k rnyezetv delmi term kd j 2009 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Környezetvédelmi termékdíj 2009.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Környezetvédelmi termékdíj 2009. - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Környezetvédelmi termékdíj 2009. Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó www.green-tax.hu Tatabánya 2009. 02. 06. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Legfontosabb dilemmák. Mi lesz a szabályozás jövője? Érdemes vele foglalkozni? Tényleg mindenki érintett?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Környezetvédelmi termékdíj 2009.' - sargent


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k rnyezetv delmi term kd j 2009

Környezetvédelmi termékdíj 2009.

Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó

www.green-tax.hu

Tatabánya 2009. 02. 06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

legfontosabb dilemm k
Legfontosabb dilemmák
 • Mi lesz a szabályozás jövője?
 • Érdemes vele foglalkozni?
 • Tényleg mindenki érintett?
 • Hogyan fog eljárni a VPOP?
  • Mit, meddig ellenőriz?
  • Mennyire lesz szigorú?
 • Mi legyen a vitás kérdésekkel?
 • Mi történjék a múlttal, az elmaradásokkal?
 • Melyek a gyenge pontok: bevallás elmaradása, többutas csomagolások, italcsomagolások, műanyag szatyrok?
ttekint s tematika
Áttekintés-tematika
 • A termékdíj rendszere (2009)
 • Kritikus területek
 • Változások összefoglalása
 • Esettanulmányok
 • Nyilvántartás és bevallás
relev ns jogszab lyok
Releváns jogszabályok
 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény
  • módosítás: 2008. évi LXIX. tv. (Magyar Közlöny 2008/161.)
 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet
  • módosítás: 31/2008. KvVM. rend. (Magyar Közlöny 2008/193.)
 • A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet
  • módosítás: 313/2008. Korm. rend. (Magyar Közlöny 2008/188.)
relev ns jogszab lyok 2
Releváns jogszabályok (2)

Egyéb jogszabályok:

 • A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet
 • Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet
 • Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
ltal nos elj r si szab lyok 1
Általános eljárási szabályok (1)

A termékdíjköteles termékek köre:

 • egyéb kőolajtermék
 • gumiabroncs
 • hűtőközeg
 • akkumulátor
 • csomagolás, kereskedelmi csomagolás
 • reklámhordozó papír
 • elektromos és elektronikai berendezés

+ más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként

ltal nos elj r si szab lyok 2
Általános eljárási szabályok (2)

A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésrekötelezett:

 • a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója;
  • bérgyártás: a bérgyártató
  • kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője
 • Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója
 • import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós
 • kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője
ltal nos elj r si szab lyok 3
Általános eljárási szabályok (3)

A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:

 • a belföldi előállítású termékdíjköteles termék:
  • az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy
  • a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja
  • csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010)
 • Közösségen belüli behozatal:
  • az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy
  • a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja
  • választható: a készletre vétel napja (2010)
 • importált termékdíjköteles termék esetén:
  • a vámhatósági határozat szerint
 • kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (azaz beszerzéskor!)
a term kd j bevall sa s megfizet se
A termékdíj bevallása és megfizetése
 • Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén:
  • a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást (2009-től: az éves bevalló évente) és a bevallásra elrendelt időpontig fizet
  • a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg
 • Import esetén:
  • a vámhatóság veti ki
 • Újrahasználható csomagolás:
  • évente kell bevallani és fizetni
term kd j tv llal s

ELSőDLEGES KÖTELEZETT

ELSő VEVő, HA KIVISZI

(LEGALÁBB 60%)

szla

SZ

SZ

SZ

CSOMAGOLÓSZER

GYÁRTÓ

Kőolajtermék első belföldi

forgalomba hozója

szla

BÉRGYÁRTÓ

szla

koordináló

SZERVEZET

CSOMAGOLÓSZER

FORGALMAZÓ

Átvállalás szerződéssel

VPOP

Átvállalás számlán

Termékdíj-átvállalás
sz ml n t rt n tv llal s csomagol s
Számlán történő átvállalás: csomagolás
 • A számlán feltüntetendő szöveg:
  • „a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból .................. Ft megfizetésre került”.
 • Az átvállaló csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez
  • nem teljesül: az „átvállaló” kétszeres termékdíjat fizet
hasznos t st koordin l szervezetek
Hasznosítást koordináló szervezetek

Termékdíj

Központi költségvetés

Köt.

