slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protege โพรทีเจ คืออะไร? Protege เป็นซอฟแวร์ฟรี ซึงเป็นแพลตฟอร์มทีเป็นการสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้โดเมนความรู้ร่ว PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protege โพรทีเจ คืออะไร? Protege เป็นซอฟแวร์ฟรี ซึงเป็นแพลตฟอร์มทีเป็นการสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้โดเมนความรู้ร่ว

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 81

Protege โพรทีเจ คืออะไร? Protege เป็นซอฟแวร์ฟรี ซึงเป็นแพลตฟอร์มทีเป็นการสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้โดเมนความรู้ร่ว - PowerPoint PPT Presentation


 • 1066 Views
 • Uploaded on

http :// protege . stanford . edu / doc / owl / getting - started . html. Protege โพรทีเจ คืออะไร? Protege เป็นซอฟแวร์ฟรี ซึงเป็นแพลตฟอร์มทีเป็นการสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้โดเมนความรู้ร่วมกับontologies

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Protege โพรทีเจ คืออะไร? Protege เป็นซอฟแวร์ฟรี ซึงเป็นแพลตฟอร์มทีเป็นการสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้โดเมนความรู้ร่ว' - sarila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

http://protege.stanford.edu/doc/owl/getting-started.html

 • Protege โพรทีเจ คืออะไร?
 • Protege เป็นซอฟแวร์ฟรี ซึงเป็นแพลตฟอร์มทีเป็นการสร้างแบบจำลองและการประยุกต์ใช้โดเมนความรู้ร่วมกับontologies
 • Ontologies จะเป็นการแบ่งประเภทตามอนุกรมหรือแบ่งตามรายการต่างๆทีมีอยู่ในฐานข้อมูลตามทฤษฎีของ axiomatized อย่างถูกต้องสมบูรณ์
 • Ontologies เป็นศูนย์กลางของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆจำนวนมาก เช่นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบพอร์ทัล, การจัดการข้อมูลและระบบการบูรณาการหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิคหรือพวก Web service ต่างๆ
introduction to ontology

Introduction to Ontology

Sudarsun S

Director – Research

Checktronix India

Chennai 600010

แปลและเรียบเรียงโดย บรรเจิด วิโรจน์วุฒิกุล

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ontology
Ontology คืออะไร?

