CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO - PowerPoint PPT Presentation

sawyer-holcomb
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
130 Views
Download Presentation

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO CÙNG CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ TIẾT HỌC

 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu quy định đặt tên tập tin trong hệ điều hành Window? Trong hệ điều hành window, những tên tập tin nào đúng? • document*01.doc • van><ban.zip • VCD_player.com • Baigiang • Ha?noi: mua thu.mp3

 3. Kiểm tra bài cũ -Câu 2: Nêu khái niệm tập tin (tệp)? Tên tập tin gồm phần? Phần mở rộng của tập tin dùng để làm gì?

 4. Giả sử trong ổ đĩa D: có các tập tin sau BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP CAMLY.JPG BAI1.MP3 HINHANH2. JPG NHAC CHUONG.MP3 NEN.JPG DANCE.MP3 LIEN KHUC.MP3 CUOI.JPG KY NIEM.MP3 HAI.JPG Làm thế nào để quản lý các tập tin này một cách khoa học và hiệu quả? Có bao nhiêu tập tin ảnh?

 5. BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP Thư mục NHAC, ANH được gọi là gì của ổ đĩa D:? ổ đĩa D: được gọi là thư mục gì của thư mục NHAC và ANH?

 6. BÀI 11 TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP (TT)

 7. BÀI 11: TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP 2. THƯ MỤC • Khái niệm : Thư mục là nơi để chứa các … hoặc các… thư mục con tập tin • Phân loại : • +Thư mục gốc • +Thư mục mẹ (cha) • +Thư mục con • +Thư mục hiện hành • +Thư mục rỗng Kể tên một số loại thư mục mà em biết?

 8. Cho biết quy định khi đặt tên thư mục? Tên thư mục: đặt theo quy cách đặt phần tên của tệp

 9. Bên trong thư mục chứa những gì? Thư mục con và tập tin Trên một cành cây bao gồm những gì? Cành con và lá

 10. - Cấu trúc thư mục như một cây, mỗi thư mục là một …, mỗi tập tin là một … cành lá

 11. D:\ NHAC ANH NEN.JPG CAMLY.JPG BAI1.MP3 DANCE.MP3 QUAN SÁT SƠ ĐỒ SAU ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI : THƯ MỤC ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO? Làm thế nào đến tập tin CAMLY.JPG? QUAN SÁT SƠ ĐỒ SAU ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI : THƯ MỤC ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO? Đường dẫn NEN.MP3 D:\ANH\CAMLY.JPG

 12. Tổ chức cây thư mục trong HĐH WINDOWS XP Ô địa chỉ chứa tên thư mục hiện hành Chọn/ bỏ chọn cây thư mục Thư mục Thư muc hiện hành Tập tin

 13. Bài tập củng cố Đ Chọn những phát biểu nào đúng? 1. Tệp là một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài do hệ điều hành quản lý. 2. Thư mục gốc được tạo tự động. 3. Trong mọi thư mục chỉ được tạo duy nhất một thư mục con. 4. Trong mỗi tệp có thể tạo một thư mục Đ

 14. Đ Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện: • Kiểu tệp • Ngày/ giờ thay đổi tệp • Tên thư mục chứa tệp • Kích thước tệp

 15. Những câu nào trong các câu sau là đúng khi nói về ưu điểm của việc tổ chức thư mục và tệp theo mô hình cây(phân cấp) • Làm giảm thời gian truy cập thông tin • Tổ chức thông tin một cách khoa học • Tiết kiệm không gian đĩa Đ Đ

 16. AN NHON 3 Khoi 12 12A1.DOC 12A2.DOC Khoi 11 11A1.DOC 11A2.DOC Khoi 10 10A1.DOC tổ chức cây thư mục 10A2.DOC

 17. LÀM CÁC BÀI TẬP TRANG 71 SGK TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC. XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH!