distrikt 2310 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DISTRIKT 2310 PowerPoint Presentation
Download Presentation
DISTRIKT 2310

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

DISTRIKT 2310 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

DISTRIKT 2310. HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad. Hvorfor er jeg rotarianer og hva har Rotary gitt meg?. Læringspunkter yrke – Rotary – yrke Bjørn Stolpestad Asker Rotary, President 2010 - 2011. Group Organisation. Christian Clausen President and Group CEO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DISTRIKT 2310


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. DISTRIKT 2310 HVORFOR ER JEG ROTARIANER Bjørn Stolpestad

  2. Hvorfor er jeg rotarianer og hva har Rotary gitt meg? Læringspunkter yrke – Rotary – yrke Bjørn Stolpestad Asker Rotary, President 2010 - 2011

  3. Group Organisation Christian Clausen President and Group CEO Group Internal Audit Eva-Lotta Rosenqvist Group Identity & Communications Jan Larsson Group Human Resources Henrik Priergaard Casper von Koskull Wholesale Banking Peter Nyegaard (COO) Gunn Wærsted Wealth Management Michael Rasmussen Retail Banking Fredrik Rystedt Group Corporate Centre, Group CFO Ari Kaperi Group Risk Management Group CRO Torsten H. Jørgensen Group Operations & Other Lines of Business Development & Projects Peter Lybecker CIB Denmark Jørgen Høholt Transaction Products Mikael Bjertrup Banking Denmark Anders Jensen Asset Management Allan Polack Nordea Bank Russia Igor Bulantsev Group Credit Jorma Timonen Group Treasury Niklas Ekvall Distribution Ellen Pløger International Units Anne-Margrethe Firing CIB Finland Olli-Petteri Lehtinen Banking Finland Pekka Nuuttila Group Credit Control Holger Otterheim Life & Pensions Johan Sidenmark Nordea Finance Jukka Salonen Group Planning & Control Johan Ekwall CIB Norway Gro Elisabeth Lundevik Segment CIB Claus Asbjørn Stehr Segments Topi Manner Banking Norway John Sætre Group Operational Risk and Compliance Anders M. Jørgensen Group IT Poul Raaholt Group Finance Frank Søllested Savings & Wealth Offerings Mads Kaagaard Capital Markets Services (CMS) Henrik B. Jespersen CIB Sweden Johan Näs Banking Sweden Hans Jacobson Products Kurt Gustafsson Group Processes Erik Gjötterberg Investor Relations Rodney Alfvén International Private Banking Jhon Mortensen Group Market Risk Management Niels N. Kjær Banking Poland & Baltic countries Ossi Leikola IT – Wholesale Banking Mika V. Häkkinen IT – Retail Banking Hans Henrik Eigtved Shipping, Offshore & Oil Services Hans Chr. Kjelsrud Group Services Tapio Saarelainen Private Banking Denmark Hans Henrik Klestrup Group Strategy & Corporate Development Charlotte Laike Group Capital and Risk Modelling Louise Lindgren IT – Capital Markets Peter Lunding Markets Investment Banking Casper von Koskull Private Banking Finland Jukka Perttula Group Premises Ove Hygum European Affairs Leena Mörttinen Corporate Social Responsibility Liisa Jauri Private Banking Norway Torsten Østensen Markets - FICC Mads G. Jakobsen Group Legal Lena Eriksson Private Banking Sweden Anders Scherlund March 2012

  4. Wealth Management Wealth Management Gunn Wærsted Strategy, Support & Control Vacant PB Finland Jukka Perttula PB Sweden Anders Scherlund PB Denmark Hans Henrik Klestrup International PB Jhon Mortensen PB Norway Torsten Østensen Life & Pension Johan Sidenmark Asset Management Allan Polack Savings & Wealth Offerings Mads Kaagaard 1 March 2012

  5. Asset Management AssetManagementAllan Polack Management AssistantKirsten VollesenSecretary Yvonne Henriksen Global Fund DistributionChristophe Girondel Institutional ClientsKim Pilgaard InvestmentsChristian Hyldahl Alternatives &Manager SelectionEivind Lorgen Products & OperationsSnorre Storset