สาขาปรัชญา – แขนงหนึ่งของปรัชญา ที่ว่าด้วยธรรมชาติและองค์กรของความจริง

 • การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ (ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ)
 • ทดลองหาคำตอบของคำถามที่ว่า :
  • อะไรคือคุณลักษณะของการดำรงอยู่?
  • ในที่สุดแล้วดำรงอยู่อย่างไร?
 • แบ่งแยกสายสิ่งต่างๆอย่างไร?
ontology in computers
Ontology in Computers
 • Ontology คือ สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ที่ประกอบด้วย
  • คำศัพท์ที่จะอธิบายถึงขอบเขต (ของสิ่งที่เจาะจง)
  • ข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจน ของความหมายคำศัพท์
  • ข้อจำกัดของการเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปในขอบเขต
 • ในอุดมคติแล้ว an ontology ควรจะ :
  • เข้าถึงความเข้าใจทั่วไป ของขอบเขตที่สนใจ
  • เตรียมรูปแบบ และ แบบจำลองที่เครื่องจักรจัดการได้ ของขอบเขตที่สนใจ
example
Example
 • คำศัพท์ และ ความหมาย (การนิยาม)
  • ช้าง เป็นสมาชิกหนึ่งของ สัตว์
  • สัตว์กินพืช เป็นสมาชิกของ สัตว์ ซึ่ง กินเฉพาะพืช หรือส่วนหนึ่งของพืช
  • ช้างโตเต็มวัย เป็นสมาชิกของ ช้าง ซึ่ง มีอายุมากกว่า 20 ปี
 • เบื้องหลังของความรู้/ข้อจำกัดบนขอบเขต (กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป)
  • ช้างโตเต็มวัย หนัก อย่างต่ำ 2000กิโลกรัม
  • ช้างทุกตัว เป็น ช้างแอฟริกัน หรือ ช้างอินเดีย
  • ไม่มี สิ่งมีชีวิตใด เป็นได้ทั้ง สัตว์กินพืช และ สัตว์กินเนื้อ
why ontology
Why Ontology?
 • เพื่อแชร์ความเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล ระหว่างคนและSoftware agents
 • เพื่อทำให้นำขอบเขตความรู้เดิมกลับมาใช้ใหม่ได้
 • เพื่อสร้างขอบเขตที่สมมุติขึ้นมาให้มีความชัดเจน
 • เพื่อแยกขอบเขตความรู้ออกจากความรู้ทั่วไปได้
 • เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของความรู้
few applications
Few Applications
 • e-Science, ตัวอย่างในด้าน Bioinformatics
  • The Gene Ontology (GO)
  • The Protein Ontology (MGED)
 • Databases
  • Schema design and integration
  • Query optimisation
 • User interfaces
 • The Semantic Web & so-called Semantic Grid
importance towards e commerce
Importance towards E-Commerce
 • Taxonomies provide :
  • เข้ามาควบคุมในการใช้คำศัพท์ร่วมกัน(search engines, authors, users, databases, programs / ทุก agent ใช้ภาษาเดียวกัน)
  • Site ช่วยเหลือด้าน Organization และ Navigation
  • ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน (เช่น ตั้งไว้ที่โซนซ้ายของหลายๆเวปไซด์)
  • “Umbrella” ระดับโครงสร้างที่สูงขึ้น (เพื่อการ Extension)
  • ตัวช่วยค้นหา (แถบช่วยเหลือของ Yahoo!)
  • Sense disambiguation
importance towards e commerce1
Importance towards E-Commerce
 • ตรวจสอบความสอดคล้อง
 • การทำให้สมบูรณ์
 • สนับสนุนการทำให้ข้อมูลในระบบต่างๆพูดคุยกันได้(Interoperability)
 • สนับสนุนองค์ประกอบภายนอก
 • เป็นโครงสร้าง, เปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงการค้นหาข้อมูล
 • Generalization/ Specialization
observations
Observations
 • Ontologies อย่างง่าย สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องมีความชำนาญ โดยใช้
  • Verity’s Topic Editor, Collaborative Topic Builder, GFP,Chimaeras, Protégé, OIL-ED,etc
 • Ontologies สามารถสร้างขึ้นได้แบบกึ่งอัตโนมัติ
  • โดยอ้างอิงจากเวปไซด์ เช่น yahoo!, Amazon, excite
  • Semi-structured sites can provide starting points
 • Ontologies มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว(โดยมีธุรกิจเป็นตัวผลักดัน)
  • เวปไซด์ทางธุรกิจส่วนมากใช้เช่น Amazon, Yahoo! Shopping
  • ธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองกำลังสนใจ
  • ภาษาที่ใช้กำลังเติบโต จำพวก Markup LanguagesXML,RDF
  • “Real” ontologies เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลาง Application
implications need
Implications & Need
 • ไวยกรณ์และความหมายของ Ontology Language (DAML+OIL)
 • ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างและบำรุงรักษาของ Ontologies
 • ฝึกฝน (Conceptual Modeling,การอ้างเหตุผลของสิ่งที่เกี่ยวข้อง, ……)
issues
Issues
 • การร่วมมือ ระหว่างกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูล
 • การเชื่อมต่อระหว่างระบบหลายๆแห่งเข้าด้วยกัน
 • วิเคราะห์และวินิจฉัย
 • ประมาณ
 • แบบฉบับ
 • ความปลอดภัย
 • ง่ายต่อการใช้
 • การฝึกหลากหลายระดับ / สนับสนุนผู้ใช้
 • กลวิธีนำเสนอ
 • วงจรชีวิต
 • ความสามารถในการแพร่ขยายออก
chimaera
Chimaera
 • An interactive web-based tool aimed at supporting:
  • วิเคราะห์ Ontology (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ลักษณะ, …)
  • Merging of ontological terms จากหลายแหล่งเข้าด้วยกันได้
  • บำรุงรักษา ontologies ตลอดเวลา
  • การให้เหตุผลของข้อมูลเข้า
 • Features: multiple I/O languages, loading and merging into multiple namespaces, collaborative distributed environment support, integrated browsing/editing environment, extensible diagnostic rule language
 • ถูกใช้ในด้านการพาณิชย์และวิชาการ
 • แหล่งข้อมูล: www.ksl.stanford.edu/software/chimaera
building ontology
Building Ontology
 • กำหนด classes
 • จัดเตรียมให้อยู่ในรูป Taxonomic hierarchy
  • sub-class/super-class model
 • เตรียม slots และ facets สำหรับ slots
 • กำหนดค่าสำหรับ slots ในแต่ละกรณี
thumb rules
Thumb-Rules
 • ไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างขอบเขต
 • มีช่องทางในการทำได้เสมอ
 • วิธีการที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และขยายต่อ
 • กระบวนการทำซ้ำ
 • แนวความคิดใน Ontology คล้ายกับobjects(รูปธรรม/นามธรรม) และ relationships ในขอบเขตที่สนใจ
  • Objects คือ คำนามทั่วไป
  • Relationships คือ กริยาทั่วไปในประโยค
step 1 domain scope
Step 1: Domain & Scope
 • อะไรคือขอบเขตที่สนใจ?
 • อะไรคือจุดประสงค์ของ Ontology นี้?
 • อะไรคือสิ่งคาดหวังของคำถาม?
 • ใครเป็นผู้ใช้และบำรุงรักษา Ontology ?
 • ตัวอย่างคำถาม:
  • ช้างเป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อ?
  • ช้างกินอะไรเป็นอาหาร?
  • ช้างแอฟริกันมีนิสัยเป็นอย่างไร?
step 2 re use existing ontology
Step 2: Re-Use Existing Ontology
 • ถ้าเข้ากันได้ ก็สามารถใช้ได้แน่นอน
 • ปัญหาในการ merging Ontologies?
  • รูปแบบขัดแย้ง
  • แนวคิดเดียวกัน, การนำเสนอต่างกัน
step 3 enumerate terms
Step 3: Enumerate Terms
 • Terms คืออะไร?
 • Properties ของ terms คืออะไร?
 • Relationships ของ terms คืออะไร?
 • ตัวอย่าง:
  • Animal, elephant, lion
  • ความสูง, น้ำหนัก, อาหารที่กิน
  • ช้างกับควาญช้าง, ช้างผสมพันธุ์กันเองได้, ช้างอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
step 4 define classes hierarchy
Step 4: Define Classes & Hierarchy
 • Top-Down Approach
 • Bottom-Up Approach
 • Mixed
 • Object Oriented Programming Analogy
 • อะไรที่เราจะได้รับ?
  • การจัดเรียง Hierarchical ของ concepts
  • ถ้า class P is a super-class of class Q, และทุกๆกรณีของ B คือ หนึ่งในกรณีของ P
  • หมายความว่า : class Q represents a “kind-of” P
step 5 properties of classes slots
Step 5: Properties of Classes - Slots
 • “intrinsic” properties เช่น softness of silk
 • “extrinsic” properties เช่น bike’s model name
 • Parts, ถ้า object เป็นรูปแบบ Structured; สามารถกำหนดให้เป็น physical และ abstact parts ได้
  • เช่น: เวลาหากินช่วงเช้าของช้าง
 • Relationships ระหว่างสมาชิกของ class
  • เช่น: ช้าง กับ ควาญช้าง, สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ช้าง อ้างอิงถึงที่อยู่ของช้าง ผ่านทางควาญช้างได้
step 6 define slots
Step 6: Define Slots
 • จำนวน values ของ Slot
  • ตั้งค่า ว่า slot ควรจะมี values ได้กี่ค่า?
 • ใส่ค่าของ Slot
  • มีค่าอะไรที่สามารถใส่ได้บ้าง?
  • ค่ามาตรฐานทั่วไป:
   • String
   • Number
   • Boolean
   • Enumeration
   • Instance
step 7 create instances
Step 7: Create Instances
 • ยกตัวอย่างการสร้าง instance ชื่อ african_elephantซึ่งเป็น instance ของ class elephant
  • High : 400 cm
  • Weight : 6,500 Kg
  • Eat : fruit, leaf (instance of food class)
  • Behavioer:aggressive
  • Kind : Herbivore (instance of animal_type class)
consistency checks
Consistency Checks ??
 • ทำให้แน่ใจว่า Class hierarchy ถูกต้อง
  • สิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันของ tree ควรจะมี สิ่งทั่วไปคล้ายๆกัน
  • classes ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่แยกเป็นคนละ class
  • ตรวจความสัมพันธ์ “is-a” และ “kind-of”
  • สิ่งที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
 • Multiple Inheritance
consistency checks1
Consistency Checks ??
 • เราจะเพิ่ม class ใหม่ได้เมื่อไหร่?
  • การเพิ่ม Subclass ของ class โดยทั่วไปจะ
   • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ super-class ไม่มี
   • มีข้อจำกัดที่แตกต่างจาก super-class
   • มีการอ้างอิง relationshipsมากกว่าใน super-class มี
 • Class ใหม่ หรือ property-value ใหม่?
  • class “african_elephant” หรือ class “elephant” ที่มี property type เป็น “african” ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่เราสนใจ
 • เป็น Instance หรือ Class?
  • Individual Instances เป็น การแสดงถึงกรณีเจาะจงในฐานความรู้
  • ถ้า concept ที่สนใจเกิดจากการจำแนกโดยธรรมชาติ จะเป็น classes
limiting the scope
Limiting the Scope
 • ต้องการที่จะไม่ใส่ข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับขอบเขต
 • ต้องการที่จะไม่ใส่กรณีทั่วไป หรือ กรณีเฉพาะ มากไปกว่าอะไรที่เราต้องการนำไปใช้
 • ต้องการที่จะไม่ใส่ properties ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและ สิ่งที่แตกต่าง ในหมู่ classes บน hierarchy
ontology merging alignment
Ontology Merging/Alignment
 • สิ่งที่ต้องการ
  • การช่วยเหลือและคำแนะนำของของกระบวนการ
  • เครื่องมือพิเศษสำหรับ ontology merging and alignment
 • สิ่งที่ต้องการ (แต่ยังไม่สามารถทำได้)
  • เครื่องที่สามารถ merging and alignment ได้อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
approaches
Approaches
 • การแก้ปัญหาขัดแย้งหลังจาก merging
  • ผลลัพธ์โดยตรง
  • เกิดการปกคลุมของข้อมูล
  • ยากที่จะทำซ้ำ
 • เปลี่ยนรูปก่อนทำการ merging
  • กระบวนการสามารถทำซ้ำได้
  • ไม่เป็นผลลัพธ์โดยตรง
 • ใช้เครื่องมือปรับโดยตรงให้เหมาะสม
  • สามารถได้ผลลัพธ์โดยตรงจากการปรับเปลี่ยน
  • ยากที่จะทำซ้ำ แต่เป็นไปได้
features
Features
 • ผลที่ตอบสนองกับผู้ใช้
  • คำชี้แจง
  • กระบวนการแก้เมื่อเกิดปัญหา
 • ดูแลรักษาจุดที่สนใจ
  • ปรับปรุงการให้ข้อแนะนำ
  • สร้างข้อมูลชั่วคราวเพื่อยืดเวลาสำหรับการแก้ปัญหา
 • การสะกดรอยความสัมพันธ์
  • เก็บความสัมพันธ์ที่อ้างอิงถึง
  • เก็บข้อมูลอย่างย่อไว้
ontology languages rdf
Ontology Languages - RDF
 • RDFคือ Resource Description Framework
 • เป็น W3C candidate recommendation

