slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OP ŠTIN A RA ŠKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
OP ŠTIN A RA ŠKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

OP ŠTIN A RA ŠKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

OP ŠTIN A RA ŠKA. AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatno g partnerstva. IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA. Izradu akcionog plana podržali. Izgradnja reciklažnog dvorišta. Delatnost : p rerada ( reciklaža ) čvrstog opada - “zelena”prerađivačka industrijska grana.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OP ŠTIN A RA ŠKA' - sawyer-holcomb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op tin a ra ka
OPŠTINA RAŠKA

AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG

DVORIŠTA

Izradu akcionog plana podržali

izgradnja recikla nog dvori ta
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Delatnost: prerada ( reciklaža ) čvrstog opada - “zelena”prerađivačka industrijska grana

izgradnja recikla nog dvori ta1
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Značaj projekta

- Na područiju opštine Raška godišenje se stvara oko 6,5 hiljada tona čvrstog otpada, od čega se u ovom trenutku sakuplja oko 50%

( 3,25 hiljada tona )

- Cilj lokalnog JKP –a je da se u 2014. godini procenat sakupljenog otpada poveća na 60%, a u 2015. godini na 70%

slide5

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Tabela 1: Količina i struktura sekundarnih sirovina

izgradnja recikla nog dvori ta2
Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • ReciklažniCentarpredstavlјatehnološkucelinuzaprijem, razvrstavanje, presovanje, baliranjesuvogambalažnogiprimarnoselektovanogotpada, kaoizaprivremenoskladištenjetretiranog, tj. selektiranogotpada.
 • Realizacijaovogprojektapodrazumevaulaganja u zemljište/lokaciju, izgradnjupotrebnihobjekatainabavkupotrebneopreme.
izgradnja recikla nog dvori ta3
Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • Opština: obezbeđenje zemljišta opremljenog odgovarajućom infrastrukturom, sa lokacijskom dozvolom i kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom
 • Privatni partner: investiranje u objekte ( montažna hala, natkriveni boksovi za skladištenje materijala, portirnicu ) i opremu ( separaciona linija, biološki prečistač, separator ulja i dr. ) nakon realizacije Projekta, obavljanje planiranih aktivnosti reciklažnog dvorišta i operatino upravljanje
izgradnja recikla nog dvori ta4
Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • Nabavnotržište: inputezaradReciklažnogcentraćeobezbeđivatilokalno JKP. U ovommomentuonoobezbeđujeoko 3.25 hiljadatonaotpadagodišnje, a potencijalnoprocenjuje se datakoličinamožedanarastenapreko 5 hiljadatona.
 • Tržišteplasmana: recikliranesirovinebise plasirale poznatimkupcimakojisuvećaktivninalokalnomtržištu („Pet reciklaža“ d.o.o., Merošina; „Sekopak“, Beograd; „Danijel Radević“, Kralјevo; „Ecotec“ d.o.o., Beograd; Bejrud Dilјaj preduzetnik iz Beočina, i dr.)
izgradnja recikla nog dvori ta5
Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • Procenjenaukupnavrednostinvesticije bi bila

16.3 miliona dinara ( 142.2 hiljade evra )

 • Opština: 1.5 miliona dinara(13.2 hiljade evra)
 • Privatni partner: 14.8 miliona dinara ( 129.0 hiljade evra )
izgradnja recikla nog dvori ta6
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Nosioci realizacije projekta:

 • Javno komunalno preduzeće “Raška”
 • Partner iz privatnog sektora
izgradnja recikla nog dvori ta7
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Očekivanifinansijskirezultati (000 RSD)

2014 2015 2016

Ukupniprihodi: 124.906 136.099 148.061

Ukupnirashodi: 97.814 105.771 110.444

Brutodobit: 27.091 30.327 37.617

izgradnja recikla nog dvori ta8
Izgradnja reciklažnog dvorišta
 • Moguća forma realizacijeprojekta JPP: Institucionalno JPP (obavezno je osnivanjedruštvazaposebnenamene)
 • Važećizakonskiroknakoji se zaključujejavniugovor je najmanje 5, a najduže 50 godina; u konkretnomslučaju on će se odrediti u neposrednimpregovorimapartnera
izgradnja recikla nog dvori ta9
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Status dokumentacije:

