b rn og rummelighed hvilken praksis taler vi om n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Børn og rummelighed - hvilken praksis taler vi om? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Børn og rummelighed - hvilken praksis taler vi om?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Børn og rummelighed - hvilken praksis taler vi om? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Børn og rummelighed - hvilken praksis taler vi om?. Ringsted Kongrescenter 8. September 2005 BUPL-Vestsjælland. Kommunalreformen. Betyder decentralisering Nye muligheder og udfordringer for kommunerne i børnearbejdet Usikkert for de mest udsatte børn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Børn og rummelighed - hvilken praksis taler vi om?' - savannah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b rn og rummelighed hvilken praksis taler vi om

Børn og rummelighed - hvilken praksis taler vi om?

Ringsted Kongrescenter

8. September 2005

BUPL-Vestsjælland

kommunalreformen
Kommunalreformen
 • Betyder decentralisering
 • Nye muligheder og udfordringer for kommunerne i børnearbejdet
 • Usikkert for de mest udsatte børn
 • Der har brug for et specialiseret tilbud på en institution
 • Risiko for at de relevante tilbud bliver færre
nye udfordringer i storkommunen
Nye udfordringer i storkommunen
 • Det forebyggende arbejde
 • Daginstitutionsområdet og støttepædagogerne
 • Specialundervisningen og PPR
 • Familiearbejdet
 • Opkvalificering af medarbejdere
krav og rammer
Krav og rammer
 • Tværfaglige teams
  • Lov om forebyggende foranstaltninger fra 1995
  • Serviceloven 2000
 • Forebyggelse og kommunal børnepolitik
  • Anbringelsesreform 2005
  • Tidlig indsats
  • Børnesamtaler – børn skal høres
tv rfaglige teams
Tværfaglige teams
 • Dronninglund Kommune som eksempel
 • Centralt team, der følger udviklingen
  • Lederplanet – socialområdet, skolen, PPR, dagpasning, læge/sundhed
 • Lokalt team i hvert skoledistrikt
  • Skole/inst.leder, dagplejepæd, sundhedspl.,socialrådg., skoleps.
 • Barnets støtteperson
ideen i det tv rfagligt team
Ideen i det tværfagligt team
 • De svage grupper mangler ofte et socialt netværk
 • Temaet skal være et sikkerhedsnet
 • Fastholde ansvar: den professionelle, der er tættest på barnet
 • Følge op og være bisidder
 • ”Advokat” for barnet
anbringelsesreformen 2006
Anbringelsesreformen 2006
 • Sammenhængende børnepolitik
 • Hurtig reaktion på indberetning
 • Bedre undersøgelse af barnet
 • Netværksanbringelse
 • Forlænge en anbringelse i op til 6. mdr.
 • Handleplan – revidering og opfølgning
 • Løbende tilsyn
 • Bedre klageadgang
 • Obligatorisk grundkursus for plejefamilier
tidlig indsats
Tidlig indsats
 • Sammenhængende børnepolitik
 • Fokus på det forebyggende arbejde
 • Den særlige indsats over for truede børn
 • Hjælp til søskende
 • Hurtig undersøgelse og kvittering for indberetning (inden 6 dage)
det handler om indholdet
Det handler om indholdet
 • Hvordan har børn det egentlig?
 • Hvem er risikogruppen?
 • Børnesyn og børneperspektiv
 • Dialogbaseret arbejde med børn
 • - kan rummelighed give os retningen?
hvad st r rummelighed for
Hvad står rummelighed for?
 • Åbenhed
 • Tolerance
 • Accept af forskellighed
 • Menneskelighed
 • Plads til de svage
 • Men hvad er egentlig et rummeligt fællesskab?
er rummelighed svaret
Er rummelighed svaret?
 • På sammenhæng i børnepolitikken?
 • på ny faglighed og et bud på, hvad børn skal lære og hvilke kompetencer de skal tilegne sig?
 • På nye udfordringer i kommunen?
 • Mit svar: rummelighed er ikke i sig selv svaret – men kan indgå
hvorfor det nye begreb
Hvorfor det nye begreb?
 • Det multikulturelle?
 • Ægte tolerance og frisind?
 • Skjulte og åbne besparelser?
 • Eller er det et ægte behovet for en samlende værdiorientering?
det kulturelle opbrud
Det kulturelle opbrud
 • En revolution siden 1960erne
 • De store ”paraplyer” er borte
 • ”Dømt til individualisering”
 • Svagere social kontrol
 • Svækkede fællesnormer
 • Udtyndede netværk
 • Nye familiemønstre
tre familierekorder
Tre familierekorder
 • Småbørnsmødres erhvervsarbejde
  • 92 pct. er knyttet til arb.markedet
  • Færre og færre har deltidsarbejde
 • Børn i dagpasning
  • 3 ud af 4 børn i offentlig dagpasning
 • Familieopløsning
  • 30 pct. af børnene vil opleve det inden de bliver 18 år
opv kstnetv rk
opvækstnetværk

