Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ZİYARET VE BÖLGESEL BİLGİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ZİYARET VE BÖLGESEL BİLGİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2012

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ZİYARET VE BÖLGESEL BİLGİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2012

275 Views Download Presentation
Download Presentation

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ZİYARET VE BÖLGESEL BİLGİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL ZİYARET VE BÖLGESEL BİLGİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2012 17.04.2012 BARTIN ÜNİVERSİTESİ BEK TOPLANTISI Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

 2. Bologna Süreci uygulamaları ülkemizde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projeleri kapsamında yürütülmektedir. 2011-2013 dönemi proje çalışmaları bağlamında Bologna Uzmanları tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde 1-2-3 Nisan 2012 tarihlerinde Bölgesel Yerinde Ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 3. Bölgedeki Yükseköğretim Kurumları • BARTIN, • BİLECİK, • ÇANKIRI KARATEKİN, • DÜZCE, • KARABÜK, • KASTAMONU, • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTELERİ

 4. Bologna Uzmanları Bologna Bilgi Formu Çerçevesinde Bologna uzmanları ulusal takımı • Prof. Dr. Metin TOPRAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bologna Uzmanı • Prof. Dr. Selda Önderoğlu Hacettepe üniversitesi • Prof.Dr. Gönül Akçamete Ankara Üniversitesi

 5. Son iki yılda üniversite sayımızdaki artış dolayısıyla Bologna Süreci’nin yükseköğretim kurumlarındaki uygulama düzeyleri farklılık göstermektedir. • Proje kapsamında çeşitli bölgesel seminerler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmektedir ve • böylelikle yeni üniversitelerin sürece adaptasyonlarına ve ilgili faaliyetlere uyum sağlamalarına katkıda bulunulmaktadır Bologna faaliyetlerini uygulamalarında gereken motivasyonu kazanmalarına ve geliştirmelerine faydalı olacağı düşünülmektedir.  • İş piyasası ve yükseköğretim kurumları arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için bölgesel konferanslar şeklinde özel toplantılar gerçekleştirilerek ortak bir platform oluşturulacaktır.

 6. etkileşimli bilgi paylaşımı • Bologna Sürecinin uygulanmasına yönelik • süreç iyileştirilmesine yönelik Bologna Süreci ile ilgili çalışmalarındaki • yaklaşım, • uygulama, • yayılım ve • iyileştirme süreçlerinin yerinde değerlendirilmesi

 7. Önceki dönem proje faaliyetleri kapsamında Bologna Süreci faaliyet ve amaçlarına yönelik önemli bir ilerleme kat edilmesine karşın, bazı alanlarda zayıf noktalarımız mevcuttur. • Hayat boyu öğrenme, • Yükseköğretim kurumlarında AKTS uygulamaları, • önceki öğrenimin tanınması (Recognition of Prior Learning) • istihdam edilebilirlik alanlarında eksikliklerin giderilmesini sağlamak için faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 8. Diploma Eki Etiketi(Diploma SupplementLabel) Yaygın olarak kullanılan bir Avrupa dilinde, doğru şekilde hazırlanmış Diploma Eki’ni bütün lisans ve yüksek lisans mezunlarına otomatik ve ücretsiz olarak verebilen yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından verilen belgedir.

 9. AKTS Etiketi (ECTS Label) Bütün lisans ve yüksek lisans programlarında AKTS’yi uygun biçimde gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarına Avrupa Komisyonu tarafından verilen kurumun prestij ve kalitesini arttıran belgedir.

 10. 2011’de Avrupa Komisyonu tarafından başvurusu değerlendirilen toplamda 12 üniversite içerisinde Türkiye’den 3 üniversitemiz “AKTS Etiketi” almıştır. “Anadolu Üniversitesi”, “Ege Üniversitesi”, “İzmir Ekonomi Üniversitesi” • Avrupa Komisyonu tarafından başvurusu değerlendirilen toplamda 55 üniversite içerisinde 14 üniversitemiz “Diploma Eki Etiketi”  Almıştır. Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi. • 2011 Etiket başvuruları uygun bulunan yükseköğretim kurumlarımızın Etiketleri 2011-2014 döneminde geçerli olacaktır.

 11. “Anadolu Üniversitesi”AKTS ETİKETİ İÇİN UYGUN GÖRÜLEN ŞABLON UYGULANMIŞ

 12. İçeriklerin hepsinin doldurulması gerekiyor • Boş bırakılmayacak • Akts etiketi ECTS (European Credit Transfer System) alımı için standart şablon

 13. AKTİF VE İNAKTİF ALANLARI DOĞRU BELİRLEMELİ

 14. SAYFADA YAZIMLAR İNGİLİZCE TÜRKÇE

 15. VİRGÜL

 16. PROGRAM YETERLİLİKLERİN 8-12 ARASINDA OLMASI

 17. Program çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. • Öğrencinin mezun olduğunda neyi bilmesinin ve neyi yapabilmesinin beklendiği program çıktıları ile açıklanır. • Eğitim amaçlarını karşılayan program çıktılarının, programda yer alan derslerin “ders amaç ve hedefleri ve ders öğrenme çıktıları” ile sağlanır.

 18. Dr. ve yüksek lisans yeterlilik düzeyleri Bilgi, beceri, düzeyinde olmamalı, Hatırlama Basit Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma Karmaşık DR. ve yüksek lisans

 19. Yükseköğretim yeterlilikleri ile program yeterliliklerinin ilişkilendirilmesi • Her yıl bilgi paketinin değerlendirilmesi gerekmektedir. • Sürekli izleme – iyileştirme • Ölçülebilir • Değerlendirilebilir • Sorgulanabilir Bilgiler olmalıdır

 20. DOKTORA İÇİN PROGRAM PROFİLİNİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ

 21. Öğrenme çıktıları 5-8 arasında

 22. Öğrenme çıktıları öğretmenin hedeflerinden ziyade öğrencinin hedefine odaklanmaktadır. • Öğrenme çıktıları, öğrencinin öğrenme faaliyeti sonucunda neyi yapabildiği üzerinde durmaktadır.

 23. Sayfada türkçeingilizce yazı!!!!!

 24. YÜKSEKÖĞRETİM ANKETİ • BARTIN, • BİLECİK, • ÇANKIRI KARATEKİN, • DÜZCE, • KARABÜK, • KASTAMONU, • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTELERİ • Uygulanan anket sonuçlarına göre bölgesel olarak ortak sorunların paylaşılması

 25. Bartın Üniversitesi • ANKET CEVABI HEPSİ 5 PUAN • Ulusal yeterlilik • Stratejik plan • Uluslararasılaştırma • AKTS • DE • ORTAK PROGRAM • KALİTE GÜVENCE

 26. Bologna Sürecinin uygulanmasına yönelik süreç iyileştirilmesine yönelik etkileşimli bilgi paylaşımı • Prof.Dr. Gönül Akçamete Ankara Üniversitesi • Eğitim Fakültelerin program yeterliliklerini ve bilgi paketini çalışmalarını yapmaları gerekiyor • Öğrenen merkezli - Öğrenci merkezli • Zorunlu ders 4- 5 olmalı • Seçmeli ders AKTS değeri ortak verilmeli • Ders kazanımları çeşitlendirilmeli; dersin sonunda geri bildirim öğrenci sorumluluk yüklemek • Öğrenme kazanımları içeriği oluşturmaktadır • Ortak dersler kod tek olmalı • Bilgi paketi gözlenebilir; karşılanabilir, sorgulanabilir

 27. Bilgi paketi Program yeterlilikleri ders kazanımları ile ilişkilendirilip içsel tutarlılığa bakılacak