 • Urađenglavniprojekat;
 • Obezbeđenalokacijskadozvolakojaističetokom 2013. godine;
 • ZemljišteupisanonaOpštinuRaška;
 • Iniciranaizradaprethodnestudijeopravdanosti o zajedničkomupravljanjuotpadomsajoš 15 opštinaRaškogiMoravičkogokruga.
izgradnja recikla nog dvori ta10
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Fotografija 1:Panorama opštine Raška

izgradnja recikla nog dvori ta11
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Fotografija 2:Sanitarna deponija u opštini Raška

izgradnja recikla nog dvori ta12
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Fotografija 3: Lokacija na kojoj će se graditi reciklažno dvorište

izgradnja recikla nog dvori ta13
Izgradnja reciklažnog dvorišta

Fotografija 4:Separaciona traka

Fotografija 5: Hala za separaciju otpada

hvala na pa nji
Hvala na pažnji!

Kontakt

Predsednikopštine – Jovan Čorbić

Opština Raška,ul. Ibarska br.2

tel: 036-736-224 fax: 036-736-204

Osobaza kontakt: Tijana Pajević Stefanović

tijana.pajevic@raska.gov.rs

op tin a nova varo
OPŠTINA NOVA VAROŠ

AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva

KOGENERATIVNO POSTROJENJE GREJANJE NA BIOMASU

Izradu akcionog plana podržali

slide20

OPŠTINA NOVA VAROŠ

PROFIL OPŠTINE

 • Površina584km2
 • Nadmorska visinateritorije 436 – 1.626 m
 • Nadmorska visinagradskogpodručja 910 – 1.100 m
 • Brdsko-planinski karakter reljefa
 • Umereno-kontinentalna klima
 • Jugo-zapadna Srbija
 • Put M 21 Beograd–Jadransko more
 • TromeđaSR, CGi BiH –12.5 milionapotrošača
 • Udaljenost do aerodroma:
 • Beograd - 260km
 • Sarajevo - 200km
 • Podgorica - 195km
 • Užice/Aerodrom Ponikve- 84km

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide21

KOGENERATIVNO POSTROJENјE - GREJANJE NA BIOMASU

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

 • Faze realizacije projekta:
 • Projektovanje i izrada kogenerativnog postrojenjainstalisanesnage 10 MW
 • (8 MW toplotne energije i 2 MW električne energije)
 • Projektovanje i izrada toplovoda kroz grad nominalnog pritiska 25 bara sapotrebnim brojem toplotnih podstanica
 • Proizvodnja sanitarne tople vode i razvod do potrošača
 • Pobolјšanje energetske efikasnosti objekata i širenje mreže dalјinskog grejanja

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide22

KOGENERATIVNO POSTROJENјE - GREJANJE NA BIOMASU

DELATNOST FIRME

Količina i struktura proizvodnje

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide23

KOGENERATIVNO POSTROJENјE - GREJANJE NA BIOMASU

TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI ELEMENTI PROJEKTA

 • Parcela:
 • Vlasništvo opštine Nova Varoš
 • Namena: građevinsko zemljište
 • Površina: 40.000m2
 • Obezbeđena prateća
 • infrastruktura

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide24

Postojeći objekti na parceli:

 • Armirano-betonski temelji sa drugim armirano-betonskim elementima
 • Površina: 1.376m2

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide25

POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA

 • komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija)
 • telekomunikacije
 • električna energija
 • pristupni putevi
 • NEDOSTAJUĆA INFRASTRUKTURA
 • Pristupnitoplovodza povezivanje postrojenjasapostojećomtoplovodnommrežom
 • POTREBNA OPREMA I TEHNOLOGIJA
 • Izbortehnološkogrešenja iizboropremeizvršiće senakonizradeStudijeopravdanostisaidejnimrešenjima
 • NEOPHODNI KADROVI
 • Pogon će imati potrebu za angažovanjem 50 radnika

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide26

INPUTI

 • Potrebnimaterijali za proizvodnju6.856t drvnesečkegodišnjesu:
 • Šumskidrvniostatak (granjevina, ovršci) - 3.100 m3godišnje
 • Pilanskidrvniostatak (okorci, pilјevina) - 18.700 m3godišnje
 • TRŽIŠTE NABAVKE
 • 33,85% odnosno 198 km² površine Opštine je pod vrlo kvalitetnom šumom
 • 78% četinara i 22% lišćara
 • 24,31% odnosno 142 km² površine Opštine su pašnjaci
 • Zbog migracije stanovništva i smanjenja
 • broja grla sitne stoke oni se prirodno
 • pošumlјavaju,što povećava ukupne
 • površine šuma
slide27

