slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
چکیده: PowerPoint Presentation
Download Presentation
چکیده:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23
saxton

چکیده: - PowerPoint PPT Presentation

134 Views
Download Presentation
چکیده:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. تأثیر ویژگی تسهیم اطلاعات بر میزان تعهّد ذینفعانزنجیره تأمین سازمانهای هُلدینگ(مطالعه مورد: شرکت ایران خودرو)Impact features information sharing on holding companies supply chain beneficiaries commitment(Case study: Iran Khodro Industrial Group)نویسنده و ارایه کننده: فرانک تبریزیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)رئیس فروش و بازاریابی هولدینگ صنایع تجهیزات نفتMARKETING@PEIC-IR.COMFARANAK07T@YAHOO.COM

 2. چکیده: • در این مقاله به بررسی سنجش و اندازه گیری رابطه بین تسهیماطلاعات با اعتماد در زنجیره تأمین سازمانهای هلدینگ پرداخته شده است. نتایج تحقیق انجام شده بیانگر این مطلب است که تسهیم اطلاعات بر ایجاد اعتماد اعضا و ذینفعان زنجیره تأمین سازمانهای هلدینگ اثر دارد و این اعتماد موجب تعهّد بین ذینفعان زنجیره تأمین می شود.

 3. مقدمه: • طی یک دهه گذشته تعداد زیادی از سازمانها بویژه سازمانهای هلدینگ با لزوم کاهش سریع هزینه ها، همراه با بهبود کیفیت و حفظ انعطاف پذیری در پاسخگویی به نیاز بازار مواجه شده اند. گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرآیندها مؤثّرتر و کاراتر گشته و مدیریت آنها آسان تر گردد. • هدف این مقاله فراهم کردن درکی روشن از چگونگی سودمندی تسهیم اطلاعات درون سازمانی و نقشآن در توسعه اعتماد و تعهّد است.

 4. مفهوم سازمان هلدینگ: • به طور کلی سازمان هلدینگ شامل گروهی از شرکت ها می باشد که در آنها یک شرکت مالکیت و اداره یا فقط اداره کلیه شرکت ها را به عهده دارد. • مفهوم زنجیره تأمین: • زنجیره تأمین یک فرآیند یکپارچه است که در آن تعدادی از شرکت های تجاری (شامل تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشان) برای تبدیل مواد خام به محصولات تمام شده و تحویل این محصولات به خرده فروشان یا مشتریان کار می کنند.

 5. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده: • بحث مدیریت زنجیره تأمین به صورت جدی از اوایل سال 1980 میلادی مورد مطالعه قرار گرفت. در سالهای اخیر در سراسر دنیا و نیز در کشور ایران تحقیقات بسیاری در مورد زنجیره تأمین انجام گرفته که در این مقاله از مدل چن و همکارانش استفاده شده است.

 6. (SCM) مفهوم مدیریت زنجیره تأمین • مدیریت زنجیره تأمین شامل یکپارچه سازی فعّالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره تأمین برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا می باشد. هدف مدیریت زنجیره تأمین تبادل اطلاعات، کاهش تعداد تأمین کننده برای سازندگان و نیز فعّال سازی منابع مدیریتی در جهت توسعه روابط بلند مدت و با اهمیتی است که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضاء شکل می گیرد.

 7. اعتماد: • اعتماد به عنوان رضایت مربوط به ذینفعان تعریف شده است و بر این عقیده است که طرفین نمی توانند با رفتار فرصت طلبانه مخالف باشند. • تعهد: • برای توسعه رابطه پایدار خصوصاً در سازمانهای هلدینگ، تعهّد و اعمال مشترک طرفین معامله، نیازمند حمایت از تعامل مجدّد است. که در نمودار زیر قابل مشاهده است:

 8. تسهیم اطلاعات: • تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوه ای اثربخش و کارا اشاره دارد. این اطلاعات باید از منبع موثّق به طور مناسبی انتقال داده شود. تسهیم اطلاعات اثربخش به عنوان یکی از اساسی ترین توانایهای فرآیند زنجیره تأمین به شمار می رود. تسهیم اطلاعات در ایجاد فرآیند اعتماد حیاتی است و مکانیزم حل تعارض را بهبود می بخشد.

 9. اتحاد استراتژیک: • مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه سازی واحدهای سازمانی را در طول زنجیره و هماهنگ سازی جریان های مواد، اطلاعات و مالی را به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی و با هدف بهبود رقابت پذیری تأمین دارا می باشد . مدیریت زنجیره تأمین شامل سه فرآیند عمده و اصلی می باشد که عبارتند از: مدیریت اطلاعلات، مدیریت لجستیک و مدیریت روابط که در آن مدیریت روابط نقش مهم و مؤثّری در شکست ها و موفّقیت های تجاری شرکا تا به امروز بوده است.

 10. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرآیندهای • مرتبط و به منظور: • دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز • تبدیل مواد اوّلیه به محصول • ارزش گذاری محصولات • توزیع محصولات به مشتریان • ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزای زنجیره (اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان ، واسطه ها ، خرده فروشان و مشتریان) • می باشد.

 11. این شرکت چند گروهی از منابع شرکت (نیروی انسانی، فرآیندها، تکنولوژی و معیارهای عملکردی) استفاده بهینه می کند تا به یک انسجام عملیاتی دست یافته و در نتیجه محصول را با کیفیت بالا و هزینه کم به دست مصرف کننده نهایی برساند. • زنجیره تأمین با سفارش مشتری شروع می شود و زمانی که مشتری پول خرید کالا و خدمات دریافتی خود را پرداخت می کند، خاتمه می یابد. • شرکتهای زنجیره به صورت حلقه های یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و اطلاعات بین آنها باید به صورت دقیق و همزمان رد و بدل شود تا بهترین تصمیمات اخذ گردد.

