skogens kontroverser tvister om skogens v rden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skogens kontroverser – tvister om skogens värden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skogens kontroverser – tvister om skogens värden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Skogens kontroverser – tvister om skogens värden - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Skogens kontroverser – tvister om skogens värden. Karin Beland Lindahl , SLU. Skogens kontroverser. Hur skiljer sig olika aktörers sätt att se på skogens värden? Vilka är de stora tvistefrågorna – idag och i framtiden? Hur kommer det sig att vissa aktörers synsätt vinner inflytande?. ???.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skogens kontroverser – tvister om skogens värden' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skogens kontroverser
Skogens kontroverser
 • Hur skiljer sig olika aktörers sätt att se på skogens värden?
 • Vilka är de stora tvistefrågorna – idag och i framtiden?
 • Hur kommer det sig att vissa aktörers synsätt vinner inflytande?
slide3

???

Renbete?

Hotade arter?

Avkoppling, mat?

Virke och jobb?

Äventyr, glädje…

Jaktmarker?

skogens kontroverser tv exempel
Skogens kontroverser – två exempel
 • Ett regeringsuppdrag om skogsskydd och dess effekter i Jokkmokks kommun (2002-2008)

Den traditionella ’spelplanen’

 • Globala trender och framtidens skogsbruk (Future Forests)

Den nya ’spelplanen’

slide6

Ett regeringsuppdrag om skogsskydd

- och dess effekter i Jokkmokks kommun i norra Sverige

”Staten ska vara ett föredöme när det gäller förvaltningen av folkets skogar… Att ha en god samlad bild av vilka naturvärden som finns är en förutsättning… Dessutom kommer jag i regleringsbrevet till Naturvårdsverket att ändra så att vi garanterar att inga skogar av urskogskaraktär avverkas. Det ska aldrig kunna hävdas att det inte finns pengar att bevara riktiga gammelskogar.” (Kjell Larson, SLU, 2002-04-23)

slide10

FN-system

FSC International

Internationella miljöorg.

Europeiska unionen

Internationell skogsbrukssektor

Regering

Departement

Naturvårdsverket

Statliga skogs-förvaltare

Skogsstyrelsen

Nationell skogsbrukssektor

Nationella miljöorg.

FSC Sverige

Länsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Regionala miljöorg.

Regional skogsbrukssektor

Lokala miljöorg.

Same-byar

Aktörer som inte skrev under dementin

Aktörer som skev under dementin

Kommunen

Lokal Skogs-bruks-

sektor

slide11

Den ”klassiska” skogskonflikten ?

 • ”Skogsbruket” hade mest inflytande på processen – men inte utan kompromisser!
 • Naturvården var tvungen att backa men flyttade ändå fram sina positioner
 • Både ”skogsbrukets” och ”naturvårdens” perspektiv fanns med i den formella processen och den offentliga debatten
 • Flera lokala aktörer och perspektiv var marginaliserade
 • - skogens värden för renskötsel, jakt, turism, rekreation och ’själavård’ hade ingen röst
 • Representativt för den svenska skogsdebatten 1990-2010 = den traditionella spelplanen
globala trender och framtidens skogsbruk den nya spelplanen
Globala trender och framtidens skogsbruk- den nya ’spelplanen’

Ett antal tunga globala trender kommer att påverka all markanvändning…

slide13

2010

2050

slide14

2010

2050

slide16

Nya aktörer och produkter

Nyaprodukter:

Biobränslen

Kolsänkor

Nya material

Högteknologiska produkter

Nyaaktörer:

(Bio)-energisektorn

Klimat-/energirelaterademyndigheter

Klimat- och energilobbyn

Resurser

Aktiviteter

Produkter

Bearbetad version av Gane, 2007

akt rernas framtidsbilder
Aktörernas framtidsbilder

-

+

 • Skogssektornsförändring

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

 • Förändrademarknader /produktionsförut-sättningarkräverom-strukturering .
 • Klimathotetsompolitisktfaktum/ affärsmöjighet
 • Klimathotetkräver/leder till omfattandeförändringar
 • Energiomställning
 • Ersättning av fossila bränslen
 • Klimathotetkräver/ leder till fundmantalaförändringar
 • Ändrad markanvänd-ning/konsumtion
 • Omfördelningavresurser
 • Marknadenkräverkontinuerliganpassning.
 • Klimathotetsompolitisktfaktum /affärsmöjighet

Anpassningavsektorn:

geografisk expansion

plantageskogsbruk

Omstrukturering:

bioenergiproduktion

frånvolym till nisch

produktutveckling

Ekologiskmodernisering:

Tekniskutveckling

Utsläppsminskningar

Energiomställning

Radikalsamhällsförändring:

Drastiskautsläppsminskningar

Minskad konsumtion

Begränsad/ändrad tillväxt

Snabbväxande skogar som kolsänkor

Trä/biomassa som ’substitution’

Kollagring i ’intakta’ skogar

’Klimatsmart’ brukade skogar som kolsänkor

en skiljelinje r cker biomassan
En skiljelinje: räckerbiomassan?

-

+

 • Skogssektornsförändring
 • GOD TILLGÅNG påresurser
 • Finns potential att öka tillgången
 • Ny teknik…
 • Substitution av fossil energi…
 • Win-win …
 • Marknadsbaseradelösningar…
 • BRIST påresurser
 • Markanvändningskonflikter
 • Tillväxtkritik…
 • Förändrad konsumtion…
 • Omfördelningavbefintligaresurser

Status quo

Gradvisförändring: “ekologiskmodernisering”

Djupgående omställning

slide19

Framtidens tvistefrågor?

 • Skogens ’värden’ blir allt fler; anspråken ökar!
 • Ökande konkurrens om råvara och mark – mer konflikter!
 • Debatten breddas: Skogens roll i ett hållbart samhälle?
 • Aktörer med välutvecklade nätverk, resurser och kunskap om den nya spelplanens spelregler vinner inflytande
 • En bred och demokratiskt förankrad debatt om skogens framtid är viktig