แผนดำเนินงานธุรกิจ
Download
1 / 12

?????????????????? ?????????????? 4 ??????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

แผนดำเนินงานธุรกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี. 1.ภารกิจหลัก หรือ ภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักของศูนย์( Core Business ) 2.ดำเนินธุรกิจแบบไม่หวังผลกำไร( Not for profit ) แต่เพื่อเลี้ยงตัวเอง และแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ?????????????? 4 ???????' - satin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แผนดำเนินงานธุรกิจศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี


1.ภารกิจหลัก หรือ ภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักของศูนย์(Core Business)

2.ดำเนินธุรกิจแบบไม่หวังผลกำไร(Not for profit) แต่เพื่อเลี้ยงตัวเอง

และแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาล

3. จะเน้นธุรกิจ สินค้าและบริการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพดี ชีวิมีสุข มีชิวิตที่ยืนยาวขึ้น(Health Promotion for Happiness,Beaty, Quality and Prolong Life)

4.ดำเนินธุรกิจยึดหลักสินค้า และบริการเชิงคุณธรรม(Merit Goods) ได้มาตรฐาน(Standard)

5.เป็นสินค้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 มีศักยภาพสูง(Potential)ในการดำเนินธุรกิจ

แนวคิดการดำเนินงานธุรกิจ


การวางแผนธุรกิจ ภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลักของศูนย์(

1.วิเคราะห์สถานการณ์

-จัดกลุ่มธุรกิจ

-หาPotential of Business

2.ทำ SWOT Analysis

3.ศึกษาความเป็นไปได้ Feasibility Study

4.ทำแผนงาน/โครงการ


1.การวิเคราะห์สถานการณ์1.การวิเคราะห์สถานการณ์


การจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพการจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ

1.การบริการในโรงพยาบาล(Hospital Care)

2.การบริการกึ่งโรงพยาบาล(Semi-Hospital Care)

3.การบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล( Non- Hospital Care)


กลุ่มธุรกิจการจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

Hospital Care

Semi-Hospital Care

Non- Hospital Care

-บริการข้อมูล

ความรู้สุขภาพ

-อบรมหลักสูตร

สำหรับ

●ประชาชน

● ผู้ประกอบการ

● สถานบริการ

-อบรมพี่เลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ

-แม่และเด็ก

-สูติ

-Lab

-ทันตกรรม

-ตรวจสุขภาพ

-Day Care

-คลินิคลดน้ำหนัก

ฯลฯ

-นวด,สปา

-ออกกำลังกาย

-โภชนาการ และอาหารเพื่อสุขภาพ

-Fitness

-Teen Club

ฯลฯ


วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าการจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ


2 swot analysis
2.ทำการจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ SWOT ANALYSIS


Value chain of life science products

valueการจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ

Value Chain of Life Science Products

value

Research

Development

Manufactory

Service

marketing

Government

Pre-marketing

Industrialization

(VCF,AF,BOI)

F2

Pilot Plant

(GMP,GLP,GAP)

Privatization

F1

-Clinic.R

-Preclinic. R

(ALAAC)

Lab.

Chain


3 feasibity study
3. FEASIBITY STUDYการจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ


4. การจำแนกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมสุขภาพจัดทำแผนงาน/โครงการ


Business plan
การจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงธุรกิจการจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงธุรกิจ(Business Plan)

-เป้าหมายทางธุรกิจ(หรือวิสัยทัศน์)

-แผนการลงทุน

-แผนดำเนินการ

-แผนการตลาด

-แผนการบริหารความเสี่ยง


ad