arena

arena

arena

BASE

arena

arena

arena

hvad er b rns behov
Hvad er børns behov?
 • Udvikling, dannelse, tryghed - anerkendelse
 • De skal have en sikker base
 • Kan vi skabe denne base i skole og institution?
 • Kan vi som professionelle være basen?
 • Hvor meget betyder venner og kammerater?
 • Kan vi være brobyggere mellem hjem og skole?
sp rgsm let om fortrolighed
Spørgsmålet om fortrolighed
 • HBSC undersøgelsen
 • 5.000 børn – 11, 13 og 15 år
 • Har du noget at tale med, hvis du har vanskeligheder?
 • 64 pct.: mor og far - og venner (integrerede)
 • 16pct.: mor og far (forældrenes børn)
 • 14 pct.: venner (kammeratgruppens børn)
 • 6 pct.: ingen (isolerede børn)
b rn i risikozoner
Børn i risikozoner
 • ”Risikobørn – hvem er de – hvad gør vi”(Jørgensen, Ertmann, Egelund & Hermann, 1993)
 • 15-17 procent af børnegruppen i 1993
 • - og i 2002!
 • ”Risikobørn i Danmark”(Jørgensen, 2002)
  • ”Børn med særlige behov”
  • ” Truede børn”
  • ”Problembørn”
b rn med problemer
Børn med problemer
 • Børn med sociale problemer
 • Børn med funktionsforstyrrelser DAMP/ADHD
 • Forsømte børn
 • Børn med anden etnisk baggrund
 • Børn med fysiske handicap
 • Børn og unge med stress, ”skjult” mistrivsel” og symptomer på psykiske problemer
krav til rummelighed
Krav til rummelighed
 • Rummelighed står for inklusion – og dermed tolerance, plads til forskellighed - og
 • individualisering
 • Risikoen er, at det ofte vil blive op til den enkelte at klare sig
 • Med tynde sikkerhedsnet
 • Og overfladiske sociale kontakter
 • Konklusion : et børneperspektiv i et socialt fællesskab
fire vinkler p rummelighed
Fire vinkler på rummelighed
 • Menneskesyn og børneperspektiv
 • Den lokale helhed
 • Relationsorientering i arbejdet
 • Begrebet anerkendelse på det personlige plan
hvad er et b rneperspektiv
Hvad er et børneperspektiv?
 • En retlig vinkel: børn skal inddrages
 • En social vinkel: barnets bedste interesse
 • En pædagogisk tilgang: børn er aktører
 • En etisk dimension: advokatorisk etik
 • En konstruktiv balance mellem børns rettigheder – og en troværdig voksenrolle
b rneperspektiv
Børneperspektiv

”Børneperspektivet handler konkret om,

hvordan verden ser ud fra barnets

synsvinkel – hvad de ser, oplever og

føler”

(Per Olav Tiller)

b rnekonventionen
Børnekonventionen
 • Det ”radikale” børnesyn
 • - hvor selve begrebet inddragelse er vigtig
 • Artikel 12: børn skal høres
 • Inddragelse
 • Medindflydelse fra 12 år
 • Medbestemmelse fra 15 år
rummelighed i den lokale helhed
Rummelighed i den lokale helhed
 • Dialog og samarbejde med de opdelte systemer: børnepolitik, centralt team
 • afklare værdier og samarbejdsformer
 • Nye opgaver
 • Inddrage familier i tæt dialog
 • Bruge klubben forbyggende
 • Nyt lokalt og opsøgende arbejde
 • Sundhedsplejen og åben rådgivning til unge
 • Formidling lokalt til alle medarbejdere
hvad virker bedst
Hvad virker – bedst?
 • Lokal erfaringsopsamling
 • Efteruddannelse til medarbejdere
 • Løbende teamarbejde og supervision
 • Arbejde med indholdet i det sociale og pædagogiske arbejde
relationsorienteringen
Relationsorienteringen
 • Relationen til den enkelte
 • Netværksorienteret arbejdsform
 • Arbejde med relationen
 • ”opfølgning
 • Nærvær
derfor v gt p ressourcer
Derfor vægt på ressourcer
 • Modstandskraft og mestring
 • Anerkendelse
 • Værdsættende samtale
 • Kompetence
 • Relationsorientering
 • Dialogpædagogik
 • Selvværd
 • - hvad er ressourcer?
berit baes unders gelse
Berit Baes undersøgelse
 • ”Dialoger mellom førskolelærer og barn” (Universitetet i Oslo, marts 2004)
 • To slags samtaler
  • De trange samtaler
  • De rummelige samtaler
 • Turen i Zoologisk Have
voksnes rummelige samspilsm der
Voksnes rummelige samspilsmåder
 • Fokuseret
 • Medlevende
 • Lader barnet følge op
 • lader sig afbryde
 • Velvillig fortolkning
 • Giver barnet nye chancer
 • Formidler kundskaben
 • Forståelse for intentionen
voksnes trange samtalem nstre
Voksnes trange samtalemønstre
 • Delt opmærksomhed
 • Følger op på saglige aspekter, men ikke oplevelserne
 • Ikke indlevende, formidler skepsis
 • Mange spørgsmål
 • Nølende modtagelse
 • Mange vurderinger
 • Krav om begrundelse
 • Sammenligner børn og deres oplevelser
dobbelt loop i anerkendelse
Dobbelt-loop i anerkendelse
 • Social bekræftelse på at den oplevelse, man har, er god nok
 • Personlig bekræftelse på, at man selv er god nok
professionel kompetence
Professionel kompetence
 • Fagligt grundlag
 • Formidlingsevne
 • Personlig troværdighed
 • Advokatorisketik