2887818
Download
1 / 12

??????????????????????????????????????????????? ??????????? ????? ????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

4. การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป. การสร้างมนุษยสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ. มนุษยสัมพันธ์ สร้างได้ ใช่ยากนัก ถ้ารู้จัก การให้ มักได้ผล ให้อภัย ให้ความรัก ให้เกียรติคน อย่ายกตน ข่มใคร มันไม่ดี จะพูดจา น่าฟัง ยังประโยชน์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????????????????????? ??????????? ????? ?????????????' - sauda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2887818

4

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป

การสร้างมนุษยสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

มนุษยสัมพันธ์ สร้างได้ ใช่ยากนัก

ถ้ารู้จัก การให้ มักได้ผล

ให้อภัย ให้ความรัก ให้เกียรติคน

อย่ายกตน ข่มใคร มันไม่ดี

จะพูดจา น่าฟัง ยังประโยชน์

ไม่กล่าวโทษ ผู้ใด ให้หมองศรี


2887818

รู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันทีรู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที

อย่าย่ำยี เหยียดหยาม ประณามคน

เริ่มด้วยเรา จริงใจ ให้เขาก่อน

ผลสะท้อน ก็จะมี ทวีผล

ยิ่งตัวเรา เอาใจ เขาใส่ตน

จะเกิดผล มากมิตร สนิทนาน

(สุเทพ สังข์เพชร)

การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป


2887818

 • บิดา มารดากับบุตรรู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที

  • ทำหน้าที่ของบิดามารดาให้สมบูรณ์

  • สนองความต้องการให้สอดคล้องกับหลักพัฒนาการ

  • ของบุตร

  • ให้ความรัก ความเมตตา

  • เมื่อบุตรทำผิดควรใช้เหตุผลในการลงโทษ

  • ใช้วิธีประชาธิปไตยในการอบรมเลี้ยงดูบุตร

การสร้างความสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว


2887818

 • บุตรกับบิดามารดารู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที

  • แสดงความเคารพเชื่อฟัง

  • แสดงความกตัญญูกตเวที

  • ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

  • ไม่สุรุ่ยสุร่าย

  • ไม่ประพฤติเป็นคนพาลเกเร

  • ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่จะทำได้

  • มีความเกรงใจบิดามารดา

  • รักษาความดี เกียรติยศ ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

  • พอใจและรักษาทรัพย์สมบัติที่บิดามารดามอบให้


2887818

 • สามีกับภรรยารู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที

  • เป็นผู้นำของครอบครัว

  • ยกย่องให้เกียรติภรรยา

  • ไม่ดูถูกเหยียดหยามภรรยา

  • มีความซื่อสัตย์ต่อภรรยา

  • ดูแลเอาใจใส่

  • มอบความเป็นใหย่ในบ้านให้

  • แสดงความเห็นใจและเข้าใจ

  • เปิดเผยความต้องการและความพอใจด้านเพศสัมพันธ์

  • แสดงความรัก เมตตาในฐานะคู่ทุกข์คู่ยาก

  • ให้ความสำคัญแก่ภรรยา


2887818

 • ภรรยากับสามีรู้คุณคน แทนคุณท่าน ในทันที

  • ยกย่องให้เกียรติสามี

  • แสดงความเข้าใจสามี

  • ไม่แสดงความหึงหวงสามีจนเกินไป

  • มีความซื่อสัตย์ต่อสามี

  • ทำหน้าที่ของภรรยา

  • ไม่จู้จี้ขี้บ่นในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

  • ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของสามี

  • มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์

  • เข้าใจความต้องการของสามี

  • ไม่เที่ยวเตร่หรือออกสังคมมากเกินไป


2887818

การสร้างความสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อเพื่อนบ้านการสร้างความสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อเพื่อนบ้าน

 • ไม่แสดงความเห็นแก่ตัว

 • แสดงความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนบ้าน

 • แสดงความเป็นมิตร

 • รู้จักการให้ปันสิ่งของ

 • ไม่ควรมีทิฎฐิ เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกับเพื่อนบ้าน