U poslednjih 5 godina pošumlјeno je 382 ha goleti

 • Odnos vlasnišva šuma je oko 60% u korist „Srbijašuma“ dok je privatno vlasnišvo oko 40%
 • Struktura drvne mase u četinarskoj šumi je takva da 70% otpada na tehničko drvo, a 30% na biomasu.
 • Najznačajniji dobavlјači za potrebne sirovine za proizvodnju energije (sečka) u kogenerativnom pogonu će biti JP Srbijašume (12%), polјoprivredna gazdinstva (2%) i pilane (86%) iz opštine Nova Varoš i iz susednih opština.
slide29

Ukupan prihod

Ukupani rashodi

Preduzeće će u prvoj godini ostvariti dobit od 16,0 mil. dinara, da bi ona u sledećim godinama porasla na 122,1 mil.din.

slide30

PRAVNI OKVIR ZA REALIZACIJU

PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

 • Konkretne obaveze partnera:
 • OPŠTINA: obezbeđenje zemljišta/lokacije, infrastrukturu sa svom pratećom imovinsko-pravnom i tehničkom dokumentacijom. Uz ovo Opština će u projekat uložiti i već pripremljene temelje i noseće konstrukcije hala izgrađene u okviru ranije započetog, a nerealizovanog projekta.
 • PRIVATNI PARTNER: izrada tehničkih projekata i investicija u dovršetak izgradnje potrebnih objekata, nabavka tehnološke opreme i organizacija proizvodnje; nakon realizacije Projekta, obavljanje planiranih aktivnosti novoformiranog preduzeća i operativno upravljanje

OPŠTINA NOVA VAROŠ

slide31

OPŠTINA NOVA VAROŠ

HVALA NA PAŽNJI!

www.novavaros.rs

ounvaros@gmail.com

+381 33 62 140

grad zrenjanin
GRAD ZRENJANIN

AKCIONI PLAN za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva

REKONSTRUKCIJA BANJE RUSANDATERRA PANNONICA

Izradu akcionog plana podržali

slide34

GRAD ZRENJANIN

 • Istorija
 • 1326 - prvi put se spominje Bečkerek
 • - jedan od 5 najrazvijenijih
 • gradova u staroj Jugoslaviji

Danas

Najveći grad u Banatu površine 1,326 km2

administrativni, politički, ekonomski, kulturni

izdravstveni centar Banatskog regiona

Stanovništvo:

region Banata ≈700,000

Grad Zrenjanin ≈120,000

4 zvanična jezika :

Srpski, Mađarski, Rumunski, Slovački

slide35

O MELENCIMA

Melenci ID Card

162 km2 (jedno od najvećih sela u Srbiji)

6737 (93% Srbi)42 stan./km2

20°19′01″ istočne geografskedužine

45°30′30″ severne geografske širine

82 mSrednjoevropska UTC+1

Banja RusandaReka Tisa

slide36

BANJA RUSANDA

Banja Rusanda, izletište i lečilištebogatomineralnimpeloidom (blatom) i termonineralnomvodom temperature 32°C, imagotovovek i podugutradiciju u lečenjulekovitimblatomizjezeraRusanda.

 • Ceobanjskikompleksnalazi se u prostranojborovoj i lipovojšumi, površineoko 100ha, krajlekovitogjezera i predstavljapravuoazumira. Jezerozahvatapovršinu od 4km2 i predstavljareliktPanonskogmora, dok mu je dnoprekrivenomuljempretežnoneorganskogporekla, veomačistim, mirisanasumpor-vodonik.
slide38

BANJA RUSANDA

 • Još od 1867. godineBanja “Rusanda”Melenci, svimsvojimgostimanudilečilišnutradicijuzasnovanunamineralnompeloidu, koji se ubraja u jedno od najlekovitijihblata u zemlji.
 • Banja je smeštenanaobalijezeraRusanda, okružena je brižljivoodržavanimparkom i predstavljapravuoazumira.
 • Banja Rusanda
 • je jedinoaktivnobanjskolečilište u Banatu. Nalazi se nasevernojobaliistoimenogjezera u naseljuMelenci u opštini Zrenjanin. Još od svogosnivanja 1867. godine, imalečilišnutradicijuzasnovanunakorišćenjulekovitihsvojstavamineralnogpeloida (blata) izjezeraRusanda, koje se ubraja u najlekovitije u zemlji.
slide41

