Prezentacja multimedialna
Download
1 / 9

Prezentacja multimedialna - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Prezentacja multimedialna. RODZINA. Rodzina. Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentacja multimedialna' - sasha-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rodzina
Rodzina

 • Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa,

 • Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,

 • Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny

 • posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków rodzinnych.


Funkcja rodziny

Wyspecjalizowane działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

Funkcja rodziny


5 podstawowych funkcji jakie spe nia rodzina
5 Podstawowych funkcji jakie spełnia rodzina członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych


Obowi zki prawne cz onk w rodziny
Obowiązki prawne członków rodziny członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

 • Współdziałanie dla dobra rodziny

 • Małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny

 • Dzieci i rodzice mają obowiązek wzajemnie się wspierać

 • Dzieci do 18 roku życia podlegają władzy rodzicielskiej

 • Dzieci mieszkający z rodzicami, pozostające na ich utrzymaniu zobowiązane są pomagać w gospodarstwie domowym

 • Dziecko ukończywszy 18 lat, zamieszkujące u rodziców ma obowiązek przestrzegać porządku domowego ustalonego przez rodziców

 • Rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad osobą dziecka

 • Rodzice mają obowiązek prawnego reprezentowania dziecka


Zak cenie ycia rodzinnego
Zakłócenie życia rodzinnego członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

Alkoholizm

Agresja

Niechciana ciąża


Typy rodziny ze wzgl du na to kto kieruje czynno ciami rodziny
Typy rodziny członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych(ze względu na to, kto kieruje czynnościami rodziny)

Najważniejszym autorytetem w rodzinie jest ojciec i on sprawuje przede wszystkim funkcje kontroli

Funkcje te przypadają matce, obdarzonej z tej racji wysokim autorytetem

Zachodzi równowaga między mężem, a żoną w zakresie władzy i kontroli w rodzinie

Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub żony


Potrzeby jakie zaspokaja rodzina
Potrzeby jakie zaspokaja rodzina członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

 • Biologiczne;

 • Ekonomiczne;

 • Psychospołeczne;

 • Bytowe;

 • Opiekuńcze;

 • Emocjonalne (miłość i przynależność, wymiany uczuć, uznania, szacunku, poczucia bezpieczeństwa);

 • Kształtuje i wzbogaca osobowość


Role rodzicielskie
Role rodzicielskie członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych