slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
מוקדש לזיכרה של הזמרת האהובה, הנערצת והבלתי נשכחת אשר חסרונה מכה בלבבות כולנו PowerPoint Presentation
Download Presentation
מוקדש לזיכרה של הזמרת האהובה, הנערצת והבלתי נשכחת אשר חסרונה מכה בלבבות כולנו

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

מוקדש לזיכרה של הזמרת האהובה, הנערצת והבלתי נשכחת אשר חסרונה מכה בלבבות כולנו - PowerPoint PPT Presentation

sarila
122 Views
Download Presentation

מוקדש לזיכרה של הזמרת האהובה, הנערצת והבלתי נשכחת אשר חסרונה מכה בלבבות כולנו

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. מוקדש לזיכרה של הזמרת האהובה, הנערצת והבלתי נשכחת אשר חסרונה מכה בלבבות כולנו עפרה חזהז"ל אשר נפטרה בטרם עת ב- יח' באדר, תש"ס לכבודה ולזכרה של המלאכית היפה, הטהורה והכל כך אהובה, נעשתה מצגת זו, הרוויה בתמונותיה היפות שצולמו לאורך כל שנות חייה, על מנת שכל אוהביה ומעריציה, יוכלו להנות מהמזכרת המופלאה שעפרה חזה ז"ל השאירה אחריה, מלבד הזיכרונות... Ofra Haza, 1957-2000 - יהי זכרה ברוך - Shir Nuriel – presentation - 2001

 2. "אך לעת ערב עם רוח ערב עלה נושר לו על גג ביתי..." "יד ביד נצעד את כל הדרך..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 3. סדנת שכונת התקווה "חי חי חי כן אני עוד חי..." "יום יום אני תוהה... אם זהו חלומי..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 4. "גבריאל מה אתה שואל..." "ליידי רוקדת לה לבד כל היום..." "הגשם הביא אותי אליך מתוך טיול ארוך אל תוך החורף..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 5. "גורל אחד שם אותנו כאן, שם אותנו כאן בארץ הזו..." כי העיר מדברת אליך ודובבת היום את שפתיי ורואה את יופיים של פניך..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 6. “show me show me the light open the door…” "כי הפיתויים שלך הם רק מילים..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 7. Shir Nuriel – presentation - 2001

 8. "הן באתי ממך מחיקך אדמה ואת עתידה לשכך אדמה את כל כאביי את לילותיי את ימיי עולם ומלואו לך מודה אדמה ואנו עצי השדה אדמה ממך ואליך אם כל חיי אמציני..." ""אדמה אני קשובה לקולך אדמה תמיד ולאן שאלך אדמה השביל בו אסע הוא שבילך אמא אדמה..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 9. תגיד לי איך לעצור את הדמעות Shir Nuriel – presentation - 2001

 10. "בוא נדבר על אהבה בוא נדבר ולא יותר..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 11. "באהבה בהרהורים במנגינת הלב אנחנו שנינו רק שוקעים בלהיטות הכאב..." "הם חיו בשמחה ובאושר הירח האיר את לילם..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 12. חיוכים למצלמה "ימים נשברים רוצה רק מרגוע..." "בין כל האגדות אי שם לפני שנים תמיד אותי אהבת מכל המשחקים..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 13. "שמור נא עלינו כמו ילדים..." "אם ננעלו דלתי נדיבים, דלתי מרום לא ננעלו..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 14. "החלומות הם מילים של הנשמה כל הכאב, כאב הלב... וחלומות הם שפה של האלוהים וחלומות הם שפה של סתרים..." ""אין זמן לתהות..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 15. "תוהה המבט ונוגה תוהה המבט ובוכה תוהה המבט, נוצץ המבט ומצפה..." "על אהבות שלנו על אכזבות... על קנאות שבנו וזיכרונות..." Shir Nuriel – presentation - 2001

 16. עפרה חזה 2000-1957 Ofra Haza זיכרונך לא ישכח לעולם ולנצח תהי חרוטה בלבנו הבת היקרה, האחות המסורה, הדודה האהובה, החברה הנאמנה, האישה המקסימה והזמרת בעלת הקול המופלא האהובה על רבבות מעריצים בארץ ובעולם. לתגובות:shirnu@zahav.net.il