Základní škola Praha 5 – Košíře
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Základní škola Praha 5 – Košíře Plzeňská 117/39, 150 00. www.zsplzenska.educ.cz tel.: 257 219 234. VEDENÍ ŠKOLY. Ředitelka školy: Mgr. Irena Prokopová reditelka@zsplzenska.educ.cz. Zástupce ředitelky: Mgr. Magda Fuksíková Výchovný poradce: Ing. Veronika Patrasová. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - saul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

Základní škola Praha 5 – Košíře

Plzeňská 117/39, 150 00

www.zsplzenska.educ.cz

tel.: 257 219 234


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy:

Mgr. Irena Prokopová

reditelka@zsplzenska.educ.cz

Zástupce ředitelky:Mgr. Magda Fuksíková

Výchovný poradce:Ing. Veronika Patrasová


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapacita školy: 200 žáků

Počet tříd: 10 z toho 1 specializovaná

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávací program:

TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Škola rodinného typu s důrazem na celkový rozvoj osobnosti ve vstřícném a podnětném prostředí bez stresu. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Pro žáky nadané má škola zpracovaný intenzivní vzdělávací program „Nadaný žák“ od 1. do 9. třídy.

Budujeme pozitivní mezilidské vztahy ve škole i na veřejnosti.

V rámci zavádění nového ŠVP začleňujeme do výuky ve všech ročnících práci v keramické dílně, informatiku, komunikaci v cizích jazycích, zdravý životní styl a ekologii.


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

HISTORIE ŠKOLY

Historie školy je dlouhá více než 100 let.

V roce 1891 byla vystavěna budova školy ve Školské ulici, dnes Pod Radnicí, která tvořila původní chlapeckou školu - dnešní 1.stupeň základní školy.

budova 1. stupně základní školy (1891 )


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

HISTORIE ŠKOLY

Počátkem školního roku 1914–1915 byla postavena

v ulici Plzeňská nová budova, smíšená chlapecká a dívčí měšťanská škola - dnešní 2.stupeň základní školy.

V roce 1921 byla oddělena dívčí měšťanská škola od chlapecké.

budova 2. stupně základní školy (1914)Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

SOUČÁSTI ŠKOLY

2 budovy ZŠ: 1. + 2. stupeň

Školní družina, jídelna, hřiště

Specializované učebny:

 • počítačové a jazykové učebny s internetovým propojením

 • učebny s interaktivní tabulí

 • keramická a výtvarná dílna

 • učebna hudební výchovy

 • školní knihovna

 • pracovna chemie a fyziky


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

Počítačové učebny

Knihovna

Keramická dílna


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Naše jídelna nabízí příjemné prostředí, zdravé a chutné jídlo.-Strávníci mají možnost volby mezi dvěma obědy.- Jídelna vaří a rozváží obědy i pro jiné základní školy v Praze 5.- Oběd zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, ovoce (moučník, mléčné výrobky) a nápoj- Celoroční projekt ve spolupráci s MHMP „Děti, zdraví, Praha“

 • Obědy se vydávají 11,30 - 14,00 hod.

Cena oběda:

Žáci do 10 let ... 22,- Kč

Žáci do 14 let ... 24,- Kč

Žáci nad 14 let ...26,- Kč

Cizí ....................59,- Kč


Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

 • stupeň: 1. ročník AJ + FJ

  • 2. – 5. ročník AJ + FJ konverzace - kroužek

 • 3. ročníku anglický jazyk

 • 2. stupeň: AJ + NJ

 • AJ konverzace - kroužek

 • FJ - kroužek

 • Výuka FJ zavedena od školního roku 2010/2011 v 1. třídě formou kroužku


 • Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

  KROUŽKY NA PRVNÍM STUPNI

  turistický

  vedoucí: Jana Čiháková

  keramicko-estetický

  vedoucí: Květa Vondráčková

  vycházky za památkami

  vedoucí: Jana Čiháková

  PC (počítačový)

  vedoucí: Alena Hasmanová

  deskové hry

  vedoucí: Zdeňka Řičicová

  pohybová cvičení

  vedoucí: Petra Kačabová

  floorball

  vedoucí: Jiří Beneš

  předškolák v první třídě

  vedoucí: Zdeňka Řičicová

  angličtina hrou

  vedoucí: Jiří Beneš


  Krou ky na druh m stupni
  KROUŽKY NA DRUHÉM STUPNI

  konverzace v anglickém jazyce

  vedoucí: Veronika Patrasová

  francouzský jazyk pro začátečníky

  vedoucí: Martin Zítka

  český jazyk - příprava k přijímacím zkouškám

  vedoucí: Dagmar Pravdová

  psaní na klávesnici

  vedoucí: Lucie Borská

  přírodopisný

  vedoucí: Jana Cihelková

  matematický

  vedoucí: Petra Kuželová

  klub mladých diváků

  vedoucí: Petra Kuželová

  sportovní hry

  vedoucí: Otakar Stankuš

  pohybová cvičení

  vedoucí: Veronika Patrasová

  pěvecký sbor

  vedoucí: Lada Nohejlová

  keramika a výtvarné techniky

  vedoucí: Květa Vondráčková


  Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

  ŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Spolupráce s rodiči – třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální návštěvy

  • Školská rada (zástupci jednotlivých tříd a MČ Prahy 5)

  • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedickou poradnou

  • Spolupráce s Centrem nadání, Mensou,Společností pro talent a nadání - v rámci programu „Nadaný žák“

  • Spolupráce s organizacemi Trigon,Sanamin, Prak, Prevcentrum,Policie ČR – zlepšení komunikace mezi žáky a nácvik bezpečného chování

  • Spolupráce se ZOO Praha, ekologickým sdružením Tereza, Toulcův dvůr, Podhoubí - v rámci ekologické výchovy


  Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

  ŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Tolerantní individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (děti nadané nebo s dys-poruchami)

  • Spolupráce s mateřskými školami – pravidelné akce pro budoucí prvňáčky

  • Prezentace žákovských prací před rodičovskou veřejností (Ludmilina pouť, vánoční a velikonoční trhy,Malá maturita,…)

  • Vzdělávací středisko akreditované MŠMT

  • Keramické práce – rekvalifikační kurzy

  • Keramické kroužky pro předškolní děti, školní děti i pro dospělé

  • Stravování v jídelně pro veřejnost a další školy v Praze 5

  • Získávání grantů s různým zaměřením


  Z kladn kola praha 5 ko e plze sk 117 39 150 00

  ŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Účast žáků na sportovních, vědomostních a uměleckých soutěžích

  • Využívání výukových programů v Městské knihovně Prahy 5

  • Pořádání škol v přírodě a lyžařských kurzů

  • Spolupráce s mimopražskou školou v rámci projektu Nadaný žák

  • ŠD: ranní a odpolední provoz, zájmové aktivity, příprava na školu

  • Celoroční projekty na aktuální téma

  • Zapojení do projektu Magistrátu hlavního města Praha: Děti, zdraví, Praha