(http://www.w3.org/RDF

 • RDF เป็น graphical formalism(+XML syntax + semantics)
  • เพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลที่อธิบายถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่ง
  • เพื่ออธิบายถึงความหมายของข้อมูลในสิ่งที่เครื่องจักรเข้าใจได้
 • RDFS extendsRDF กับ “schema vocabulary”ตัวอย่างเช่น
  • Class, Property
  • Type, subClassOf, subPropertyOf
  • Range, domain
rdf syntax triples
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

rdf syntax triples1
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

rdf syntax triples2
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

rdf syntax triples3
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

_: yyy

rdf syntax triples4
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

_: yyy

<< plain litteral >>

rdf syntax triples5
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

_: yyy

<< plain litteral >>

<< lexical >>^^data type

rdf syntax graph1
RDF Syntax -- Graph

<< Palani Ramasamy >>

Ex: name

_: xxx

rdf: type

Ex: Person

rdf syntax graph2
RDF Syntax -- Graph

<< Palani Ramasamy >>

Ex: name

_: yyy

_: xxx

Ex: member-of

rdf: type

Ex: Person

rdf syntax graph3
RDF Syntax -- Graph

<< Palani Ramasamy >>

<< University of Madras >>

Ex: name

Ex: name

_: yyy

_: xxx

Ex: member-of

rdf: type

rdf: type

Ex: Organisation

Ex: Person

slide52
RDFS
 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:
  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)
slide53
RDFS
 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:
  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)

Ex: Person

Ex: Animal

rdf: subClassof

slide54
RDFS
 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:
  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)

Ex: Person

Ex: Animal

rdf: subClassof

Ex: John

Ex: Person

rdf: type

slide55
RDFS
 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:
  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)

Ex: Person

Ex: Animal

rdf: subClassof

Ex: John

Ex: Person

rdf: type

rdf: type

Ex: Animal

problems with rdfs
Problems with RDFS
 • RDFS อ่อนในการที่จะอธิบายทรัพยากรในรายละเอียดที่เพียงพอ
  • ไม่มีข้อบังคับ ของการจำกัดวง range และ domain
   • ไม่สามารถบอกได้ว่า ขอบเขตของ hasChild คือ person เมื่อประยุกต์เป็น person and elephant และเมื่อประยุกต์เป็น elephants
  • ไม่มีข้อจำกัด existence/cardinality
   • ไม่สามารถบอกได้ว่า ทุกๆกรณีของ person มี 1 mother นั่นคือ mother เป็น 1 person เช่นกัน หรือ person มี 2 parents ได้อย่างถูกต้อง
  • ไม่มีคุณสมบัติ transitive, inverse หรือ symmetrical
   • ไม่สามารถบอกได้ว่า isPartOf คือคุณสมบัติ transitive, isPartOf คือ inverse ของ isPartOf และ touches คือ symmetrical
 • ความยากในการจำแนก เหตุผลสนับสนุน
  • ไม่มี “native” reasoners สำหรับ เหตุผลที่ไม่ใช่มาตรฐาน
  • May be possible to reason via FO axiomatisation
axiomatisation
Axiomatisation
 • An Axiomatisation สามารถถูกใช้ฝัง RDFS ใน FOL,

ตัวอย่าง:

  • Triple x P y translated as holds2 (P,x,y)
  • Axioms capture ในส่วนความหมายของ language
 • ปัญหาการ axiomatisations include
  • จะต้องการ set ที่ใหญ่และซับซ้อน ของ axioms
  • ยากที่จะพิสูจน์ความหมายให้เป็นการ captured อย่างถูกต้อง
  • Axiomatisation จะเพิ่มภาระการคำนวณอย่างมาก