Köt.

Köt.

Licencdíj

VPOP

Hasznosítást

koordináló

szervezet

Bevallás

KvVM

Haszn.

Haszn.

Haszn.

Szolgáltatásmegrendelés

a koordin l szervezetek
A koordináló szervezetek
 • Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő)
 • A koordináló szervezet:
  • vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását.
 • A kötelezett:
  • hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj),
  • adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé.
 • Számlán való feltüntetés egyszerűsödik:
  • pl.: „a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”,
  • „kötelező” csomagolásnál és elektronikai termékeknél.
 • A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít.
 • A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.
nyilv ntart si probl m k elmarad sok
Nyilvántartási problémák, elmaradások
 • Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)?
  • partner adatai,
  • saját mérés (dokumentálás)
  • legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás)
 • Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást:
  • a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!)
  • tárgyévre, december 20-ig bejelentés
 • Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban:
  • 2003-2007 közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió
  • 2008: pótbevallás vagy önrevízió
a t bbutas csomagol sok g ngy legek
A többutas csomagolások, göngyölegek
 • Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett
  • a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2),
  • elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket,
  • évente beszámolót készít a készletmozgásról,
  • (2009-től nem érvényes: meghatározott visszagyűjtési arányt teljesít)
 • Újrahasználható csomagolás után
  • csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni
  • visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén
 • Bejelentést követően: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség
 • Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából
  • 2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősül
 • 2009-ben ez a szigorú megszorítás megszűnt, azaz valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be
speci lis jogint zm nyek
Speciális jogintézmények
 • Kedvezmény
 • Visszaigénylés
  • főszabály: VPOP-tól
  • hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől
 • Termékdíj-mentesség
  • egyéni teljesítés
  • koordináló szervezet
  • „kis cégek”
 • Átvállalás
  • szerződéssel
  • számlán
 • Nem keletkezik fizetési kötelezettség
  • export
v ltoz sok sszefoglal sa
Változások összefoglalása
 • Általános módosítások
 • Italcsomagolások
 • Műanyag zacskók, zsákok
v ltoz sok b rgy rt s
Változások: bérgyártás
 • Bérgyártás esetén kötelezett: a bérgyártató
 • Bérgyártás:
  • „megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása”
 • Nem bérgyártás:
  • a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot
  • a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot
 • Átvállalási lehetőségek
bevall s jrahaszn lhat csomagol s
Bevallás, újrahasználható csomagolás
 • Gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve:
  • havi bevalló → havonta
  • negyedéves bevalló → negyedévente
  • éves bevalló → évente
 • Újrahasználható csomagolás:
  • évente kell bevallani
  • nincs előírás a visszavételi arányra
  • 2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl, azaz visszamenőlegesen jelenti be őket
  • koordináló szervezet hasznosítási kötelezettsége:
   • forgalomba hozott – visszagyűjtött + selejtté vált
p lda 4
Példa (4)

Kereskedelmi vállalat göngyölegmozgásai az alábbiak szerint alakulnak:

 • Importból, Közösségből érkezik be áru újrahasználható raklapon
 • Belföldről alapanyagok vásárlása történik, amelyek egy része újrahasználható raklapokra van csomagolva
 • A külföldről behozott raklapok egy része kicsomagolást követően azonnal visszakerül a külföldi partnerhez
 • A külföldről érkezett áru egy része változatlan formában, másik része átcsomagolás után belföldi vevőkhöz kerül
 • A belföldi vevőktől visszagyűjtött üres raklapok egy része visszakerül a külföldi partnerhez
 • A raktárban selejtté vált raklapokat a dolgozók hazaviszik
tv llal s 2009 ben
Átvállalás 2009-ben
 • Számlán átvállalás: új szöveg
 • Szerződéses átvállalás:
  • új jogcímek:
   • első vevő a termékek legalább 60%-át külföldre viszi
   • bérgyártás: a bérgyártó vállalhat át
  • nyilvántartásba vételi eljárás
   • VPOP
   • „nyilvántartásba veszi”
   • átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától
kereskedelmi csomagol s fogalom
Kereskedelmi csomagolás: fogalom
 • Összetett, változatlanul darab alapú díjtétel
 • Kereskedelmi csomagolás fogalma:
  • meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint
  • műanyag táska: a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), ha csomagolássá válik
 • A jelenlegi hatályhoz viszonyítva bővülés:
  • kanna, hordó, egyéb anyagból készült csomagolások
  • Italtermékek
kereskedelmi csomagol s d jt telek
Kereskedelmi csomagolás: díjtételek
 • A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is:
  • gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E1” díjtétel
  • első továbbforgalmazó vevő: „E2” díjtétel
  • ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E1” díjtétel + „E2” díjtétel
 • Díjtételek:
  • „H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória)
  • „E1”: egységesen 1,80 Ft/db
  • „E2”: egységesen 3,50 Ft/db
 • Műanyag zsák, zacskó: mindhárom díjtétel érvényes!
p lda 2
Példa (2)

