Kommunehelsetjenesten som læringsarena, Lørenskog kommune, pleie- og omsorgstjenesten ved:
Download
1 / 29

Kommunehelsetjenesten som læringsarena, Lørenskog kommune, pleie- og omsorgstjenesten ved: - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Kommunehelsetjenesten som læringsarena, Lørenskog kommune, pleie- og omsorgstjenesten ved: lærling Iselin Brenden Høgtorp lærling Cecilie Brenden Høgtorp instruktør Line Kristin Mangnesholen rådgiver Ebba Parelius. Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kommunehelsetjenesten som læringsarena, Lørenskog kommune, pleie- og omsorgstjenesten ved:' - sauda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

 • Disposisjon:

 • Lørenskog kommune – pleie- og omsorgstjenesten –

  hvem er vi?

 • Erfaringer fra lærling Cecilie og Iselin Brenden Høgtorp

 • Erfaring fra instruktør Line Kristin Mangnesholen

 • Erfaringer fra Lørenskog kommune

  • strategiske satsninger

  • planlegging

  • organisering

  • erfaringer

  • utfordringer

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten1
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Lørenskog kommune – pleie- og omsorgstjenesten – hvem er vi?

 • Kommune med 32.300 innbyggere

 • Befolkningstilvekst noe større en prognosene

 • Boligbygging større enn prognosene

 • Økning i antall eldste eldre, over 80 år

 • Antall innbyggere med ikke vestlig bakgrunn økt, ca 13 %

 • En kommune med urbanisering og utvikling av sentrum!!

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten2
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Pleie- og omsorgstjenesten – hvem er vi?

 • ca 450 ansatte

 • gjennomsnittsalder 44 år, 40 % av ansatte med

  utdanning på videregående skoles nivå over 50 år

 • fattes 2.400 vedtak om tjenester

 • gir tjenester til:

  • 204 brukere i institusjon

  • 900 brukere mottar hjemmehjelp/ hjemmesykepleie

  • 120 brukere i bo og omsorgstjenesten

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten3
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaringer fra lærling Iselin Brenden Høgtorp

 • Startet i sykehjem

 • God veileder i praksis:

  • lærte mye

  • fikk utfordringer

 • Opplevde noe dårlig kommunikasjon med

  avdelingsleder, ble hørt av rådgiver og fikk bytte

  avdeling

  • lærte mye av den erfaringen

 • Erfaringer i praksis nå:

  • har det topp

  • god kommunikasjon med leder og ansatte

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten4
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaringer fra lærling Iselin Brenden Høgtorp

 • Mine erfaringer:

  • går mye alene nå – trives med det

  • tar initiativ selv til å delta på utfordrende oppgaver

  • mine fokus er:

   • ivaretakelse av brukernes behov

   • sørge for at de har det godt

   • finne på ting med brukerne, det som gjør hverdagen bedre

   • prøve å gjøre brukerne fornøyde

 • Hva kan gjøres annerledes? Har ingen ting å komme

  med, jeg blir tatt på alvor!!

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten5
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaringer fra lærling Cecilie Brenden Høgtorp

 • Startet i sykehjem:

  • lærte mye i praksis, alt av grunnleggende pleie og stell

  • god oppfølging

  • syntes til tider at det var mye gjentagende rutiner, må det være

  • slik?

 • Hjemmetjenesten, det er meg det!!

  • får veldig god oppfølging av instruktør og alle andre!

  • jobber mye selvstendig nå

  • opplevd utfordrende situasjoner, får veiledning og lærer av det!

  • vært med på og blitt lært opp i mange avanserte prosedyrer,

  • sårstell, blæreskyll

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten6
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaringer fra lærling Cecilie Brenden Høgtorp

 • Utfordringer, jeg tar og blir med på utfordrende

  oppgaver, spør, får svar og lærer!!

 • Hva kan gjøres annerledes? Har ingen ting å komme

  med, jeg stortrives!!

 • Har tiden som lærling svart til forventningene

  • hadde ikke så klare forventninger

  • erfaringene til nå er at dette er over det jeg har forventet

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten7
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaring hjelpepleier/ instruktør Line Kristin Mangnesholen

 • Mistet litt gnisten før jeg ble ansvarlig for lærling

 • Men så kom min lærling – ingen ting å frykte!

 • Hadde det grunnleggende inne.

 • Hva med min lærling?

