er h gt a kenna b rnunum eitthva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Er hægt að kenna börnunum eitthvað? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Er hægt að kenna börnunum eitthvað?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
sari

Er hægt að kenna börnunum eitthvað? - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
Er hægt að kenna börnunum eitthvað?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Er hægt að kenna börnunum eitthvað? Verða þau ekki bara að læra sjálf?

 2. Kröfurnar • Kennslumenning • Foreldrar • Nemendur • Skólastjórnendur • Fræðsluyfirvöld • Kennarar sjálfir

 3. Upphaf kennslustundar • Opnar kennslustofur • Heta • Saara

 4. Kennsluaðferðir 4. bekkur „Það er oft þannig að ég byrja á einhverri innlögn. Fer yfir þær blaðsíður sem við ætlum að fara [yfir] og svo vinna þau sjálfstætt og svo bara geng ég á milli eða þau koma til mín hvernig sem það er. Og svo fara þau sem eru fljót, ... að ná í aukabækurnar sínar og vinna í þeim meðan að hinir halda áfram og reyna að komast í gegnum síðuna.“ Fjölbreyttari kennsluaðferðir hjá finnsku kennurunum

 5. Kennsluaðferðir 10. bekkur • Stærðfræðikennsla • Tarja • Enskukennsla • Móðurmálskennsla • Saara • Einstaklingsmiðað nám

 6. Kennsluaðferðir • Sama sagan áratugum saman – hvað veldur? • Íslensku kennararnir sögðust yfirleitt ekki velta kennsluaðferðum fyrir sér • Finnsku kennararnir meðvitaðri um kennsluaðferðir • Kennsluleiðbeiningar – skipta þær máli?

 7. Fimm flokkar kennslustunda

 8. Hlutverk nemenda Hafsteinn Karlsson

 9. Virkni nemenda í kennslustundum • Nemendur í 4. bekk eru almennt virkir • Lítil virkni í þriðjungi kennslustunda í 10. bekk • Ef kennslustund í stærðfræði var tvöföld dró mjög úr virkni í þeirri síðari – undantekning kennslustund þar sem nemendur unnu stærðfræði á hlutbundinn hátt • Lítil virkni gat orsakast af slakri bekkjarstjórnun, bekkurinn námslega slakur að sögn kennara eða viðfangsefnið höfðaði ekki til þeirra • Oftast tekst kennurum að virkja nemendur, þó áhuginn sé ekki sjáanlega mikill

 10. Áhugi • Kennarar leggja áherslu á að til þess að nemendur læri þurfi að kveikja hjá þeim áhuga • Erfitt að meta áhuga • Greinilegur áhugi í 50% kennslustunda í 4. bekk en 25% í 10. bekk • Auðsær áhugi í kennslustundum þar sem nemendur tóku þátt, voru skapandi, unnu sjálfstætt eða tóku þátt í hópvinnu • Einnig mátti greina áhuga í kennslustundum þar sem nemandinn var áhrifslaus en kennarinn beitti fjölbreyttum kennsluaðferðum • Áhugi ekki sýnilegur í áætlunartímum

 11. Tengsl og samskipti • Tengsl nemenda og kennara • Ég er fyrst og fremst manneskja fyrir börnin – ekki kennari • Það eru ekki nemendur hér, heldur Axel og Elísabet og Þórður o.s.frv. • Ég vil meiri samskipti en verkefni

 12. “Kennslubækurnar stjórntæki nr. 1” • Mikið traust til kennslubóka • Standa þær undir því? • Kennslubækur stýra kennslu og því sem er kennt • Nemandi sem gleymir bók heima verkefnalaus! • “Ég kenni um lífið – ekki bækurnar”

 13. Er hægt að kenna börnunum eitthvað? • “Ég vil ekki nota hugtakið að kenna, því ég trúi ekki á kennslu. Þekking er ekki eitthvað sem þú getur hellt inn í tóm höfuð. Ég held að það sé ekki hægt að kenna neinum neitt, en þú getur vakið hjá krökkunum áhuga og forvitni og takist það byrja þau að læra. Og þá hvet ég þau óspart áfram.” Verða þau ekki bara að læra sjálf?

 14. Spurningar • Fullyrt er að íslenskir kennarar notist almennt við fremur fáar kennsluaðferðir. Er ástæða til stuðla að meiri fjölbreytni og hvernig er hægt að gera það? • Hvernig er góð kennslustund?