NOROVIRUS - PowerPoint PPT Presentation

norovirus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NOROVIRUS PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 21
NOROVIRUS
320 Views
Download Presentation
sauda
Download Presentation

NOROVIRUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NOROVIRUS Oppskrift på vellykket håndtering av utbrudd av norovirus i en institusjon Hygienesykepleier Tove A. Kristiansen, NLSH Vesterålen

 2. Utbrudd ved Nordlandssykehuset Vesterålen november 2006

 3. Begynnelsen • Jeg ble ringt opp søndag 19. november fra medisinsk avdeling der de hadde ett tilfelle av oppkast og diaré. Pasientens kone hadde vært syk, og hatt samme symptomatikk 1-2 dager før. Hun hadde vært i kontakt med institusjonen på Sortland som hadde Norovirusutbrudd. • Personalet hadde allerede satt i gang tiltak for å begrense smitten. Var tiltakene korrekte?

 4. Hva gjør vi? • Bruk standardtiltak med smittefrakk, hansker og kirurgisk munnbind • Isolér pasientene på mistanke • Stopp inntaket av nye pasienter • Reduser besøk og informer pårørende godt – også om hvor viktig god håndhygiene er. • Oppgrader håndhygienen – primært god håndvask med såpe og vann. Eventuelt etterfulgt av desinfeksjonssprit.

 5. Dråpesmitteregime • Isolér pasienten(e) på rommet med dråpesmitteregime • Det vil si benytt: • Smittefrakk med lange armer og mansjett • Kirurgisk munnbind • Nitril eller latexhansker • Beskyttelsesutstyret skal ALLTID brukes ved opphold i isolat • Pårørende/besøkende skal bruke samme beskyttelsesutstyr som personalet. • Beboere/pasienter skal være isolert i 2 døgn etter symptomfrihet • Benytt ”kohorte-isolering”, dvs pasienter som ble syke det samme døgnet kan isoleres sammen

 6. Informasjon • Oppslag på inngangsdøra til avdelingen, for eksempel ”Utbrudd av smittsom magesykdom, henvend deg på vaktrommet” • Besøk til den isolerte avdelingen skal begrenses til det absolutt nødvendige. • Besøkende informeres om bruk av beskyttelsesutstyr og god håndhygiene. • Besøkende må ikke gå til andre avdelinger etter å ha vært inne på den isolerte avdelingen. • Besøkende skal gå korteste vei ut av sykehuset og ikke oppholde seg i fellesarealer. • Ved større utbrudd kan pressen brukes til å videreformidle informasjon.

 7. Håndhygiene • God håndhygiene er svært viktig for å begrense utbruddet og hindre smittespredning. • Norovirus er et nakent virus som alkoholer har redusert effekt på.

 8. Hvordan utføre håndhygiene ved norovirus? • HÅNDVASK • Håndens flater, spesielt fingre vaskes grundig med såpe i minst 30, helst 60 sekunder • Skyll hendene • Klapp hendene tørre med tørkepapir og bruk papiret til å stenge vannkranen. • Ikke ringer, neglelakk og kunstige negler. Armbånd og klokke tas av. • Eventuelt benyttes desinfeksjonssprit til slutt.

 9. Arbeidstøy • Opprett et midlertidig omkledningsrom for ansatte i den isolerte avdelingen • Skift arbeidstøy daglig • Skift alltid arbeidstøy når du forlater den isolerte avdelingen • Bruk alltid stellefrakk i risikoutsatte situasjoner

 10. Onsdag 22 november 2006 • Oversykepleier på medisinsk avdeling ringte og bad meg komme og hjelpe dem: ”Vi tror vi også har fått utbrudd av norovirus….” • Norovirus var allerede påvist ved et alders- og sykehjem på Sortland der de hadde utbrudd av ”magesjau”. En pasient fra denne institusjonen var blitt innlagt på medisinsk avdeling på sykehuset. Kunne det være en mulig smittekilde?

