1 / 12

VČELY

VČELY. Pozorně si přečtěte text.

satin
Download Presentation

VČELY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VČELY Pozorně si přečtěte text

 2. Včely mají zajímavý život. Žijí v úlech ve velkých rodinách, kterým vládne král- otec. Vedle něj tam je mnoho samců, kterým říkáme trubci ještě mnohem více včel- dělnic. Včelí královna je z nich největší. Jejím jediným úkolem je sníst vajíčka. Z nich se pak vylíhnou larvy, které se později přemění v kukly a z kukel jsou nové včely. Takovéhle povídání o včelách a ještě mnohem více už Ivan dobře znal. Včelky také několikrát zahlédl, hlavně v létě na zahradě, kde skákaly v trávě. Dobře také věděl, že se k jejich mraveništi nemá nikdo přibližovat. Jednou však neposlechl, zašel hodně blízko a dostal žihadlo,. Hodně to bolelo, na oteklý prst pomohl obklad z octové vody.

 3. Po této příhodě si Ivan dával na včely lepší pozor, jejich život ho dokonce začal zajímat a chtěl o nich vědět co nejvíc. A tak se někde dočetl, že dělnice krmí královnu krupicovou kašičkou, že se starají o narozené včelky, že dovedou z vosku postavit malé komůrky pro snesená vajíčka a že také dovedou jedovatým žihadlem zahnat jiný hmyz nebo i cizí včely, které by se chtěly do jejich úlu dostat.

 4. Hlavní činností včel je sbírat z květů sladkou šťávu a nosit ji do úlu. Tam se z nich tvoří chutný a zdravý cukr. Včely jsou také důležité proto, že rostliny opylují. Na nožkách mají jemné chloupky, na kterých se zachycuje pyl, takový žlutý prášek, který včely přinášejí na rostliny, ty pak mohou dobře vykvést a vytvořit plody. Včely jsou užitečný hmyz, ale chytat je do ruky nebo si je prohlížet hodně zblízka se nevyplácí.

 5. KOLIK VĚCÍ JE V TEXTU UVEDENO NESPRÁVNĚ? 6

 6. Kdo vládne ve včelím úlu? • Jaký úkol má královna? • Kde žijí včely? • Včely pobíhají po trávě? • Jakou kašičkou krmí dělnice svoji královnu? • Co se vytváří v úlu ze šťávy květů?

 7. SPOJTE TUČNÁ PÍSMENA VE SLOUPEČKU A NAJDETE UKRYTÁ SLOVA mateřídouška Podnájemníci Každodenní Velikonoce hádanka

 8. stříbrolesklá nevycvičený pampeliška čtyřúhelník

 9. dobrosrdečný šeřík jabloň

 10. METODICKÝ LIST Učitel postupuje dle pokynů v prezentaci, doporučuji předem vytisknout text. Žáci čtou z tabule, poté plní úkoly z listu, kontrola opět z tabule. Je na uvážení učitele, jakou formu zvolí.

 11. Citace: Text: Text: Dyslexie, Marie Černá, Iva Strnadová, nakl. Fragment 2006, str. 64 Úkoly: Dyslexie, Marie Černá, Iva Strnadová, nakl. Fragment 2006, str. 66 Obrázky dle pořadí v DUM: 1. Dostupný z http://www.wildlife.sk/pictures/fototyzdna/32b.jpg dne 13.11. 2012 2. Dostupný z http://www.biolib.cz/IMG/GAL/193.jpg dne 13.11. 2012 3. Dostupný z http://www.naturfoto.cz/fotografie/krasensky/strevlik-medeny-2008_076.jpg dne 13.11. 2012 4. Dostupný z http://static1.kleinezeitung.at/system/galleries_520x335/upload/1/0/0/513088/hornisse_270707-orf308.jpg dne 13.11. 2012

More Related