complexity

   • RDFS → undecidable (subset of) FOL
  • ไม่มี interoperability นอกจาก ทุกภาษาที่ axiomatised เช่นเดียวกัน
   • เช่น C subClassOf D equivalent to
   • แต่ต้อง axiomatise เช่น holds2(subClass, C, D)
rdf to owl
RDF to OWL
 • สองภาษาที่ถูกพัฒนาโดย extending(ส่วนหนึ่งของ) RDF
  • OIL : Ontology Inference Layer
  • DAML-ONT : DARPA Agent Markup Language
 • ความพยายามMerged เพื่อสร้าง DAML+OIL
  • Extends (“DL subset” of) RDF
 • DAML+OIL
  • Web-Ontology(WebOnt) Working Group formed
  • WebOnt group ถูกพัฒนาโดย OWL Language based on DAML+OIL
  • OWL language now a W3C Proposed Recommendation
description logics
Description Logics
 • ครอบครัวหนึ่งของ logic based Knowledge Representation formalisms
  • สืบทอดมาจาก semantic networks และ KL-ONE
  • อธิบายขอบเขตในรูปแบบของ concepts(classes), roles(properties, relationships) และ individuals
 • มีลักษณะเด่นคือ
  • Formal semantics (แบบจำลองอย่างเป็นแบบฉบับตามหลักทฤษฎี)
   • ตัดสินใจได้ในส่วนที่แยกจาก FOL
   • มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Prepositional Model & Dynamic Logics
  • การจัดเตรียมของ inference services
   • การตัดสินใจใช้กระบวนการสำหรับการแก้ไขปัญหา (ความพึงพอใจ, การสมมติฐาน, ฯลฯ)
   • Implemented systems (highly optimized)
dl basics
DL Basics
 • Concept คือ สิ่งที่เทียบได้กับ unary predicates
  • โดยทั่วไป, concepts จะเท่ากับ สูตรที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว
 • Role คือ สิ่งที่เทียบได้กับ binary predicates
  • โดยทั่วไป, roles จะเท่ากับ สูตรที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว
 • Individual คือสิ่งที่เทียบได้กับ ค่าคงที่
 • Operators จำกัดความได้ว่า :
  • ภาษาตัดสินใจได้และ ถ้าเป็นไปได้, มีความซับซ้อนน้อย
  • ไม่ต้องการที่จะใช้ตัวแปรอย่างชัดเจน
   • จำกัดความจาก และ (ติดต่อกันโดยตรงด้วย < > และ [ ])
   • ลักษณะ เหมือนกับ การนับที่สั้นกระชับว่องไว
dl family
DL Family
 • ถูกใช้บ่อยสำหรับ ใน transitive roles(R+)
 • Additional lettersบ่งบอกถึง extensions อื่นๆ
  • ตัวอย่างเช่น
 • + R+ + role hierachy + inverse + QNR =
 • is the basis for W3C’s OWL Web Ontology Language
  • OWL DL extended with nominal (นั่นคือ )
  • OWL Lite with only functional restrictions (นั่นคือ )
dl knowledge base
DL Knowledge Base
 • A TBox is a set of “schema” axioms(sentences)
  • ตัวอย่าง
 • An ABox is a set of “data” axioms (ground facts)
  • ตัวอย่าง
 • A Knowledge Base (KB) คือการรวมของ TBox บวก ABox
dl reasoning
DL Reasoning

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild

dl reasoning1
DL Reasoning
 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild

dl reasoning2
DL Reasoning
 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild

dl reasoning3
DL Reasoning
 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild

dl reasoning4
DL Reasoning
 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor,

(Doctor _ hasChild.Doctor),

hasChild.Doctor

hasChild

dl reasoning5
DL Reasoning
 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor,

(Doctor _ hasChild.Doctor),

hasChild.Doctor

hasChild

hasChild

Doctor

?

slide70
OWL
 • 3 สายพันธุ์ ของ OWL
  • OWL fullเป็น union ของ OWL syntax และ RDF
  • OWL DLซึ่งมีขอบเขตใน FOL fragment ( DAML+OIL)
  • OWL Liteคือ “simpler”subset ของ OWL DL
 • Semantic layering
  • OWL DL OWL full ภายใน DL fragment
 • OWL DL พื้นฐานบน Description Logic
  • ในความเป็นจริง มีค่าเทียบได้กับ DL
 • OWL DL ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย DL เป็นเวลาหลายปี
  • ง่ายในการนิยาม semantics
  • Formal propertiesง่ายต่อการเข้าใจ (ความซับซ้อน, ความสามารถในการตัดสินใจ)
  • รู้จัก reasoning algorithms
  • Implemented systems (ใช้ให้เหมาะสมได้ดี)
owl constructors1
OWL constructors
 • XMLS datatypes และ classes ใน P.C และ P.C
  • ตัวอย่าง hasAge.nonNegativeInteger
owl constructors2
OWL constructors
 • XMLS datatypes และ classes ใน P.C และ P.C
  • ตัวอย่าง hasAge.nonNegativeInteger
 • ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน nesting ของ constructors
  • ตัวอย่าง Person hasChild.Doctor hasChild.Doctor
thanks
Thanks
 • ติดต่อผู้เขียนได้ที่ sudar@burning-glass.com

Checktronix India Pvt Ltd,

9 Ramanathan Street,

Kilpauk, Chennai 600010

Phone: 044 30570028-32

 • ที่ปรึกษาเรียบเรียงบทความ อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจช์