Att studera offentlig politik
Download
1 / 7

Att studera offentlig politik - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Att studera offentlig politik. Bo Persson. Offentlig politik = policy. Policy i “ dagligt tal ”: programförklaring , riktlinje för verksamhet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Att studera offentlig politik' - satin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Offentlig politik policy
Offentligpolitik = policy

 • Policy i “dagligttal”: programförklaring, riktlinjeförverksamhet

 • Offentlig (public) policy som den oftastanvändsistatsvetenskapen: intebarabegränsadeåtgärderochbeslututankedjoravåtgärderochbeslut’ (Premfors)

 • “Anything a government chooses to do or not to do”

 • “…action, objectives, and pronouncements of government on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen) (Wilson)


Policy som styrmedel piska morot eller predikan
Policy som styrmedel: piska, morot eller predikan

 • Regleringar:

  • obligatorisk, måste åtlydas

  • oftast förknippad med sanktioner

 • Ekonomiska styrmedel:

  • tillföra eller beröva resurser

  • påverkar incitamentsstrukturer

 • Informativa styrmedel

  • påverkan genom övertygelse, övertalning eller faktaupplysning


Policy och politik wilsons fyra idealmodeller
Policy och politik: Wilsons fyra idealmodeller

 • Klientpolitik

 • Entreprenöriell politik

 • Intressegruppspolitik

 • Majoritetsvalspolitik


Policyanalys tv definitioner
Policyanalys: tvådefinitioner

”Policyanalys är en verksamhet där vi i problemlösande syfte studerar offentliga handlingslinjer och program genom att sönderdela dem och betrakta delarna och därefter foga samman dem till en ny och annorlunda och (förhoppningsvis) bättre helhet” (Premfors 1989).

Policyanalysenligt Parson (1995) tvåverksamheter:

 • Analysavpolicyprocessen: hur problem definieras, beslutfattasoch policy implementerasochutvärderas

 • Analysinomochförpolicyprocessen: användningenavmetoder, forskningochövertalning vid definitionenav problem, beslutsfattande, implementeringochutvärdering


Forskningstraditioner inom policyanalys
Forskningstraditionerinompolicyanalys

 • Utvärderingsforskning

 • Implementeringsforskning

 • Forskningombeslutsfattande

 • Institutionellpolicyforskning:

  • Jämförande studier avolikaregimer (t.ex. välfärdsregimer, olikavarianteravkapitalism)

  • Historisk-institutionella studier

  • Studier avhanteringavkomplexabeslutssituationer (miljöpolitik, EU etc.)

 • Områdesspecifikpolicyforskning (t.ex. ekonomiskpolitik, socialpolitik, forskningspolitik)


Policyprocessens faser
Policyprocessensfaser

 • Identifiera problem ochdagordning (agenda-setting)

 • Politisktbeslutsfatttande (policy adoption and formulation)

 • Genomförande (Policy implementation)

 • Utvärdering (Policy evaluation)


ad