Migrator ‘Krok po kroku’ - PowerPoint PPT Presentation

migrator krok po kroku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Migrator ‘Krok po kroku’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Migrator ‘Krok po kroku’

play fullscreen
1 / 20
Migrator ‘Krok po kroku’
129 Views
Download Presentation
satinka-herrera
Download Presentation

Migrator ‘Krok po kroku’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Migrator‘Krok po kroku’ KS-FARMANET na KS-ZSA FIREBIRD

 2. Uwaga !!! BEZWZGLĘDNIE ZALECAMY WYKONAĆ KOPIĘ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH (KOPIĘ BAZY DANYCH) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MIGRACJI !!!

 3. KROK I Na dysku lokalnym C tworzymy katalog KS. Następnie dodajemy dalsze katalogi według ścieżki: C:\ KS \ KS-FN \ APW \ AP \ …….

 4. KROK II Do stworzonego katalogu wrzucamy bazę ze starego FARMANETU zmieniając jej nazwę na FN.FDB C:\ KS \ KS-FN \ APW \ AP \ FN.FDB

 5. KROK III Tworzymy na dysku lokalnym katalog ( np.. ‘PLIK Z LICENCJĄ’ ). W tym katalogu umieszczamy plik licencją na KS-ZSA. KS-FN.KTL

 6. KROKIV Ściągamy migratora z serwera FTP firmy Kamsoft. O:\ pub \ KS-FN \ KS-ZSA \ MIGRATOR – KS-FARMANET na KS-ZSA Ściągamy cały katalog na dysk lokalny.

 7. KROK V Zaczynamy migrację włączając ksinstal.exe

 8. KROKVI Po zapoznani się z treścią klikamy Dalej.

 9. KROKVII Zaznaczamy Serwer (Rodzaj instalacji) oraz Firebird (Baza danych) i dajemy Dalej.

 10. KROK VIII Podajemy plik z licencją dla KS-ZSA ( z katalogu przez nas stworzonego )

 11. KROKIX Zaznaczamy KS-FN a następnie uzupełniamy tabelkę poniżej i dajemy Dalej.

 12. KROK X Jeżeli wszystkie Państwa wybory się zgadzają dajemy Instaluj.

 13. KROK XI Zaczyna się proces instalacji. Może to potrwać około 30 minut.

 14. KROK XII Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie należy w polu ‘uruchom’ zaznaczyć Brak. Następnie klikamy na Zakończ.

 15. KROK XIII Po wyjściu z instalatora przechodzimy do katalogu: C:\ KS \ KS-FN \ SERWIS \ … I puszczamy NetPlus.exe

 16. KROK XIV Wpisujemy odpowiednie hasło dla użytkownika i dajemy Wykonaj.

 17. KROK XV Jeżeli wszystko przebiegnie dobrze dajemy Zakończ.

 18. KROK XVI Możemy już uruchomić KS-ZSA poprzez KS-FN.exe Proces migracji z KS-Farmanet do KS-ZSA przeszedł pomyślnie.

 19. Uwaga ! Proces migracji nie przenosi informacji o uprawnieniach. Jeżeli jest to konieczne to po migracji należy ustawić odpowiednie uprawnienia dla użytkowników

 20. Uwaga ! Po zakończeniu migracji należy z katalogu Firmy (dla KS-Farmanetu) przekopiować licencje do katalogu: C:\ KS \ KS-FN \ FIRMY \ …