 11. Melding om utbrudd • Norovirus er en viktig årsak til utbrudd i sykehus og sykehjem • Kan her gi økt mortalitet og økt behov for sykehusinnleggelser • Meldingsplikt: • Enkelttilfelle er ikke meldingspliktig • Mistanke om eller påvist utbrudd: varsle Folkehelseinstituttet og kommunelegen • Mistanke om overføring med næringsmidler: varsle Folkehelseinstituttet og kommunelegen

 12. Diagnostikk • Avføringsprøve bør tas snarest og seinest < 3 døgn etter sykdomsstart. • Ta én prøve fra de 5-6 første syke beboere og ansatte • Prøven tas på sterilt prøveglass og sendes til Mikrobiologisk avd. NLSH Bodø. Derfra sendes den til PCR-analyse ved St Olavs Hospital i Trondheim • Hvis det i samme tid og bostedsområde er utbrudd med diagnostisert norovirus, kan man sende prøven direkte til St Olavs Hospital. Dette sparer tid, og jo ”ferskere” prøvematerialet er, jo lettere er det å få et korrekt prøvesvar

 13. Informasjon til ansatte NLSH Vesterålen. • Forbud mot å jobbe på mer enn én avdeling/ institusjon hvis man jobbet på den isolerte delen av medisinsk avdeling. • All mat – kaffevogner og lign. – som stod åpent fremme, ble inndratt. • Salatbuffèen i kantina ble stengt. • Personalet på den isolerte avdelingen fikk ikke gå i kantina eller andre fellesarealer som kiosk, osv.

 14. Personale i sykehjem • Skal ikke jobbe i andre institusjoner så lenge det er utbrudd • Kalle inn ekstra personell • Fortrinnsvis bør fast personell være de som jobber med de syke, og at vikarer jobber med de friske (fast personell er bedre kjent med rutiner) • Personell som blir syke, sykemeldes av fastlegen. • Personell skal være hjemme 48 timer etter symptomfrihet

 15. Kjøkken og matservering • Kjøkken stenges for beboere og pårørende. • Matservering distribueres av personalet. • Buffétservering er ikke tillatt. • Alle syke serveres på rommene. • Ismaskiner stenges og desinfiseres. • Kopper, bestikk, servise og matbrett kjøres i dekontaminator før de bringes til avdelingskjøkken/storkjøkken for vask i maskin. • Man kan bruke engangsservise. Det skal kastes i smitteavfall etter bruk.

 16. Smittevasking • Normal vask i utbruddsperioden. Desinfiser dørhåndtak, lysbrytere og andre steder mange berører med Virkon. • Isolatrom/avdeling vaskes alltid til slutt. • Flekkdesinfeksjon ved søl av infeksiøst materiale. • Ved opphør av isolasjon desinfiseres seng og kontaktflater/alle horisontale flater. Desinfeksjonsmidlet skal virke i anbefalt tid. Deretter vaskes rommet med vanlig rengjøringsvann. • Ved større utbrudd kan ytterligere nedvasking av avdelingen vurderes. • Husk at renholdspersonalet må ikle seg samme beskyttelsesutstyr som det øvrige personalet.

 17. Pasientene ved NLSH Vesterålen • Inntil den 22. november var det 3 tilfeller med diarè og oppkast. • 23. nov: 1 nytt tilfelle • 24. nov: 4 nye tilfeller • 25. nov: 2 nye tilfeller • Den 26. og 27. ingen flere tilfeller • I alt ble 10 pasienter syke i løpet av disse dagene.

 18. Personalet ved NLSH Vesterålen • Mellom 2. og 3. uke var 36 av personalet fra 4 avdelinger syke. Noen av disse hadde ikke hatt kontakt med ansatte eller pasienter fra medisinsk avdeling. • Samtidig mange enkelttilfeller eller familier som ble rammet av omgangssyke i bostedsområder rundt sykehuset.

 19. Utfordringer • Informasjon til smittevernpersonell – kontakt smittevernpersonell i kommunen eller sykehuset for råd og informasjon. • Stopp inntak av nye beboere/pasienter. • Stopp av beboere/pasienter som skal innlegges for planlagte operasjoner. • Mangel på respekt og forståelse for gjeldende retningslinjer fra personell. • Mangel på kvalifisert personell. • Uegnet bygningsmasse/lokaliteter (enerom med bad mangler). Dusj/toalettforhold.

 20. Hva har vi erfart? • Vi har fått mer fokus på smittevern. • Vi har fått god øvelse i håndtering av større utbrudd. • Vi har lært å sette inn adekvate tiltak og å være konsekvent med tiltakene.

 21. Avslutning • Takk for meg!