Kereskedelmi egység műanyag táskákat, zacskókat, zsákokat forgalmaz az alábbiak szerint:

 • A vevő a pénztárnál műanyag szatyrot kap
 • A pénztárnál vásárolható műanyag táska (15 Ft/db) és környezetbarát védjeggyel rendelkező műanyag táska (25 Ft/db)
 • Pékáru, zöldség, gyümölcs becsomagolásához tekercselt műanyag szatyor áll a vevő rendelkezésére
 • Szemeteszsák kapható 30 darabos egységcsomagban
 • Az árukínálatban szerepel műanyag zacskóba (előre) csomagolt szeletelt kenyér

A zacskók, szatyrok és táskák beszállítója a számlán a következő szöveget tünteti fel: „a termékdíj átvállalva”.

kereskedelmi csomagol s mentes l s
Kereskedelmi csomagolás: mentesülés
 • Nem kell megfizetni
  • az „E1” díjtételt, ha az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége – az újrahasználható csomagolásokat csak egyszer számítva – nem haladja meg a 75 000 db-ot
  • az „E2” díjtételt, ha a kötelezett
   • végfogyasztónak értékesít,
   • az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége nem haladja meg a 75 000 db-ot,
   • az üzlethelyiség mérete legfeljebb 50m2.
 • „De minimis” nyilatkozat:
  • gazdálkodóknak nyilatkozni kell arról, hogy
   • az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során a kötelezett által igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
   • a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetű vállalkozásnak”.
kereskedelmi csomagol s levon s h e 1
Kereskedelmi csomagolás: levonás (H, E1)
 • „H” díjtétel: mentesség hasznosítás esetén (pl. koordináló szervezeten keresztül)
 • „E1” díjtétel:
  • levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és újrahasználat esetén
   • G. Kft. tárgyévben 100 db újrahasználható italcsomagolást hoz először forgalomba. Az érintett csomagolásokat 100%-os arányban visszaveszi és újratölti. Az év utolsó bevallásában a 100 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 100 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető.
  • levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a anyagában történő hasznosítás esetén
   • H. Kft. tárgynegyedévben 200 db nem újrahasználható italcsomagolást hoz forgalomba. Az EKO-PUNKT Kft. által a H. Kft. részére kiállított igazolás 200 db italcsomagolásból származó hulladék anyagában történő hasznosításáról szól. A tárgynegyedév bevallásában a 200 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 200 × 0,85 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető.
kereskedelmi csomagol s levon s e 2
Kereskedelmi csomagolás: levonás (E2)

„E2” díjtétel:

  • levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és gyártóhoz történő visszaszállítás esetén
   • J. Kft. a tárgyév folyamán 2500 db újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 2000 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. Az év utolsó bevallásában a 2500 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 2000 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető.
  • levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a a hulladék visszavétele és a gyártóhoz vagy a gyártó által megbízott hulladékkezelőhöz vagy a koordináló szervezethez történő szállítás esetén
   • J. Kft. a tárgynegyedévben 400 db nem újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 50 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. A tárgynegyedév bevallásában a 400 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 50 × 0,85 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető.
 • Nincs visszaigénylési lehetőség!
p lda 3
Példa (3)

