workshop ervaringen met paging alarmterminals
Download
Skip this Video
Download Presentation
WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS. Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere. Indeling. Inleiding Organisatie brandweer Turnhout Brandweer Turnhout binnen de zone Taxandria Opbouw EasyCad Turnhout Praktijk: alarmeringen Brandweer Turnhout Zonekorpsen Zonale specialisaties

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS' - scot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop ervaringen met paging alarmterminals

WORKSHOPERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS

Brandweer Turnhout

EasyCad - Deboosere

indeling
Indeling
 • Inleiding
  • Organisatie brandweer Turnhout
  • Brandweer Turnhout binnen de zone Taxandria
 • Opbouw EasyCad Turnhout
 • Praktijk: alarmeringen
  • Brandweer Turnhout
  • Zonekorpsen
  • Zonale specialisaties
  • Versterking / bijstand
 • EasyCad Deboosere
  • Waarom?
  • Waarom niet?
  • Toekomst?
 • Vragen
inleiding situatieschets
Inleiding - situatieschets
 • Brandweer Turnhout
  • 39 beroeps (brwm – kpl – ooff) in 3 ploegen voor permanentie 6u-22u
  • 50 vrijwilligers verdeeld over 7 ploegen voor permanentie nacht en zaterdagnammiddag (aangevuld met 2 beroeps voor dispatching)
  • 4 officieren beroeps in dagdienst
  • 6u-22u: minimumbezetting van 9 man (waarvan 1 dispatcher)
  • 22u-6u: bezetting van 7 man (waarvan 1 dispatcher)

3 erkende ziekenwagens voor DGH

 • Ziekenwagens en niet dringende interventies: personeel in de kazerne
 • Dringende brandweerinterventies: 1ste uitruk vanuit de kazerne + 2de lijns met personeel dat thuis wordt opgeroepen
inleiding situatieschets2
Inleiding - situatieschets

Zone Taxandria (volgens ontwerp KB)

inleiding situatieschets3
Inleiding - situatieschets

Zone Taxandria

 • Brandweer Turnhout ‘coördineert’ reeds enkele jaren de alarmeringen voor de verschillende korpsen uit de (vroegere) zone.
  • Aandacht:
   • Korpsen zonder eigen oproepsysteem
    • rechtstreekse paging
    • Ploegenrotatie moet geprogrammeerd worden per korps
    • beschikbaarheden bijhouden niet mogelijk (capaciteitsprobleem)
   • Korpsen met eigen oproepsysteem: Deboosere (2x) en AEG (2x)
    • Aansturing oproepsysteem ipv rechtstreekse paging (extra schakel die kan falen)
    • Ploegenrotatie wordt lokaal geprogrammeerd
    • Beschikbaarheden lokaal bijhouden is mogelijk
opbouw easycad turnhout
Opbouw EasyCad Turnhout

Schermen

scherm preselecties scherm invulvelden/interventiegegevens

opbouw easycad turnhout1
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm preselecties

opbouw easycad turnhout2
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm preselecties

 • Hoofdscherm bovenaan = Turnhout
  • Vooralarmen
  • officieren
  • Aansturing contacten (verlichting, poorten, …)
 • Scherm onderaan met tabbladen = zone Taxandria
  • Tabblad 1=Turnhout: preselecties interventietypes + zonale specialisaties
  • Tabblad 2 – 10=andere korpsen zone Taxandria: preselecties
   • Dringend
   • Niet dringend
   • Ploeg van dienst
   • OVD
   • Zonale specialisaties en bijstand
opbouw easycad turnhout3
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm preselecties - zonekorpsen

opbouw easycad turnhout4
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm invulvelden / interventiegegevens

opbouw easycad turnhout5
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm invulvelden / interventiegegevens