BANJA RUSANDA - PROJEKAT

Projekat se bazira na uspostavljanju javno-privatnog partnerstva između Grada Zrenjanina, Specijalne bolnice za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci i zainteresovane privatne kompanije voljne da učestvuje u Projektu, na obostranu korist. Kao svoj osnivački ulog u zajedničkom privrednom društvu grad Zrenjanin je spreman da ulaži zemljište sa infrastrukturom, dok Specijalna bolnica za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci ulaže zemljište i pravo na eksploataciju prirodnih resursa, odnosno blata i termalnih izvora.

slide42

BANJA RUSANDA - PROJEKAT

Najvažniji ciljevi:

unapređenje infrastrukture Specijalne bolnice za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci

stvaranje novih turističkih proizvoda

unapređenje poslovanja i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu

slide43

BANJA RUSANDA - PROJEKAT

Predviđena investiciona ulaganja

 • Rekonstrukcija i opremanje paviljona 5.
 • u ovom paviljonu se trenutno nalazi administracija Specijalne bolnice za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci, rekonstrukcijom ovog paviljona dobili bi se novi luksuzniji smeštajni kapaciteti koji bi ispunili očekivane standarde posetilaca koji dolaze na odmor i rekreaciju. Pored rekonstrukcije paviljona potrebno je izvršiti i njegovo opremanje.
 • Procenjena vrednost investicije: 350.000 USD (29.75 miliona dinara)
slide44

BANJA RUSANDA - PROJEKAT

 • Izgradnja i opremanje wellness centrasabazenom
 • Izgradnjomovogobjektabanja bi svojimkorisnicimaobezbedilaatraktivnesadržajekoji bi imbilidostupnitokomcelegodinešto bi značajnouticalonaposetu. Izgradnjombazena za wellness Specijalnabolnica za rehabilitaciju “ Rusanda” Melenci bi bilaznačajnointeresantnijapotencijalnimturistima, turističkaponudabanjebila bi unapređena i postala bi jedna od najprivlačnijihdestinacija u regionu. Wellness centarsasmeštajnimkapacitetima i svimpratećimsadržajima bio bi veomaprivlačanturistimakojima bi biloomogućeno da pored čuvenogblataizjezeraRusanda (peloid) uživaju u termalnim i mineralnimvodamaVojvodinekojepredstavljajunjenonajvećeblago.
 • Procenjenavrednostinvesticije: 650.000 USD (55,25 milionadinara
slide46

BANJA RUSANDA - PROJEKAT

 • Završetak kompleksa otvorenih bazena
 • Bazeni predstavljaju jedan od uobičajenih sadržaja svih većih banjskih centara koji svojim korisnicima (porodicama, deci, mladim ljudima) nude različite atraktivne sadržaje. Uvođenjem ovog sadržaja u svoju ponudu Specijalna bolnica za rehabilitaciju «Rusanda» Melenci bi zaokružila svoju ponudu. Kompleks bazena na otvorenom svrstao bi je u red ekskluzivnijih destinacija kako za domaće tako i za strane turiste. Takođe ova investicija značajno će uticati i na kvalitet života lokalne zajednice jer će im omogućiti pristupačnu i atraktivnu turističku destinaciju u kojoj se nalaze sadržaji za celu porodicu. Lokacija kompleksa bazena je već određena, planom je predviđeno tri bazena (veliki, mali i srednji). Radovi na dva bazena (veliki i srednji) su započeti, dok mali bazen nije ni započet. Sezona rada otvorenih bazena bila bi u periodu maj septembar uz procenjenu dnevnu posetu od oko 850 ljudi.
 • Procenjena vrednost investicije: 200.000 USD (17 miliona RSD)
slide48

BANJA RUSANDA - PROJEKAT

 • Izgradnjasmeštajnihkapaciteta
 • GradskaupravaZrenjaninaraspolažezemljištem (koje je opremljenoneophodnominfrastrukturom) u neposrednojbliziniplaniranogkompleksaotvorenogbazenakoje se možeiskoristiti za izgradnjuhotela. Predviđenalokacijanalazi se naistojparcelikao i kompleksotvorenihbazena. Parcelabroj 22 KO Melenci 29.455m² zemljište je u gradskomgrađevinskompodručju,
hvala na pa nji1
Hvala na pažnji!

Kontakt

Gradonačelnik – Ivan Bošnjak

Grad Zrenjanin,Trg slobode br.10

tel: 023-315-0200

Osobaza kontakt: Duško RadišićPomoćnik gradonačelnika za LER

duskoradisic@gmail.com