  6. RYLA Rotary Foundation Polio plus Intercity Fremmøteprosent Rotaract RI Convention IPADG Guvernør NORFO Handicamp Peismøter PETS

  7. Læringspunkter Rotary – yrke - Rotary • Lederrollen • ESI • 4 spm-prøven • etikk • møtt med respekt, Norges Røde Kors, Folkehjelpen, KN, Leger uten grenser, Flyktningehjelpen • også en forretningsmessig side ved dette • struktur, forutsigbarhet • jeg er Rotarianer • statement • eksternt/kunder • internt/interne kunder • Ta i mot nye medlemmer? Ta i mot kunder? Ansatte? • håndtrykk, øyekontakt, trygghet, tydelighet

  8. Endring og vekst – Rotary og yrke • Vekst • klubben vokser og endrer seg • positivt/negativt – konflikter? gå inn i dem – ikke sky dem, ta del. oppsøk, menneskelig kontakt • hvor mye skal jeg styre klubben/påvirke, ta plass? • selv-/egen utvikling • komfortsone – vokser når vi er utenfor komfortsonen • by på seg selv i en trygg atmosfære • anerkjenne forskjeller • medlemmer fra tidl. Jugoslavia, ylike yrker • ta på alvor • roller, medlemmer, komiteformenn, president • tore å ta nye prosjekter • lederomsorg • Rotary er et slikt sted

  9. Lederrollen- Why should anyone be led by you? • Er ledelse situasjonsbetinget? • Antibyråkratisk og karismatisk lederskap • Selektivt vise sin svakhet • Intuisjon for riktig timing og retning • Empati – men realistisk • Vær tydelig på hva som gjør deg unik

  10. Endringsledelse

  11. Hvorfor er jeg Rotarianer? • Nettverk • gir trygghet • i forsamlinger • på meg selv • identitet • blandet yrkesbakgrunn • god base for å møte andre profesjonelt • Internasjonalt perspektiv • Rotary a la US • B. Gates • Helsinki, rotarymøter

  12. Hvorfor er jeg Rotarianer? • Program – hva er et godt program? • skiftende, utfordrende, noe som tar opp ting jeg ikke har tenkt på, foredragsholdere med annet syn enn meg selv • Gunnar Prestegaard, Kristian Berg Harpviken, Integrering gjennom teater, Ambassadøren fra Makedonia, Ingeborg Moreus Hanssen • Prosjekter – litt annnerledes, akutt nødhjelp (shelter box), langsiktig hjelp til utvikling, lokalt og globalt perspektiv • – mye å ta fatt i, litt overveldende • Vekst

  13. Flow Challenge ANXIETY FLOW = optimal balance between challenge and competence BOREDOM Competence If someone is given a challenge without the competences to match it, they will most likely experience some form of anxiety. If they have a high level of competences and are not challenged by the tasks they are set, they are likely to become bored. We need to strive for the optimal balance: The flow. Where we perform and learn the outmost.

  14. PAUSE

  15. DISTRIKT 2310 OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE Per Olav Stenseth

  16. OPPFØLGING FRA ÅRSMØTE

  17. DISTRIKT 2310 BUDSJETTFORSLAG v/DISTRIKTSØKONOM Per D. Jensen

  18. BUDSJETTFORSLAG

  19. DISTRIKT 2310 DISTRIKTSKONFERANSEN 19 OKTOBER 2013

  20. AVSLUTNING MUSIKALSK INNSLAG

  21. DISTRIKTSAMLING 2310 SØNDAG 17 MARS 2013

  22. DISTRIKT 2310DAGENS AGENDA 0920 ÅPNING 09.30 AKTIVITETER MEDLEMS- OG MANGFOLDSKOMITE 10.10 WORK SHOP – KLUBBUTVIKLING 11.30 KONKLUSJONER OG FREMDRIFT 12.30 PLANER, VERKTØY, HÅNDBOK

