kokemuksia yhteismetsist n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kokemuksia yhteismetsistä PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kokemuksia yhteismetsistä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kokemuksia yhteismetsistä - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

Kokemuksia yhteismetsistä. Tomiva metsä-tiedotuspäivä Ylivieska 20.1.2011 Eljas Heikkinen Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa. Taustaa. Metsänomistajakunnassa tapahtuva muutos Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla perikuntien ja yhtymien hallussa 27 % metsäpinta-alasta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kokemuksia yhteismetsistä


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kokemuksia yhteismetsist

Kokemuksia yhteismetsistä

Tomiva metsä-tiedotuspäivä

Ylivieska 20.1.2011

Eljas Heikkinen

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa

slide2

Taustaa

 • Metsänomistajakunnassa tapahtuva muutos
  • Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla perikuntien ja yhtymien hallussa 27 % metsäpinta-alasta
 • Metsänomistuksen pirstoutuminen
  • Metsätilat jaetaan perinnönjakojen yhteydessä yhä pienempiin osiin

Edellytykset kannattavan metsätalouden harjoittamiseen heikkenevät

yksityismets nomistuksen vaihtoehtoja
Yksityismetsänomistuksen vaihtoehtoja
 • Yksin tai puolison kanssa
  • Yksityismetsänomistuksen perusta
  • Päätöksenteko helppoa
 • Yhtymä
  • Jakosopimus
  • Päätökset tehtävä yksimielisesti
  • Hyvä, jos tehty yhteishallintasopimus (menettelytavat, valtuutukset ym.)
  • Perinnönjako
 • Perikunta (jakamaton kuolinpesä)
  • Päätökset tehtävä yksimielisesti
  • Voidaan tehdä yhteishallintosopimus
  • Väliaikainen, jossain vaiheessa perinnönjako
yksityismets nomistuksen vaihtoehtoja jatk
Yksityismetsänomistuksen vaihtoehtoja jatk.
 • Yhteismetsä
  • Kestävä metsätalous (metsäsuunnitelma), tasaiset tulot
  • Hallinto (muistuttaa taloyhtiön hallintoa)
  • Luonteeltaan pysyvä
 • Osakeyhtiö
  • Verotus, kemera-tuet vain jos harjoittaa vain maa- ja metsätaloutta
  • Hallinto, kirjanpito
  • Luonteeltaan pysyvä
 • Säätiö, osuuskunta
  • Kuten osakeyhtiö
mik on yhteismets
Mikä on yhteismetsä?
 • Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi.
 • Voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista
 • Yksityismaata, jota sen osakkaat hallinnoivat
 • Yhteismetsiä 184 kpl, 537 000 ha
yhteismets n periaate
Yhteismetsän periaate

Metsälän yhteismetsä RN:o 874-2:1

Yhteismetsän osakaskiinteistöt

Haamutila RN:o 2:9

40,8 % yhteismetsän osuuksista

Omistaja/t

(yhteismetsän osakkaat)

RN:o 2:9

Tilan arvo 93 000 €

Haamutila RN:o 12:6

24,6 % yhteismetsän osuuksista

Omistaja/t

(yhteismetsän osakkaat)

RN:o 12:6

Tilan arvo 56 000 €

Haamutila RN:o 22:45

34,6% yhteismetsän osuuksista

Omistaja/t

(yhteismetsän osakkaat)

RN:o 22:45

Tilan arvo 79 000 €

Haamutilalla ei ole maa-aluetta, mutta siihen kuuluu arvoa vastaava osuus yhteismetsään

Yhteismetsän arvo yhteensä 228 000 €

eri tyyppisi yhteismetsi
Eri tyyppisiä yhteismetsiä
 • ”Perinteinen” yhteismetsä
  • Perustettu lähinnä asutus- tai uusjakolainsäädön perusteella ennen v. 2003 (135 kpl)
 • Suvun yhteismetsä
  • Perheen tai suvun metsistä perustetaan yhteismetsä
  • V. 2003 jälkeen muodostettu 53 kpl, vireillä yli 30, useita neuvotteluvaiheessa
 • Sijoittajien yhteismetsä
  • Sijoittajat keräävät pääomaa, ostavat metsää ja perustavat yhteismetsän
  • Perustettu 3 kpl, useita tulossa
eri tyyppisi yhteismetsi1
Eri tyyppisiä yhteismetsiä
 • Julkisyhteisön maista perustettava yhteismetsä
  • Esimerkiksi kunnan metsät yhteismetsän ytimenä, johon liittyy yksityisiä metsänomistajia
  • Yksi muodostamistoimituksessa, useita neuvotteluvaiheessa
 • Tilusjärjestelyn yhteydessä perustettava yhteismetsä
  • Tilusjärjestelyssä mukana olevat voivat halutessaan perustaa yhteismetsän
yhteismetsien muodostamistilanne
Yhteismetsien muodostamistilanne