 • ให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อเกิดปัญหา

 • พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน กับเพื่อนบ้าน


2887818

 • มีสัมมาคารวะทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 • มีความจริงใจ ไม่นินทาว่าร้าย

 • ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายปราศรัย มีน้ำใจ

 • เข้าใจและเห็นใจ ความเหนื่อยยากของครูอาจารย์

 • สนใจเรียน ตั้งใจเรียน อดทน ขยันหมั่นเพียร

 • มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์

 • เข้าเรียนตรงเวลา ส่งการบ้านตรงเวลา

 • มีความเกรงใจ ไม่พูดจาก้าวร้าว

 • สุภาพอ่อนโยนต่อครูอาจารย์ เชื่อฟังคำสอน

 • ปฏิบัติตัวต่อครูอาจารย์อย่างสม่ำเสมอ

การสร้างความสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อครูอาจารย์


2887818

การสร้างความสัมพันธ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคลในองค์การ

 • ตั้งใจทำงาน

 • ไม่ประจบสอพลอ

 • ปฏิบัติตามคำสั่ง

 • ไม่คล้อยตามทุกเรื่อง

 • ไม่กล่าวร้าวผู้บังคับบัญชา

 • ไม่แสดงความโกรธ

 • แสดงความกตัญญู

 • ให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชย

 • เรียนรู้การทำงาน

 • ไม่นินทาผู้บังคับบัญชา

 • เข้าพบในจังหวะที่เหมาะสม

 • ไม่รบกวนด้วยเรื่องเล็กน้อย

 • ไม่ทำให้อับอายขายหน้า

 • ประเมินตนเองอย่างมีเหตุผล

 • ไม่บ่นความยากลำบาก

 • ร่วมมือทำงานและแก้ไขสิ่งผิดพลาด


2887818

 • ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา

  • สร้างความสัมพันธ์ด้านการบริหาร

  • บอกนโยบาย เป้าหมายให้ชัดเจน สั่งงานชัดเจน มี

  • ข้อแนะนำ ยืดหยุ่น เป็นตัวอย่าง ฟังความเห็น ประชุม ปรึกษา

  • ให้เข้าพบ ยุติธรรม เอาใจใส่ ให้เกียรติ ให้พัฒนา ฯลฯ

  • สร้างความสัมพันธ์ด้านการให้สวัสดิการต่างๆ

  • รถรับส่ง ที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล โบนัส ค่าล่วงเวลา ความดีความชอบ อาหาร เลื่อนตำแหน่ง ประกันชีวิต อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ สังสรรค์ ทัศนศึกษา ฯลฯ


2887818

 • การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

  • รู้จักตนเองและศึกษาเพื่อนร่วมงาน

  • ยอมรับเพื่อนร่วมงานมีทั้งส่วนดี และส่วนเสีย

  • สังเกตความต้องการ และความรู้สึกของเพื่อน

  • ศึกษาสังคม วัฒนธรรม ขององค์การ

  • ยอมรับในศักดิ์ศรี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

  • เป็นมิตรและจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน

  • ให้อารมณ์ขัน และมีศิลปในการพูด

  • ให้ความรักและความเคารพนับถือ

  • เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และให้ความช่วยเหลือ

  • มีมารยาทและคุณธรรมในการติดต่อสัมพันธ์


2887818

 • ไม่นำอุดมการณ์ ความเชื่อ หรือศาสนาไปยัดเยียดให้ประเทศอื่น

 • ไม่ควรเสี่ยงต่อความมั่นคงหรือสัมพันธภาพ

 • นโยบายการฑูลควรยอมรับทัศนะของชาติอื่นบ้าง

 • หากเป็นปัญหาเล็กน้อย หากประนีประนอมได้ก็ควรทำ

 • คำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นแก่นสารด้วยความยุติธรรม และมีมนุษยธรรม

 • ไม่ควรให้ประเทศพันธมิตรที่อ่อนแอกว่าตัดสินแทนประเทศเรา

 • นโยบายต่างประเทศ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ad