 12. فن آوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تأمین: • مدیریت زنجیره تأمین بر رویکردی مشتری محور استوار است. بر این اساس، ارتباط به موقع و کامل بین همه عناصر زنجیره برای اطلاع از نیازهای مشتری و میزان تأمین نیازها از ضروریات زنجیره است. با به کارگیری تجارت الکترونیک در زنجیره تأمین نیز می توان بر مبنای مدل B2E و B2B برای توصیف عملیات خرید، فروش و مبادله محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و به خصوص اینترنت با تأمین کنندگان بهره جست.

 13. استراتژی ارتباط بین خودروسازان و تأمین کنندگان: • پاسخگویی به این سوال که چه قطعاتی از محصول در داخل شرکت تولید شود و چه قطعاتی به صورت قرارداد فرعی از خارج تأمین شود بایستی با توجّه به کیفیت بالا، قیمت مناسب، تنوّع محصول و تکنولوژی موجود انجام شود.طبق تحقیقات انجام شدهدر کشور ژاپن، خودروسازان پیشرو همانند تویوتا و نیسان اکثر قطعات را به صورت عقد قرارداد از خارج از شرکت • تأمین می نمایند و کیفیت قطعات را با • کاهش هزینه ها بالا برده اند.

 14. عملکرد ارتباط بین خودروسازان و تأمین کنندگان: • پژوهشگران تا کنون معیارهای ارزیابی زیادی را برای داوری درباره عملکرد ارتباط بین تأمین کنندگان و خریداران ارایه کرده اند. این معیارها، شاخصهایی در زمینه طراحی محصول، روش ساخت، قیمت گذاری، سرمایه گذاری، هزینه های عملیاتی و تدارکات بوده است. • در زمینه طراحی محصول فوجیموتو و کلارک به این نتیجه رسیده اند که ارتباط قوی با تأمین کنندگان در زمان طراحی محصول باعث شده است چهار الی پنج ماه، مدت انجام فعّالیتهای طراحی محصول کاهش یابد.

 15. مدیریت روابط تأمین کنندگان در صنعت خودروسازی: • در مدل شراکتی، شرکتهای شریک: • اطلاعات بیشتری را به اشتراک گذاشته و در خصوص عملیات مشترک به هماهنگی مطلوب تری دست می یابند. • سرمایه گذاری قابل توجّهی در زمینه مشارکت به عمل می آورند که این به نوبه خود کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت و تسریع در توسعه محصول را در پی خواهدداشت. • به منظور مدیریت هر چه بهتر رابطه، بر اعتماد بر یکدیگر تکیه می کنند.

 16. تجزیه و تحلیل داده ها: • در این مقاله داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی از کارشناسان ومدیران فعّال در بخش های زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو به عنوان شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه آن، ساپکو و ایساکو جمع آوری شده است. روش تحلیل داده ها از نوع معادلات ساختاری می باشد. با توجه به مدل برگرفته از چن و سایرین ، فرضیه های تحقیق انجام شده به شرح زیر می باشد: • بین تسهیم اطلاعات و اعتماد در زنجیره تأمین رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. • بین اعتماد و تعهّد در زنجیره تأمین رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد.

 17. قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه های فوق، تمام متغیر های تحقیق به صورت گزارش توصیفی در قالب جدول زیرارایه شده است: • جدول گزارش توصیفی متغیرهای تحقیق

 18. آزمون فرضیه های تحقیق: • پس از ارایه گزارش توصیفی متغیرها، نتایج حاصل از کاربرد روش های استنباطی بر اساس مدل علّی تحقیق ارایه شده است، به طوری که در ابتدا مدل اوّلیه بر اساس شاخص های برازش آن ارایه و سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است.

 19. نتیجه گیری: • بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اوّلیه و از آنجایی که فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته است و مطابق نتایج آمار توصیفی به دست آمده در جدول زیر،

 20. می توان نتیجه گیری کرد که: • متغیر تسهیم اطلاعات به طور مستقیم بر روی اعتماد در زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنی دار دارد. • متغیر اعتماد به طور مستقیم بر روی تعهد در زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

 21. پیشنهادات: • در مجموع با توجّه به نتیجه گیری های انجام شده جهت افزایش میزان اعتماد و تعهّد در بین ذینفعان زنجیره تأمین سازمان های هلدینگ پیشنهاد می گردد: • جهت افزایش میزان اعتماد و تعهّد، تسهیم اطلاعات به عنوان عنصر حیاتی در حفظ شراکت با شرکا و ذینفعان، محسوب شود. • اطلاعات در مورد تغییرات قیمت محصولات تولید شده را شفّاف نمود و به آسانی در اختیار شرکا قرار داد. • همچنین با ارایه آسان اطلاعات درمورد تغییرات هزینه های شرکت، می توان جهت افزایش میزان اعتماد و تعهّد ذینفعان سازمان های هلدینگ گامهای مفیدی برداشت.

 22. سخت آغاز کردن و سپس نرم شدن، آسانتر از نرم آغاز کردن و پس از آن به سختی گراییدن می باشد. • رها کردن آسانتر از سخت گرفتن است. • کن بلانچارد (مدیریت بر قلب ها)

 23. از بذل توجه شما سپاسگزارم