آزمون خود شناسي
Download
1 / 18

آزمون خود شناسي - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

آزمون خود شناسي.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'آزمون خود شناسي' - satin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

اعتقاد ات تبتي ها به شناخت درون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.اين ؛ يكي از آزمونهاي دلاي لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است براي اين آزمون زمان بگذاريداز آن لذت خواهيد برددلاي لاما توصيه ميكند كه آن را بخوانيد چرا كه برايتان مفيد است


فقط 4 سوال بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

پاسخها روشنگر خواهند بود

 • صادق باشيد و پاسخها را پيشتر از جواب دادن نبينيد

 • ذهن همانند چتر ميماند وقتي خوب كار ميكند كه كاملا باز شود

 • تقلب نكنيد


قبل از آغاز آزمون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

يك آرزو كنيد

 • بترتيب به سوالات جواب دهيد

 • فقط 4 سوال پرسيده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببينيد آزمون بخوبي شما را هدايت نخواهد كرد

 • به آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد


يك بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.قلم و كاغذآماده كنيددر انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت.اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي درباره واقعيت درونتان خواهد گفت.به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيداولين چيزي كه به ذهنتان خطور ميكند بهترين استبه ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند.


سوال اول بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك


سوال دوم بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دريا


سوال سوم بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را ميشناسد.و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنيد .

هر رنگ را فقط به يك نفر اختصاص دهيد

زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز


سوال چهارم بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

 • يك عدد بنويسيد

 • روزهفته مورد علاقه خود را بنويسيد


در انتها بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد

قبل از خواندن جوابها آرزوي خود را تكرار كنيد


پاسخ ها بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.


1 بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

 • گاو: پيشرواست

 • پلنگ : غرور و افتخار است

 • گوسفند : عشق است

 • اسب : خانواده است

 • خوك : پول است


2 بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

 • توصيف شما از سگ شخصيت شماست

 • توصيف گربه همان توصيف شريك شماست

 • موش توصيف دشمن شماست

 • قهوه نگاه شما به ميل جنسي است

 • دريا زندگي شخصي شما را نشان ميدهد


3 بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

 • زرد: كسي كه هرگز فراموش نميكنيد

 • نارنجي: كسي كه شما او را دوست واقعي ميدانيد

 • قرمز: كسي كه شما او را واقعا دوست داريد

 • سفيد : روح دوم شما

 • سبز :كسي كه در لحظات حساس زندگي او را بخاطر خواهيد داشت


4 بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.

 • 0-4 : زندگي شما بتدريج و آراي رشد خواهد كرد

 • 5-9 : زندگي شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد

 • 10-14:شما تا 3 هفته ديگر 5 واقعه غير منتظره خواهيد داشت

 • 15به بالا زندگي شما با سرعت بسياري رشد خواهد كرد و آرزوي شما محقق خواهد شد


بايد به تعداد عددي كه آرزو كرده ايد اين پيام را براي افراد بفرستيد. و آرزوي شما در پايان روزي كه دوست داشتيد برآورده ميشود

اين آنچيزي است كه دلاي لاما ميگفت هزاران سال در لحظه ايي

براي رسيدن به مفهوم جمله بالا بخوان و بيانديش


تبتي ها عقيده دارند اين پيام را نبايد بدور انداخت. آنها عقيده دارند فرشته عجايب موسوم به مانترا از دستان دارنده اين پيام پس از 96 ساعت بيرون خواهد آمد و يك موقعيت شگفت انگيز خواهيد داشت


آنها معتقدند دلاي لاما راست گوست و اگر كسي به اين موضوع اعتقاد ندارد كافي است اين پيام را به 5 نفر بدهد تا درستي آنرا درك كندچرا كه بزودي برايش يك اتفاق جالب و شگفت انگيز رخ خواهد داد


ad