slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Niektoré

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Niektoré - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

Niektoré. miništrantom. miništrantom. praktické. rady. Okrem špeciálnych tém, ktoré je potrebné osobitne miništrantom objasniť a prípadne aj nacvičiť, je ešte mnoho takých situácií alebo detailov, ktoré sa často vyskytujú a je potrebné dohodnúť ich uplatňovanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Niektoré' - saxon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Niektoré

miništrantom

miništrantom

praktické

rady

slide2

Okrem špeciálnych tém, ktoré je potrebné osobitne miništrantom objasniť a prípadne aj nacvičiť, je ešte mnoho takých situácií alebo detailov, ktoré sa často vyskytujú a je potrebné dohodnúť ich uplatňovanie.

slide3

V tejto katechéze je uvedených niekoľko takých situácií. Praktické rady, ktoré sledujú ich riešenie, môžu poslúžiť aj ako návod na riešenie ďalších detailov, ktoré tu nie sú spomenuté.

slide4

Konsekrované

partikuly

vcibóriu

Jednou zo starostí pána kostolníka je aj to, že má pripraviť vždy dostatok hostií na konsekrovanie pri sv. omši tak, aby potom nechýbali premenené eucharistické partikuly (premenené hostie), ale na druhej strane zas aby ich nezostávalo vo svätostánku veľa, pretože by tam mohli napr. navlhnúť a pokaziť sa.

slide5

V prvom rade, samozrejme, celebrujúci kňaz dáva pánu kostolníkovi informácie o tom, koľko partikúl zostalo vo svätostánku, či je teda potrebné na najbližšiu sv. omšu pripraviť viac hostí alebo nie.

slide6

Je však dobré, ak si tento stav dokáže všimnúť aj starší miništrant a v prípade potreby dať pánu kostolníkovi spoľahlivé informácie o stave partikúl vo svätostánku (zvlášť vtedy, keď vo farnosti pôsobí viac kňazov).

slide7

Sviatky svätcov, relikvie ktorých sú v kostole

Na tieto sviatky je dobré pamätať preto, že v ten deň si možno uctiť relikvie osobitným úkonom alebo požehnaním s relikviárom.

Taktiež možno relikviu vziať aj k chorým, keď ich kňazi navštevujú na prvé piatky alebo inokedy.

slide8

Ak je relikvií viac, vtedy je dobré urobiť si zoznam ich sviatkov a spomienok a podľa tohto zoznamu potom postupovať.

Tento zoznam môže pripraviť jeden alebo viacerí miništranti.

Zoznam relikvii

Sv. Dominik Savio

2. apríl

Sv. Tarzicius

15. august

slide9

V príhodnom čase (predtým ako pán farár píše oznamy na ďalší týždeň) je dobre, ak miništrant vhodne upozorní na blížiaci sa sviatok či liturgickú spomienku. Ostatné už rozhodne pán farár.

Sv. Tarzicius

slide10

Parkovanie auta pri návšteve otca biskupa vo farnosti

niektorých farnostiach je problém

Je preto veľmi dobré, ak sa niekto z miništrantov

postará o to, aby mal kde zaparkovať otec biskup, ktorý prichádza na tieto bohoslužby.

zaparkovať auto pri kostole, keď sa tam koná nejaká väčšia liturgická slávnosť, napr. birmovka.

slide11

Miništranti sa o to môžu postarať spontánne alebo túto úlohu možno zveriť niektorému na to súcemu miništrantovi.

slide12

Meniny a narodeniny kňazov a biskupov

Naši

otcovia

biskupi

ani kňazi si nevyžadujú, aby im v kostole alebo pri inej príležitosti ľudia blahoželali na meniny alebo narodeniny.

Ale je to veľmi pekné, keď si na nich dokážeme spomenúť, napr. jednoduchým blahoželaním a podaním ruky.

slide13

Do spoločných modlitieb možno vtedy vsunúť prosbu za duchovných otcov alebo za otca biskupa.

o. biskup Štefan Sečka

6.7.

o. biskup Andrej Imrich

9.1.

slide14

Samozrejme, najkrajším prejavom vďačnosti je modlitba alebo nejaké sebazaprenie obetované za nich.

Veď farnosť či diecéza je pre našich kňazov a biskupov ich vlastná a pravá rodina.

slide15

Nastavenie mikrofónov je stálou starosťou miništrantov. Naše bohoslužby sú tak organizované,

že zvlášť mikrofóny na ambone používajú viacerí ľudia, ktorí prednášajú lekcie alebo spievajú žalmy alebo čítajú spoločné modlitby veriacich.

