thalat mekan zmalari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İTHALAT MEKANİZMALARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
İTHALAT MEKANİZMALARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
savanna-angeloz

İTHALAT MEKANİZMALARI - PowerPoint PPT Presentation

209 Views
Download Presentation
İTHALAT MEKANİZMALARI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. İTHALAT MEKANİZMALARI Michel FERRET

  2. TARİFELENDİRME • Marakeş • Gümrük vergilerinin değişimi; sabit gümrük vergileri + 6 yılda % 36 oranında indirim. • Hesap tabanı : 1986 ve 1988 yılları arasında uygulanan gümrük vergilerinin ortalaması • Problem: yulaf, darı ve kara buğday hariç çok yüksek gümrük vergileri.

  3. TARİFELENDİRME (2) • Temmuz 1995 tarihinde durum: • Yulaf, darı ve kara buğday için kampanya boyunca sabit gümrük vergileri • Ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır, çavdar: • Müdahale fiyatının % 155’ikuralı (Eşik Fiyat) • Hesap tabanı : Amerikan borsaları • Ekmeklik buğday için 3 farklı gümrük vergisi • Ayda en az 2 belirleme • DEĞİŞKEN OLAN BU VERGİLER ÖNCEDEN BELİRLENEMEZ

  4. 2001/02 Sorunları • Karadeniz tahılları: Amerikan borsaları fiyatından düşük fiyat >>> etkin olmayan değişken vergiler >>> 12 MT Karadeniz buğdayının ithali • Gümrük vergisi indirilmiş kotaların oluşturulması (1.1.2003) • Ekmeklik Buğday • Düşük ve orta kaliteler:2,99 Mt kota kapsamında gümrük vergisi 12 € / t, kota haricinde sabit vergi; 95 € / t • Yüksek kalite için, % 155 kuralı ile sistemli hesaplama, ama hesap sonrası vergi hep 0 • Arpa: • 306 215 ton yemlik arpa kotası 16 € / t, kota dışında 93 € / t • 50 000 ton maltlık arpa kotası 8 € / t, kota dışında 93 € / t

  5. İTHALATTA TARİFE KONTENJANLARI • Genellikle indirilmiş ithalat vergilerinden yararlanma hakkını ithalatçıya sağlamak için oluşturulmuştur. • DTÖ « Bağlı » tarife kontenjanları = GATT anlaşmasında yer almaktadır. • 1784/2003 no’lu tüzük Madde 12 : ithalatta farklı kontenjan tipleri • « ilk başvuran, ilk kullanır » / TAXSUD yönetimi (AB Komisyonu Vergiler ve Gümrük Genel Müdürlüğü) • « eş zamanlı inceleme » / AB Komisyonu Tarım Genel Müdürlüğü yönetimi DG Agri • « geleneksel / yeni ulaşımlar » / DG Agri yönetimi • Diğer olasılıklar : örnek :İspanya ve Portekiz « abattimento » Mısır anlaşması (ihaleye konan değişken harçlar ile ilgili indirim)

  6. İTHALATTA TARİFE KONTENJANLARI (2) • Menşe ülkeden belgeleri isteme imkanı • Örnek : Tayland için manyok kontenjanı • Takvim yılı veya kampanya başına yönetim • Bölümler için mümkün olan yönetim • Araçlar yükümlülüğü / + sonuçlar yükümlülüğü ? • Genellikle normal süreden daha fazla ithalat sertifikası geçerlilik süresi • « normal » lisans’a göre daha yüksek teminat miktarı alınması