Lähde: Maanmittauslaitos

slide11

Suvun yhteismetsä

 • Helpottaa sukupolvenvaihdosta ja perinnönjakoa.
 • Yhteismetsässä erimielisyydet voidaan ratkaista äänestämällä, toisin kuin kuolinpesässä tai yhtymässä.
 • Suvun metsänomistuksesta muodostuu pysyvää ja vakaata.
 • Pinta-alaa pitäisi olla riittävästi, jotta järjestely olisi taloudellisesti perusteltavissa.
slide12

Yhteismetsän vahvuudet

 • Alhaisempi tuloverotus (26 % vs. 28 %)
 • Tasainen ja jatkuva tuotto
 • Suuruuden ekonomia toimii → parempi hinta myyntipuulla sekä töissä ja tarvikkeissa pienemmät yksikkökustannukset
 • Perustaminen ja liittyminen erittäin edullista
 • Omistamisen vaivattomuus
 • Yhteismetsän tarjoama virkistyskäyttömahdollisuudet
 • Toimiva ja demokraattinen hallintomalli
 • Yhteismetsäosuuksien perinnönjako helppoa
slide13

Yhteismetsän heikkoudet

 • Ei yleensä saatavissa hetkellisesti suurta tuloa
 • Hallintokustannukset ja hallintomallin haasteellisuus
 • Omistusluonteen muuttuminen: osakkaalla ei erityistä oikeutta omaan metsään
 • Osakkaan omatoimisen metsätyön, hankintahakkuun ja kotitarvepuun oton rajoitukset
slide14

Yhteismetsän verotus

 • Verotetaan yhteisetuutena
 • Yhteismetsä on erillinen verovelvollinen eli ylijäämän jako-osuudet ovat osakkaille verotonta tuloa
 • Normaali pääomatuloverotus 26 %:n verokannalla
 • Metsävähennys ja menovaraus käytössä
 • Yhteismetsä maksaa vuosittain veroennakkoa
 • Kuukausittaiset alv-tilitykset (suuret yhteismetsät)
 • Yhteismetsää perustettaessa tai liitettäessä tila johonkin yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan ei tule luovutusvoitto- tai varainsiirtoverovelvollisuutta
 • Yhteismetsäosuuksien luovutuksia verotetaan kuten muunkin kiinteän omaisuuden luovutuksia
slide15

Hallintomalli

 • Keskeiset säädökset ja asiakirjat:
  • Yhteismetsälaki 109/2003 (muut. 1497/2007)
  • Kiinteistönmuodostamislaki 554/1995
  • Ohjesääntö
  • Metsäsuunnitelma
 • Ylintä päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous
 • Hoitokunta tai toimitsija vastaa käytännön toiminnasta
 • Suurilla yhteismetsillä omia metsäammattilaisia
 • Ohjesäännössä linjataan toiminnan periaatteet
 • Kaksi tilintarkastajaa, toisen valitsee metsäkeskus
 • Hallintomalli samantyyppinen kuin esim. taloyhtiöissä
slide16

Yhteismetsän perustamisen vaiheet

1. Alustavat neuvottelut

2. Perustamissopimus

3. Yhteismetsän muodostamistoimituksen

hakeminen

4. Yhteismetsän muodostamistoimitus

yhteismets n perustamisen vaiheet
Yhteismetsän perustamisen vaiheet

5. Merkitseminen kiinteistörekisteriin

6. Osakaskunnan ensimmäinen kokous

7. Ohjesäännön vahvistaminen

ja merkintä yhteismetsärekisteriin

8. Yhteismetsän toiminnan käynnistäminen

slide18

Yhteismetsään liittyminenyhteismetsäosuuksia vastaan

 • Tilusten luovuttaja saa tiluksia (tiluksien arvoa) vastaavan osuuden yhteismetsään

1. Sopimus kiinteistön alueen liittämisestä yhteismetsään

2. Mahd. yhteismetsän osakaskunnan kokous

3. Kiinteistötoimituksen hakeminen

4. Kiinteistötoimitus

johtop t ksi
Johtopäätöksiä
 • Eri selvitysten mukaan 10-30 % metsänomistajista kiinnostuneita yhteismetsistä (P-P:lla 3000-9000 m-om.)
 • Yhteismetsän perustaminen tai siihen liittyminen iso askel metsänomistajalle

Suuri haaste neuvonnalle.

 • Kiinnostus suvun yhteismetsiin
  • Julkisyhteisövetoiset ja sijoittajien yhteismetsät tulossa
johtop t ksi jatk
Johtopäätöksiä jatk.
 • Tarvitaan
  • Tutkimus yhteismetsien kannattavuudesta
  • Yhteismetsän verotusopas
  • Opas ja mallit uusille yhteismetsille hallinnosta: kokousasiat, kirjanpito, toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ym.
  • Selkeät mallit yhteismetsään liittyvän tilan osuuden määrittämiseksi
  • Ohjeistus organisaatioille kuinka prosessi viedään läpi asiakkaan kannalta