włączania do głównego nurtu polityki

 • Realizowane działania:
 • cykl konferencji upowszechniających,
 • przekazywanie informacji o produkcie poprzez stronę internetową, media,
 • prezentacja produktu w czasie ogólnopolskich i regionalnych konferencji edukacyjnych, targów innowacji, wystaw organizowanych przez różne podmioty,
 • przekazanie produktu grupom docelowym
 • upowszechnianie produktu w formie dobrych praktyk,
 • szkolenia organizowane w ramach stałej oferty MCDN.
slide4

Upowszechnianie dobrych praktyk

Zakres upowszechniania produktu w formie dobrych praktyk:

 • programTwórczo odkrywam świat dla I etapu edukacji
 • programy zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ), dawna nazwa POWUZ
slide5

Upowszechnianie dobrych praktyk

Upowszechnianie programu Twórczo odkrywam świat

Cele:

Umożliwienie zapoznania się z kluczowymi elementami systemu tym nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w testowaniu produktu, a są jego potencjalnymi użytkownikami.

Przygotowanie nowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji programu Twórczo odkrywam świat.

Formy upowszechniania:

 • Realizacja wzorcowych zajęć z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat

Zajęcia są realizowane:

- w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny - SP Nr 78 w Krakowie, ZS w Waganowicach

- w subregionie Małopolska Zachodnia - ZS nr 1 w Bukownie, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, - w subregionie tarnowskim - ZSP w Woli Rzędzińskiej, SP nr 15 w Tarnowie,

- w subregionie sądeckim - SP nr 8 w Nowym Sączu, ZS w Dominikowicach,

- w subregionie podhalańskim - SP Nr 2 w Rabce-Zdroju, SP Nr 5 w Nowym Targu.

slide6

Upowszechnianie dobrych praktyk

Formy upowszechniania program Twórczo odkrywam świat - cd.

 • Organizacja 25 godz. warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

„Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat opracowanego w ramach projektu DiAMEnT?”, których kluczowym elementem będą obserwacje zajęć prowadzonych w szkołach według programu Twórczo odkrywam świat.

 • Stworzenie możliwości indywidualnej obserwacji zajęć, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, po uprzednim zgłoszeniu do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu;
slide7

Upowszechnianie dobrych praktyk

Upowszechnianie programów zajęć pozaszkolnych realizowanych

w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ)

Cele:

Umożliwienie zapoznania się z kluczowymi elementami systemu tym nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w testowaniu produktu, a są jego potencjalnymi użytkownikami.

Przygotowanie nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć w CWUZ.

slide8

Upowszechnianie dobrych praktyk

Formy upowszechniania programów zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ):

 • Uruchomienie modelowych zajęć w CWUZ po przeprowadzeniu diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów. CWUZ zostały uruchomione:
 • w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny - CWUZ w Gimnazjum Nr 2 w Skawinie dla uczniów szkół podstawowych gminy Skawina;
 • w subregionie Małopolska Zachodnia -CWUZ w Szkole Podstawowej Nr2 w Andrychowie dla uczniów szkół podstawowych gminy Andrychów;

- w subregionie tarnowskim - CWUZ w Zespole Szkół w Tuchowie dla uczniów gimnazjów gminy Tuchów;

 • w subregionie podhalańskim - CWUZ w Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdroju dla uczniów gimnazjów gminy Rabka Zdrój;
 • w subregionie sądeckim - CWUZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosądeckiego i m. Nowy Sącz.

W każdym CWUZ realizowane są zajęcia dla uczniów z jednego etapu kształcenia.

slide9

Upowszechnianie dobrych praktyk

Formy upowszechniania programów zajęć pozaszkolnych realizowanych

w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ):

 • Zorganizowanie 40 godz. warsztatów dla nauczycieli 4 specjalności:

„Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych organizowanych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ)?”

zainteresowanych pracą z uczniami zdolnymi na zajęciach pozaszkolnych organizowanych w CWUZ, którzy dotychczas nie uczestniczyli w projekcie; kluczowym elementem warsztatów będą obserwacje zajęć prowadzonych w CWUZ

slide10

Upowszechnianie dobrych praktyk

Inne formy doskonalenia wprowadzone do oferty MCDN:

 • warsztaty dla nauczycieli różnych specjalności klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) - 25 godz.:

„Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem metody projektu i strategii PBL w kontekście doświadczeń projektu DiAMEnT ?”

 • seminaria dla kadry kierowniczej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) - 8 godz.:

„Szkoła wobec szansy skutecznego wsparcia uczniów zdolnych – jak wykorzystać narzędzia projektu DiAMEnT?”

slide11

Zasady organizacji szkoleń

 • Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
 • Uczestnicy szkoleń nie będą zobowiązani do podjęcia pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT. Uzyskają taką możliwość na przyszłość (będzie to wymóg dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w ramach projektu Diament plus).
 • Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać do poszczególnych Ośrodków MCDN (w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie).
 • Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać z wykorzystaniem Karty zgłoszenia uczestnika, zamieszczonej na stronie internetowej MCDN (www.mcdn.edu.pl) oraz dostępnej w BiurachObsługiKlienta w każdym Ośrodku.
 • Zgłoszenia do udziału w indywidualnych obserwacjach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat należy dokonywać telefonicznie do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu, tel. 18 442 00 70