  • veldig positiv

  • tar initiativ

  • er faglig flink

  • jobber nå selvstendig med egen liste

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten8
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaring hjelpepleier/ instruktør Line Kristin Mangnesholen

 • Hvordan vi jobber sammen daglig:

  • går gjennom lister sammen, diskuterer hva som skal gjøres

  • setter oss ned og snakker fag når vi møtes, vi prater mye fag, og

  • litt annet!

  • andre følger også opp

 • Hvordan er det å være instruktør?

  • har fått grunnleggende instruktøropplæring

  • ønsker å være en god rollemodell for min lærling

  • tatt initiativ nå til at vi ikke bare prater fag men skriver også

  • sammen har vi jobbet med Cecilies mål, oppsummeringer fra

   praksis

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten9
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Kommunehelsetjenesten som læringsarena:

  Erfaring hjelpepleier/ instruktør Line Kristin Mangnesholen

 • Er det noe du vil anbefale andre å være instruktør? JA!!

 • Hva bør gjøres annerledes? Kan ikke komme på noe!!

 • Bare mer instruktøropplæring, - bli tryggere på rollen!

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten10
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Lørenskog kommunes satsninger:

 • Samarbeidsavtaler videregående skoler, fagskoler og

  høgskoler

 • Faglige satsninger i tråd med Stortingsmelding 25, mestring,

  muligheter, mening

 • Strategi for å beholde og rekruttere

 • Kompetanseutvikling for ansatte

 • Kvalitetsutvikling – kvalitetskommuneprogrammet

 • Undervisningssykehjem – Lørenskog sykehjem

 • Markedsføring/ omdømmebygging

 • Aksjon helsefagarbeider

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


 • Nedre Romerikes patruljen: pleie- og omsorgstjenesten ved:

 • Skedsmo kommune:

 • Camilla

 • Kristine

 • Sørum kommune:

 • Tina

 • Ahus:

 • Marte

 • Lørenskog kommune:

 • Eva Marie

 • Helene

Aksjon helsefagarbeider – Nedre Romerike

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten11
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Aksjon helsefagarbeider

 • Lørenskog kommune aktivt med fra høst 2008,

  samarbeid med Ahus, Skedsmo og Sørum

  kommune

 • 2 hjelpepleiere fra hjemmetjenesten med

 • Deltatt på skolebesøk – ungdomsskoler,

  videregående skoler og informasjonsmøter på

  skolene

 • Erfaringer – meget positivt!!

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten12
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Planlegging før oppstart august 2008:

 • Arbeidsgruppe – markedsføring startet før Aksjon

  helsefagarbeider

 • Søkt godkjenning som lærebedrift

 • Etablert kontakt med Akershus fylkeskomme

  fagopplæringskontoret

 • Opptak av lærlinger

 • Utarbeidet opplæringsplan, dokumentasjonsplan,

  plan for praksisfordypningsdager

 • Instruktøropplæring

 • Praksisrullering

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


Lærlinger i helsearbeiderfaget 2008 - 2010 pleie- og omsorgstjenesten ved:

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten13
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Organisering av lærlingene:

 • Ansatt ved pleie- og omsorgssjefens kontor, rådgiver

  ansvarlig for lærlingene, personalmessig og faglig, -

  planlegging, rullering, evaluering,

  praksisfordypningsdager etc.

 • 2 års midlertidig tilsetting og lærekontrakt

 • Lønn, 50 % av fagarbeiderlønn i 2 år, dvs. 266.000,-,

  politisk vedtatt

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten14
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Organisering av lærlingene:

 • Turns, de første månedene på dagtid, så turnus med

  instruktører som faglig ansvarlig

 • Avdelingsleder daglig faglig ansvarlig

 • ”Utdannet” 30 instruktører internt i enheten,

  ansvarlige for daglig oppfølging, andre ansatte

  deltar også i veiledningen

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten15
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Organisering av praksis:

 • Rulleringsplan for lærlingene – 2 års løp.

 • Praksis gjennomføres ved:

 • Institusjonspraksis: ved Lørenskog sykehjem og

  Rolvsrudhjemmet, 8 – 10 mnd.

 • Hjemmetjeneste: ved en av 4 avdelinger i hjemmetjenesten,

  evt Sykehusveien, boliger for mennesker med psykiske

  lidelser, 5 – 6 måneder

 • Boliger for funksjonshemmede: ved en av boligene i bo- og

  omsorgstjenesten. 5 – 6 måneder

  Sykehus:

 • 2 måneder ved Ahus

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten16
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Praksisfordypning for lærlinger innhold:

 • Hvem er jeg i møte med bruker?