 • Bovenaan: interventiegegevens (lokatie – aard – extra info – CityGis gegevens)
 • Onderaan: chronologische opvolgingslijst interventies
  • Mogelijkheid om voertuigen en statussen aan interventies te koppelen
  • Wordt niet gebruikt door brandweer Turnhout
  • Opvolging interventies gebeurt in AbiDispatch
praktijk alarmeringen brandweer turnhout
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Ziekenwagen

 • Telefonische oproep vanuit HC 100 melding: ziekenwageninterventie
 • Vooralarm ziekenwagen wordt geactiveerd (terwijl dispatcher verder telefonische gegevens verwerkt)
  • Verlichting gaat aan
  • Poorten ziekenwagen gaan open
  • Signalisatiepaal op openbare weg gaat branden
 • Einde telefoongesprek
  • interventie-informatie wordt omgeroepen via PA
  • Interventiegegevens worden doorgestuurd van EasyCad naar AbiDispatch
praktijk alarmeringen brandweer turnhout1
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Niet dringende brandweerinterventies

praktijk alarmeringen brandweer turnhout2
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Niet dringende brandweerinterventies

 • Datastring met interventiegegevens komt binnen

 Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching

 • HC 100 belt voor telefonische bevestiging
 • Dispatcher geeft interventie door aan onderofficier op dienst voor verdere afhandeling door de ploeg op dienst
 • Interventiegegevens worden van EasyCad naar AbiDispatch doorgestuurd voor verdere administratieve opvolging
praktijk alarmeringen brandweer turnhout3
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Dringende brandweerinterventies

 • Datastring met interventiegegevens komt binnen in EasyCad
  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching
  • Vooralarm ‘dringende brandweerinterventie’ over PA in de kazerne
  • verlichting brandweer worden aangestuurd
  • Poorten brandweervoertuigen gaan open
  • Signalisatiepaal openbare weg gaat branden
  • Personeel wordt thuis opgeroepen volgens beschikbaarheid
 • HC 100 belt voor telefonische bevestiging
 • Interventiegegevens worden via PA omgeroepen in de kazerne
 • (1ste voertuig vertrekt met aanwezige personeel in de kazerne)
 • Interventiegegevens worden doorgestuurd naar AbiDispatch voor verdere administratieve opvolging
praktijk alarmeringen brandweer turnhout4
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Oproepen volgens beschikbaarheid

 • Personeel stelt zich telefonisch of via sms beschikbaar of niet beschikbaar
 • (ook webtoegang is mogelijk, maar wordt nog niet toegepast door brandweer Turnhout)
 • Aan elk interventietype is een standaard uitrukprocedure gekoppeld
 • Vanwege onzekerheid over beschikbaar personeel in de kazerne (ziekenwageninterventies – niet dringende interventies - …) wordt een volledige uitruk opgeroepen
 • Uit het beschikbare potentieel wordt personeel individueel opgeroepen
  • Volgens bevoegdheden (meest kritische eerst)
  • Volgens interventieteller (minste aantal interventies eerst)
praktijk alarmeringen brandweer turnhout5
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Oproepen volgens beschikbaarheid – praktisch voorbeeld

 • Brand gebouw
 • Uitrukprocedure: MFAP – LW/EL – HZAP – (CW)
 • Oproepen uit het beschikbare potentieel:
  • 2 bedienaars ladderwagen / elevator
  • 2 chauffeurs / pompbedienaars
  • 3 onderofficieren
  • 8 brandweerlieden – dragers adembescherming

Noot: opvolging beschikbaarheid door het brandweerpersoneel Turnhout is heel goed.

