Download
vesm r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vesmír PowerPoint Presentation

Vesmír

422 Views Download Presentation
Download Presentation

Vesmír

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vesmír

 2. Planety -> Pluto není Planetou a Ceres a Eris jsou hvězdy.

 3. Saturn -> Saturn patří mezi velké plynné obry , pro které je typické, že nemají pevný povrch, ale pouze hustou atmosféru , která postupně přechází do pláště.

 4. Jupiter -> Největší planeta Sluneční soustavy. Jupiter má hmotnost přibližně jedné tisíciny Slunce. Sluneční soustava je někdy popisována jako dvoj systém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles.

 5. Uran -> Třetí největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve sluneční soustavě. -> Řadí se mezi plynné obry a společně s Neptunem i mezi tzv. ledové obry …

 6. Neptun S rovníkovým průměrem okolo 50 000 km spadá mezi menší plynné obry sluneční soustavy. Podobně jako u ostatních plynných obrů je možno přímo pozorovat pouze svrchní vrstvy atmosféry, ve kterých je vidět několik velkých temných skvrn, připomínajících skvrny v atmosféře Jupiteru.

 7. Venuše -> Je pojmenovaná po římské bohynilásky a krásy Venuši. Jedná se o jedinou planetu sluneční soustavy, která je pojmenována po ženě. Venuše je terestrická planeta, co do velikosti a hrubé skladby velmi podobná Zemi; někdy se proto nazývá „sesterskou planetou“ Země. Eliptická oběžná dráha Venuše má ze všech planet nejmenší výstřednost, pouze 0,007…

 8. Merkur -> Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy.

 9. Mars -> Druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru. Je pojmenována po římském bohu války Martovi.

 10. Země -> Na Planetě Zemi žijí lidé. Je tvořená přibližně ze 71% vody. -> Jedná se o nedokonalou kouli s poloměrem 6378 km

 11. Autor prezentace Jiří Trejbal Třída 8.C