Élelmiszerbolt-hálózat egyes adatai:

 • A vállalkozás három üzlethelyiséggel rendelkezik, ezek 35, 65 és 110 m2-esek
 • A cég a következő italtermékeket forgalmazza:
  • Közösségből behozott rövidital, ásványvíz
  • belföldi sörgyártól vásárolt üveges és dobozos sör, alkoholmentes sör
  • belföldi gyártótól vásárolt szénsavas üdítőital, forrásvíz
  • belföldi termelőtől vásárolt bor műanyag kannában
  • belföldi nagykereskedőtől vásárolt bor, gyümölcslé
 • A cég 2008. szeptember 1-jén szerződést kötött egy hasznosítást koordináló szervezettel
 • A vállalkozás 2005-2009. évekre sör „k” díjtétel tekintetében 100%-os mértékű mentességet kapott a környezetvédelmi felügyelőségtől
 • A cég betétdíjas rendszerben visszaveszi az újrahasználható italcsomagolásokat
m anyag zs k zacsk tv llal s
Műanyag zsák, zacskó: átvállalás
 • A műanyag zsák és zacskó termékdíjának számlán történő átvállalása esetén a koordináló szervezettel szerződött átvállaló kötelezettségei az alábbiak szerint alakulhatnak:
  • az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt),
  • az átvállaló levonhatja az „E1” díjtétel 85%-át (a koordináló szervezet által kiállított egyedi hasznosítási igazolásban foglalt mennyiségig),
  • az átvállaló levonhatja az „E2” díjtétel 85%-át, ha a csomagoló visszaveszi a vevőjétől a hulladékká vált csomagolást és azt az átvállaló (a koordináló szervezet) által kijelölt hulladékkezelőnek átadja.
legfontosabb jogszab lyi k telezetts gek
Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek
 • Nyilvántartás vezetése
 • Bejelentés (vámhatóság felé)
 • Bevallás (vámhatóság felé)
 • Megfizetés (vámhatóság)
 • Számlán való feltüntetési kötelezettség
p lda 41
Példa (4)

Iskolai büfé a következő csomagolásokat használja, forgalmazza:

 • Szendvicsekhez, süteményekhez papírtálca, igény esetén papírzacskó, műanyagzacskó
 • Palackos, dobozos ásványvíz, üdítő
 • Ásványvíz, üdítő kitöltése műanyagpohárba

Az italokat közvetlenül a gyártótól szerzi be.

Környezetvédelmi termékdíjat nem vall be és nem fizet.

slide32

csomagolási

összetevő

anyagszám /

GTIN szám

anyag /

KT kód

csomagolás

jellege

csomagolási

összetevő

(kg vagy db)

csomagolási

összetevő

mennyisége

(db)

üveg palack

Ü001

üveg

1 literig

nem

újrahasználható

1 db

0,5 kg

1000

fém kupak

F001

fém

44800

nem

újrahasználható

0,002 kg

1000

papír címke

P001

papír

43900

nem

újrahasználható

0,001 kg

1000

20 x 0,5 L

márkázott

rekesz

M001

műanyag

41900

újrahasználható

2 kg

50

5998888890019

EUR raklap

F001

fa

45900

újrahasználható

10 kg

1

5996666000353

Stretch fólia

M002

műanyag

41900

nem

újrahasználható

0,2 kg

1

TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS (forrás: GS1 Magyarország Kht.)

Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: 5998888800032

Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges pezsgő műanyag rekeszben, raklapon

a k rnyezetv delmi term kd j kt k dok

1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS

2. GUMIABRONCS

4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS

5. AKKUMULÁTOR

6. KőOLAJTERMÉK

8. HűTőKÖZEG

9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR

A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok

1. pozíció

Termékdíjköteles

termékkör jelölése

2-3. pozíció

AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS

(PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD)

Az 1. pozíció bontása

00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN

10. KEDVEZMÉNY ESETÉN

20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN

4-5. pozíció

Pénzügyi státusz kód

30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN

40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN

50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI

60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL

bejelent s s bevall s
Bejelentés és bevallás

Bejelentés

 • a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül
 • változások bejelentése 15 napon belül
 • a határidőig be nem jelentett…
  • újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül
  • begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el

