konflikty spo eczne l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFLIKTY SPOŁECZNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFLIKTY SPOŁECZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

KONFLIKTY SPOŁECZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

KONFLIKTY SPOŁECZNE. MAMIHLPINATAPAI – Tierra del Fuego „Oglądać się na siebie w nadziei, że ten drugi zaoferuje się zrobić to, czego obaj pożądamy, lecz żaden zrobić nie chce.”. ZAŁOŻENIA (M.Mlicki).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KONFLIKTY SPOŁECZNE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

MAMIHLPINATAPAI – Tierra del Fuego „Oglądać się na siebie w nadziei, że ten drugi zaoferuje się zrobić to, czego obaj pożądamy, lecz żaden zrobić nie chce.”

za o enia m mlicki
ZAŁOŻENIA (M.Mlicki)
 • Konflikty – różnego rodzaju – są wszechobecne, nieuniknione i nierozerwalnie wpisane w strukturę społeczeństw.
 • Konflikty są powodowane przez immanentną strukturze systemów społecznych sprzeczność między jej elementami, a zarazem przyczyniają się do zmian tej struktury (charakter dialektyczny – spowodowana przez konflikt zmiana → nowa struktura z zalążkami sprzeczności).
 • Konflikt jest zjawiskiem niejednorodnym (funkcjonalny i dysfunkcjonalny).
definicja
DEFINICJA
 • Pochodzenie: łac. conflictus – „zderzenie”.
 • Słownik wyrazów obcych PWN: wszelkie zetknięcie się sprzecznych dążeń, niezgodność interesów, poglądów, antagonizm, kolizja, spór lub zatarg.
 • Johan Galtung: „System działania (podmiotów działania) znajduje się w konflikcie, jeśli w systemie pojawią się dwa lub więcej sprzeczne stany celów”.
modele dynamiki konflikt w spo ecznych
MODELE DYNAMIKI KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
 • Morton Deutsch – procesy kooperacyjne i rywalizacyjne charakteryzują się tendencją do samoutrwalania (pozytywne sprzężenie zwrotne).
 • Ole Holski (k. polityczne) – wpływ sytuacji zewnętrznej na sprawność postępownia stron (np. czas).

Błędy w ocenie sytuacji:

  • przecenianie możliwości drugiej strony do podjęcia natychmiastowej akcji,
  • dostrzeganie tylko pewnej liczby z dostępnych alternatyw działania,
  • koncentracja na bezpośrednich konsekwencjach.
modele dynamiki konflikt w spo ecznych6
MODELE DYNAMIKI KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
 • Marek Mlicki – trzy etepy procesu:
  • powstanie sprzeczności – niemożność współistnienia pewnych stanów systemu,
  • uświadomienie sobie sprzeczności → napięcia psychiczne, pobudzenie emocjonalne, frustracja, wrogość itd.,
  • dążenie do rozwiązania sprzeczności.
trzy typy sprzeczno ci
TRZY TYPY SPRZECZNOŚCI
 • Naturalna – ograniczenie zasobów (surowce naturalne, energia, czas, pieniądze, dostęp do informacji).
 • Kulturowa – zawiązanie stosunku z przedmiotami materialnymi lub innymi ludźmi – na mocy uwarunkowań kulturowych – możliwe jest wyłącznie dla jednej osoby.
 • Ex-definitione – cele w samej definicji zawierają istnienie sprzecznych z nimi celów (kooperacja negatywna jako działanie autoteliczne).
subiektywizacja sprzeczno ci
SUBIEKTYWIZACJA SPRZECZNOŚCI

„... rywalizacja i konflikt nie są reakcjami na sytuację obiektywną, a efektem sposobu definiowania sytuacji.”

(T.Shibatani)

Zasadniczy (pożądane zdarzenie)

Cel

Dopełniający (definiuje warunki konieczne zajścia owego zdarzenia)

sposoby rozwi zywania konflikt w
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

RYWALIZACJA

WSPÓŁPRACA

KOMPROMIS

Moje interesy

UNIKANIE

AKOMODACJA

Interesy partnera

dylematy spo eczne
DYLEMATY SPOŁECZNE

Anatol Rapoport – definicja – podejmowane przez wszystkich członków grupy racjonalne indywidualne decyzje dają w rezultacie wynik nieracjonalny z punktu widzenia zbiorowości.

czynniki wp ywaj ce na rozwi zywanie dylemat w
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWIĄZYWANIE DYLEMATÓW
 • sytuacja zewnętrzna (wielkość zasobów, wielkość grupy),
 • poznawcze (informacja zwrotna o stanie zasobów i postępowaniu innych oraz komunikacja),
  • badania: Dawes, McTavish, Shaklee,
  • badania: Brewer i Kramer (obserwacja),
  • badania: Schroeder i wsp. (informacje o wynikach własnych i innych).
 • motywacyjne,
  • oczekiwania wobec innych (orientacje społeczne)

hipotezy Coombsa (stosowanie strategii indywidualistycznej),

   • oczekiwanie ind. – strach,
   • oczekiwanie koop. – chciwość,
  • subiektywna kontrola nad rezultatami działania zbiorowego,

badania Lindnera – wpływ stylu podejmowania decyzji grupowej i rodzaj przywództwa.

rola komunikowania si
ROLA KOMUNIKOWANIA SIĘ
 • zmniejsza zagrożenie płynące z wyborów uwzględniających dobro grupy
 • ułatwia zrozumienie struktury sytuacji i konsekwencji wyborów
orientacje spo eczne
ORIENTACJE SPOŁECZNE
 • indywidualistyczna – wybór opcji najkorzystniejszej dla siebie,
 • rywalizacyjna (eksploatacyjna) – zdobycie przewagi,
 • altruistyczna – dbałość o interes innych,
 • kooperacyjna – maksymalizacja wspólnego dobra,
 • egalitarna – tendencja do minimalizowania różnic.

Grażyna Wieczorkowska – stała preferencja podziału dóbr (podejście interakcyjne)

diagnozowanie orientacji
DIAGNOZOWANIE ORIENTACJI

- wybór, bądź uszeregowanie

orientacje spo eczne przewidywanie intencji
ORIENTACJE SPOŁECZNE – PRZEWIDYWANIE INTENCJI

Badanie H. Kelleya i A. Stahelskiego

 • wybory zależne (dobór w pary)
 • przewidywany wybór partnera
 • wyniki: osoby rywalizacyjne – rywalizacja

osoby kooperacyjne – zarówno rywalizacja jak i kooperacja

Badanie J. Maki, C. McClintock

 • osoby kooperujące oraz indywidualiści trafniej odgadują intencje partnerów niż altruiści i osoby rywalizacyjne (rola schematu: niesprawiedliwość, egoizm, nieuprzejmość, skąpstwo)
r nice w zachowaniach os b o r nych orientacjach
RÓŻNICE W ZACHOWANIACH OSÓB O RÓŻNYCH ORIENTACJACH
 • Badanie D. Kuhlmana i A. Marshella
 • konflikt
 • trzy grupy (ind., koop., ryw.)
 • partner zaprogramowany – „lustrzane odbicie”, kooperacyjne oraz rywalizacyjne wybory