 • Profesjonell yrkesutøvelse

 • Fokus bruker, pasient, pårørende

 • Grunnleggende behov,- dvs. O2, sirkulasjon, næringsstoffer,

  avfallsstoffer, nyrer, urinveier, kroppstemp,

  bevegelsesapparatet, nerver, hud

 • Hva gjør vi - prosessarbeid, planlegging, vurdering, utfører,

  dokumenterer, evaluerer

 • Dokumentasjon – Profil - IPLOS

 • Organisasjon – kultur – verdier - etikk

 • Legemiddellære

 • Prosedyrer

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten17
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Praksisfordypning for lærlinger innhold:

 • Medisinske lidelser

 • Utviklingshemmede - miljøarbeid

 • Psykiske lidelser

 • Lover

 • Førstehjelp

 • Hjerte lunge redning

 • Forflytningsteknikk

 • Forebygging trusler og eller vold på arbeidsplassen.

 • Pleie- og omsorgstjenesten ulike deler:

  • Mottaks og utredningskontoret

  • Hjemmetjenesten

  • Sykehjem

  • Bo- og omsorgstjenesten

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten18
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Avdelingsleders ansvar:

 • Fungere som daglig leder for lærling

 • Sørge for at planer følges

 • Samarbeide med rådgiver

 • Deltagelse i kvalitetsforbedring av opplæringen

 • Deltagelse på vurderingsmøter

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten19
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Instruktøransvar:

 • Følge opp lærling daglig

 • Være kjent med VG 3 læreplanens / intern opplæringsplan

 • Være tilgjengelig/ motivere til aktiv deltagelse i praksis

 • Legge til rette for læring

 • Gi konkret opplæring i faget i praksis og bidra til at målene nås

 • Gi instruksjon og veiledning

 • Bidra til utarbeiding av individuell plan for læring ut fra

  kompetansemål / læringsoppgaver sammen med lærling

 • Samarbeide med avdelingsleder om vurdering av lærling både

  muntlig og skriftlig

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten20
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Lærlingens ansvar:

 • Følge regler og plikter i arbeidslivet; oppmøte,

  fravær, personlig orden, og medvirke til godt arbeidsmiljø

  og samarbeid

 • Forholde seg til arbeidsmiljøloven

 • Gjøre seg kjent med læreplan i helsearbeiderfaget VG 3

 • Gjøre seg kjent med pleie- og omsorgstjenestens

  opplæringsplan

 • Arbeide med egen individuell læreplan

 • Arbeide mot kompetansemålene i læreplan VG 3

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten21
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Lærlingens ansvar:

 • Dokumentere egen praktisk læring; kompetansemål og

  grunnleggende ferdigheter - egen vurdering av gjennomføring

 • Sørge for å få godkjenning når mål er nådd, og levere all

  dokumentasjon, dvs. egen mappe til godkjenning før oppmelding til

  fagprøven

 • Sørge for sin rett til å avlegge fagprøven i tidsrommet to måneder

  før og etter læretiden er omme

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten22
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Dokumentasjonsverktøy:

 • Praksisstedet – bli kjent

 • Forventningssamtale

 • Mål for grunnleggende ferdigheter

 • Kompetansemål – 36 ulike fokus

 • Logg som dokumentasjonssystem

 • Halvårsvurdering – kompetansemål og egne arbeidsmål

 • Halvårsvurdering av eget praksissted

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten23
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Erfaringer:

 • Meget positivt arbeid

 • Gjør noe med organisasjonen – læringsmiljøet!

 • Intern konkurranse

 • Gjør organisasjonen mer nytenkende og ungdommelig!!

 • Lærlingene tatt godt imot – inkludert – er våre egne!!

 • En meget god individuell utvikling av alle!!

 • Lærerikt å ha de i miljøet – en stor ressurs!!

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


L renskog kommune pleie og omsorgstjenesten24
Lørenskog kommune pleie- og omsorgstjenesten ved:pleie- og omsorgstjenesten

 • Utfordringer:

 • Samarbeid med videregående skoler også i VG 3 – læring i bedrift –

  kostnadsfritt?? Videreutvikle samarbeidet.

 • Gjøre alle miljøer til gode læringsmiljøer!!

 • Lærling mulighet for egne valg – hva og hvor mye??

 • Revidere planer – gjøre de gode nok!

 • Dokumentasjonsverktøy – bedre dokumentasjon og bruk

 • Instruktør opplæring

 • Mer interkommunalt samarbeid – SNR Samarbeidsrådet på Romerike

Helsearbeiderfaget Erfaringskonferanse 23. april 2009


ad