Bevallás

 • gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve:
  • havi bevalló → havonta
  • negyedéves bevalló → negyedévente
  • éves bevalló → évente
 • Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon
 • koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében:
  • a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről,
  • a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról

Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese

a kt09 nyomtatv ny kit lt se
A KT09 nyomtatvány kitöltése
 • VPID szám igénylése:
  • www.vam.hu postán / személyesen
 • GLN szám igénylése:
  • www.gs1hu.org postán / személyesen
 • ABEV keretprogram letöltése:
  • www.apeh.hu
 • Ügyfélkapu regisztráció:
  • www.magyarorszag.hu okmányiroda
 • EÜC regisztráció:
  • www.vam.gov.hu postán / személyesen
 • Bejelentés-kérelem (KT09) postán / személyesen
 • Bevallás (KT09) postán / ügyfélkapu
kt09 bejelent s s k relem
KT09: bejelentés és kérelem
 • csak papír formátumban küldhető be
 • BJ1: változás esetén módosítandó (pl. mentesség megszűnése miatti változás)
 • BJ2: a hatóság szerint újra benyújtandó
 • BJ6: készletre vétel időpontjában történő fizetés bejelentése (2010-től)
 • KE7: átvállalási szerződés nyilvántartásba vételének kérelme
 • KT-kód 7. jegye is szükséges
 • TNY: nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről
sz ml n t rt n felt ntet si k telezetts g
Számlán történő feltüntetési kötelezettség
 • teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként:
  • „a ......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból ...............: ..................... Ft”
 • termékdíj mentesség esetén (díjtételenként):
  • „a .................. környezetvédelmi termékdíj alól ...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból ..... Ft”
 • koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén:
  • „a .......................... környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból ......................... Ft”
 • termékdíj-kedvezmény esetén:
  • „a ..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból ..... környezetvédelmi termékdíja: ..... Ft” szöveget,”
 • újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén:
  • „a ..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”
fontos c mek el rhet s gek
Fontos címek, elérhetőségek
 • www.termekdijak.hu
 • www.green-tax.hu
 • www.vam.hu
 • www.kvvm.hu
 • www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
 • www.gs1hu.org
kik vagyunk
Kik vagyunk?
 • Vezető tanácsadók:
  • Kelemen István (2004-2008 KvVM)
  • Dr. Kiskovács Miklós (2001-2004 KvVM, majd önálló tanácsadás)
 • Összesen több mint 200 előadás és 250 egyéni konzultáció
 • Több helyen történő publikálás (Verlag Dashöfer, MKVK OK kiadvány)
 • Kapcsolattartás több szakmai szervezettel, kamarával
 • Számtalan multinacionális ügyfél: pl.: Metro, Lidl, Plus, Aldi, Egis, B Braun, Flextronics, Sanyo, Synergon, Audi stb.
 • 2009-es jogszabály módosítás alternatív szakmai anyagának kidolgozása
amiben n knek seg teni tudunk
Amiben Önöknek segíteni tudunk
 • Helyszíni, cégre szabott szakmai konzultáció
 • Teljes körű átvilágítás, belső szabályzat kialakítása
 • Érdekérvényesítés a hatóságok felé, jogszabályi módosítás alakítása
 • VPOP-s ellenőrzés esetén a cég szakmai-, és érdekképviselete
 • Mentességi kérelmek összeállítása
 • Segítségnyújtás a koordináló szervezet, a hulladékbegyűjtő, a képviselő kiválasztásában
 • A honlapon megjelenő egyéb szolgáltatások (hírlevél, kérdések-válaszok stb.)
mi val ban k pben vagyunk
Mi valóban képben vagyunk…
 • Napi kapcsolat a Környezetvédelmi Minisztérium felé
 • Kapcsolat a VPOP felé
 • Egyedülálló elméleti és jogszabályi ismeret
 • Egyedülálló gyakorlati, piaci tapasztalat
 • A termékdíjas téma szerteágazó összefüggéseinek komplex ismerete
 • Lényeges szakmai előnyök a multinacionális auditor cégekkel szemben is, akik a témával eddig alig foglalkoztak
 • Ügyfél-orientáltság: rendelkezésre állás, segítségnyújtás
 • Informatív weblap