Opkomst bij interventiealarm bedraagt meer dan 90 %

praktijk alarmeringen zonekorpsen
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Zonder eigen oproepsysteem

 • Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden vanuit HC 100 via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd
  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’over luidspreker dispatching
  • Afhankelijk van de aard interventie (dringend – niet dringend) worden de pagers van de benodigde ploegen van het korps aangestuurd
  • (controlepager van het korps op dispa Turnhout)
  • HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring
  • Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens
  • Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout
  • Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal
praktijk alarmeringen zonekorpsen1
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Zonder eigen oproepsysteem

praktijk alarmeringen zonekorpsen2
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Met eigen oproepsysteem AEG

 • Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd
  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’over luidspreker dispatching
  • Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar AEG terminal
  • AEG terminal van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden
  • (controlepager van het korps op dispa Turnhout)
  • HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring
  • Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens
  • Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout
  • Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal
praktijk alarmeringen zonekorpsen3
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Met eigen oproepsysteem Deboosere

 • Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad betrokken korps gestuurd
  • EasyCad van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden
  • Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar Turnhout
  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’over luidspreker dispatching
  • (controlepager van het korps op dispa Turnhout)
  • HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring
  • Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens
  • Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout
  • Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal
praktijk alarmeringen zonale specialisaties
Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties
 • Een aantal brandweerspecialisaties worden binnen onze hulpverleningszone zonaal georganiseerd:
  • Duikers
  • Gaspakken
  • Meetploegen
  • Grootwatertransport
  • Tankwagentransport
 • Deze zonale specialisaties worden nooit automatisch via datastring opgeroepen (uitzondering: dringende duikinterventie)
 • Betreft 2de lijnsuitruk die enkel op vraag van de lokale bevelvoerder van de interventie opgeroepen kan worden.
praktijk alarmeringen zonale specialisaties1
Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties
 • Een aanvraag voor bijstand van een zonale specialisatie gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout
 • Dispatcher alarmeert via 1 preselectie alle korpsen die personeel of voertuigen moeten leveren
 • (in het oproepsysteem is er voor elk korps een preselectieknop voorzien, maar deze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld zodat het uitsturen van 1 preselectie volstaat)
 • Alarmering gebeurt:
  • Rechtstreeks op de pagers (korpsen zonder oproepsysteem)
  • Via sds (naar ander oproepsysteem)
  • Via eigen aangemaakt xml bericht (naar ander oproepsysteem)

(zelfde principe als bij HC 100: servicetype – servicename –sectorcode – interventiecode)

praktijk alarmeringen versterking bijstand
Praktijk – alarmeringen: versterking / bijstand
 • Elk korps kan individueel nog verwittigd worden om versterking te verlenen met een bepaald voertuig (autopomp – tankwagen – ladderwagen / elevator)
 • Een aanvraag voor versterking komt steeds van de lokale bevelvoerder van de interventie en gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout
 • Dispatcher beslist (op basis van kennis van het grondgebied van de zone) welk(e) korps(en) het meest aangewezen zijn om deze versterking te verlenen
 • Hij selecteert in het ‘tabblad’ van het betrokken korps de preselectie van het gevraagde voertuig en stuurt dit uit
easycad deboosere waarom
EasyCad Deboosere: waarom?
 • Historisch gegroeid (CommCenter)
 • Overgang CommCenter  EasyCad relatief goedkoop ( aankoop nieuw oproepsysteem)
 • Eenvoudig te programmeren
 • EasyCad werkt als programma op zich goed (CommCenter gaf veel meer problemen)
 • Mogelijkheid om zelf xml berichten aan te maken
 • De meeste door ons benodigde toepassingen zijn mogelijk
easycad deboosere waarom niet
EasyCad Deboosere: waarom niet?
 • Er wordt veel afgeschermd (databases) zodat je regelmatig beroep moet doen op hun programmeurs
 • Aankoop is relatief goedkoop, maar problemen oplossen is duur
 • Systeem zoals in Turnhout gebruikt zit aan zijn (capaciteits)limiet
easycad deboosere toekomst
EasyCad Deboosere: Toekomst?
 • Onzekerheid troef
 • Zonaal model voor dispatchings?
 • Werkgroep van gebruikers om Deboosere ook op de toekomst voor te bereiden, maar nog geen eensgezinde visie
 • Is Deboosere als speler op deze beperkte markt niet te klein?
ad