  23. DAGENS 3 MINUTTER Ivar Foss

  24. Med Rotary mot en poliofriverden

  25. Time Magazine14. januar 2013

  26. Vi er nær målet – men det er ikke nådd!

  27. Nigeria –et problem

  28. Stoltenberg til Rotary om polio

  29. DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN FOR DISTRIKTSKOMITEENE 2013 - 15 Medlemskap og mangfold Opplæring og kommunikasjon Distriktsprogrammer The Rotary Foundation (TRF) Prosjekter Dette er distriktskomiteenes aktivitetsplaner for perioden 2013 -15 bygget på føringer som er gitt i Distriktets strategi- og aktivitetsplan 2013 -15 vedtatt den 28. februar 2013.

  30. ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 AKTIVITETSPLAN DISTRIKTSKOMITE MEDLEMSKAP OG MANGFOLD 2013-15 Terje Engelhardtsen

  31. MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Generelt Distriktet hadde ved siste årsskifte 55 klubber og ca 2300 medlemmer. Etter en periode med stagnasjon og synkende medlemsantall er vår målsetning en årlig vekst i medlemstallet på 3 %, samme som RI, frem til 1.7.2015. Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg tilrette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spørr: ”What´s in it for me ?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. I denne sammenheng skal vi særlig fremheve vårt unike yrkesbaserte nettverk og de mange muligheter som ligger i bruken av dette. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere !

  32. MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt: DISTRIKTSTREFF Dette skal være et rent felles vervemøte til Rotary, fortrinnsvis av yngre kvalifiserte yrkesaktive kvinner og menn. Hver Rotarianer inviterer med seg sin gjest, et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli Rotarianer og mingling står sentralt. Neste Distriktstreff blir: mandag 22.4.2013 på Grand hotel i Oslo. Ca. 20.000 NOK Medlemskaps-og mangfoldskomiteen Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

  33. MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt : REGIONAL HELSESJEKK Klubbene i hver region går samlet gjennom en serie arbeids-møter der de stiller sin egen diagnose og forordner sin egen terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlingsplan. Gjennom samarbeide kan klubbene lære av hverandre og utveksle erfaringer om best practices. Løpende over Rotaryåret Ca. 10.000 NOK AG i samarbeid med Medlemskaps-og mangfoldskomiteen Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

  34. MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt: ROTARY YRKESMENTORING Dette er et utviklingsprosjekt som setter fokus på yrkesmentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke oss yngre yrkesaktive kvinner og menn, neste generasjons Rotarianere. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global Future programmet. Yrkesmentoring vil også bli aktuelt å tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE deltakere. Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring, en ren samfunnstjeneste. Oppstart 2013 Ikke fastlagt Delt med Opplærings-og Kommunikasjonskomiteen Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

  35. MEDLEMSSKAP OG MANGFOLD Prosjekt : ROTARACT – ROTARY I dette samarbeidsprosjektet er vi blitt forespurt av distriktets Rotaractklubber om å bistå i deres arbeid med å verve nye medlemmer i alderen 18 til 30 år. Rotary fadderklubbene vil få en sentral oppgave. Oppstart i 2013 Ikke fastlagt I samarbeide med Distriktsprogrammer Formål: Tidsperiode: Budsjett: Ansvar:

  36. 2 DK1 Medlemskap og mangfold Generelt: Medlemsutvikling omfatter å ta godt vare på etablerte medlemmer, ha spesiell fokus på nyopptatte medlemmer slik at de finner seg til rette, og å verve nye medlemmer. Rotary befinner seg i en omstillingsprosess der foryngelse, fornyelse og mangfold står sentralt. Yngre yrkesaktive spør ”What´s in it for me?” Da må Rotary svare med et tilbud på medlemskap som dekker de yngres behov på en så god måte at tilbudet blir oppfattet som attraktivt. Slik vinner vi neste generasjons Rotarianere. Formål Budsjett Prosjekt 1. Distriktstreff Formålet er ren verving, fortrinnsvis av yngre og yrkes- Årlig, neste 20.000 Komiteen aktive. Hver Rotarianer inviterer med seg en gjest, et gang 22.4.13 et potensielt nytt medlem. Gode innlegg om hvorfor bli Rotarianer og mingling står sentralt. 2. Regional helsesjekk Formålet er at klubbene i hver region gjennom en serie Løpende i 10.000 AG i samar- møter stiller sin egen diagnose og forordner sin egen Rotaryåret beid med terapi. Det hele skal munne ut i en regional handlings- komiteen handlingsplan. Gjennom samarbeid kan klubbene kan klubbene lære av hverandre, utveksle erfaringer og best practices. 3. Rotary Mentoring Formålet med dette utviklingsprosjektet er å sette fokus Oppstart i Ikke fastlagt I samarbeid på mentoring som et egnet virkemiddel for å tiltrekke 2012-13 med Opplær. oss yngre yrkesaktive, neste generasjons Rotarianere. og komm.kom. Ideen ble hentet fra NHO Oslo & Akershus som ønsket Rotarianere som mentorer til sine mentees i Global Future programmet. Mentoring vil også være aktuelt å tilby Rotaractklubbene, tidligere RYLA og GSE-deltakere. Andre har også etterspurt mentorer fra Rotary. Da kaller vi det servicementoring (ren samfunnstjeneste). Lllk Tidsperiode Ansvar

  37. 11 DK1 Medlemskap og mangfold (2) Prosjekt Formål Tidsperiode Budsjett Ansvar 4. Rotary – Rotaract Formålet er å kunne bistå Rotaractklubbene i deres Oppstart i Ikke fastlagt I samarbeid arbeid med å verve nye medlemmer. Rotary fadder 2013 med Distrikts- klubbene får en sentral oppgave. programmer.

  38. WORK-SHOPKLUBBUTVIKLING Per HyllanderDronninglund RotaryCoordinator Zone 16

  39. Workshop om klubudviklingEt konkret samarbejde mellem distrikt og klub(ber)RI’s regionale 3 års plan for medlemsudvikling og retention

  40. 3-årig plan... • RI’s bestyrelses mål: 1,3 million rotarianere 30. juni 2015, baseret på en 3% årlig netto stigning fra 1. juli 2012 • Samarbejde mellem • Klubbene • Distriktets ledelse • Rotary Coordinator • RI Director

  41. Vores opgave! • Udarbejde planer for, hvordan vi i samarbejde med distrikternes klubber • kan motivere og sikre en netto medlems-fremgang på 3 % pr. år i de næste 3 år Reducere tabet af medlemmer Flere yngre medlemmer Øge antallet af kvinder i Rotary Starte nye klubber

  42. Formål • Klubbens medlemmer/bestyrelse ser fordelene ved at planlægge og udvikle • Udviklingsplan for klubben – 3 år • Planen omsættes i konkrete handlinger – der gennemføres • Gennem samarbejde skaber vi et bedre Rotary

  43. Sikre fiaskoer i forandringsprojekter • sæt uklare mål - eller ingen mål • hold mål og visioner hemmelige • sæt for mange og gerne modstridende mål • glem alt om de mennesker, der skal gennemføre • igangsæt uklare eller modstridende succesmålinger

  44. Helt sikre veje til fiasko - • følg ikke op • beløn og anerkend den gamle måde at gøre tingene på • undlad at udnævne en projektansvarlig • gør selv det modsatte af, hvad du siger

  45. Program – skabelon • Ærlig analyse af klubbens nuværende situation • Sådan ser klubben ud om 3 år! – Klubbens vision • En vision kræver forandringer – klubben i en forandret og foranderlig verden • Beslutning af handlingsplan • Forudsætninger for succes – opfølgning

  46. Gennemførelse • For klubberne enkeltvis eller for flere klubber i samme område • Lørdag – eller aften med forlænget mødetid – eller 2 klubaftener • 2 fra distriktets ledelse • Vekselvirkning mellem korte input om distriktets planer for udvikling – og klubbens konkrete arbejde med sin egen udvikling