Nastavenie mikrofónov

slide16

Preto je dôležité, aby ten miništrant, ktorý je k tomu miestu najbližšie, pohotovo pristúpil k mikrofónu a nastavil ho tak, aby sa zvuk prenášal ideálne k prítomným.

Títo majú odlišnú výšku, a preto je potrebné mikrofón mať nastavený tak, aby čítajúcich bolo dobre počuť. Mikrofón by si mali nastaviť sami kňazi alebo lektori, ale nie vždy tak urobia.

slide17

Podobne treba urobiť aj na začiatku sv. omše, keď sa kňaz alebo otec biskup postaví k mikrofónu. Tam netreba čakať, že si mikrofón bude nastavovať prítomný biskup, ale okamžite počas úvodných spevov treba mikrofón nastaviť na optimálnu výšku aj vzdialenosť od hlavného celebranta.

slide18

Taktiež je potrebné mať v sakristii aspoň jeden alebo dva prenosné mikrofóny. Tie majú rôzne použitie, najčastejšie pri koncelebrovanej sv. omši alebo pri rôznych pobožnostiach, pri čítaní oznamov (ak je potrebné) atď.

slide19

Ak zhasne svieca na obetnom stole, je potrebné znovu ju zapáliť.

Ak to nejde, tak ju treba zaniesť do sakristie a priniesť druhú. Pán kostolník by však nemal vstupovať do svätyne v čase bohoslužieb. Na to je tam miništrant, aby to zariadil.

Zhasne svieca

na oltári

slide20

Mucha vo víne

Niekedy, najmä v letných mesiacoch sa stáva, že sa do ampulky s vínom alebo do kalicha dostane mucha. Ak je mucha v ampulke a víno sa ešte nedostalo do kalicha, miništrant má bez váhania ampulku odniesť do sakristie a tam pán kostolník víno vymení za čisté. Ak mucha vletí do kalicha, vtedy si s ňou poradí celebrujúci kňaz.

slide21

Takýmto situáciám sa však dá predísť tým, že najmä v lete – najlepšie však vždy – kalich prikrývame pallou a ampulku s vínom vrchnákom.

slide22

Prechádzanie popred oltár, biskupa, kňaza

Pri plnení rôznych služieb počas bohoslužieb musia miništranti prechádzať z jednej strany oltára na druhú, neraz prechádzajú popred svätostánok, prípadne popred otca biskupa a podobne.

slide23

Popred svätostánok prechádzame tak,

že ak je to mimo bohoslužieb, tak vždy pokľakneme. Počas bohoslužieb sa pred svätostánkom pokľakáva iba na začiatku a na konci sv. omše. V omši robíme iba úklon hlavy, ale aj to iba vtedy, ak prechádzame celkom popred svätostánok.

slide24

Pri prechádzaní popred oltár, čiže popred obetný stôl, sa ukloníme (úklon hlavy, nie celého tela). Ak je na oltári Eucharistia, vtedy možno aj pred obetným stolom pokľaknúť. Úklon hlavy robíme aj vtedy, keď prechádzame popred otca biskupa. Pri prechádzaní popred kňaza úklon hlavou nerobíme.

slide25

Niekedy, najmä keď je kostol veľmi zaplnený ľuďmi, sa môže stať, že niektorému z miništrantov príde nevoľno. Čo v takých situáciách robiť?

Miništrantovi prišlo nevoľno

sakristia

slide26

Ak to postihne nás a máme ešte silu urobiť pár krokov,

je potrebné čím skôr odísť

do sakristie, kde nám pán kostolník podá pohár vody a všetko bude v poriadku.

Ak zbadáme na niekom,

že výrazne zbledol, môžeme pristúpiť k nemu a odviesť ho do sakristie, alebo – ak nevládze kráčať – rýchlo ho posadiť na stoličku a zo sakristie mu priniesť vodu, aby sa napil a ťažkosti zvyčajne hneď pominú.

slide28

Po každom ukončení sv. prijímania pri sv. omši si všimni, koľko konsekrovaných partikúl ostalo v cibóriu a koľko cibórií a obetných misiek zostáva v svätostánku.

slide29

Urob si zoznam relikvií, ktoré máte vo farnosti a zisti dátumy liturgického slávenia príslušných svätcov.

  • Zisti si krstné mená a dátumy narodenia vašich kňazov a biskupov a na príslušný deň sa za nich pomodli aspoň krátku modlitbu.

zoznam

slide30

V kostole pri bohoslužbách dávaj pozor na mikrofón, sviece na oltári a všetky ostatné predmety, aby boli v poriadku a pripravené na riadny priebeh bohoslužieb.