De s rbare unge i f llesskabet eftermiddagsm de for l rere p kongsholm gymnasium d 7 september 2009
Download
1 / 20

PsykiatriFonden - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

De sårbare unge i fællesskabet Eftermiddagsmøde for lærere på Kongsholm Gymnasium d.7 September 2009 . Underviser Ronny Højgaard Larsen © PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling . PsykiatriFonden. Fonden er en privat humanitær organisation Formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PsykiatriFonden' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De s rbare unge i f llesskabet eftermiddagsm de for l rere p kongsholm gymnasium d 7 september 2009 l.jpg
De sårbare unge i fællesskabetEftermiddagsmøde for lærere på Kongsholm Gymnasium d.7 September 2009

Underviser Ronny Højgaard Larsen

© PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling


Psykiatrifonden l.jpg

PsykiatriFonden

Fonden er en privat humanitær organisation

Formål

PsykiatriFonden er en privat humanitær organisation

Formål

Aftabuisere psykisk sygdom

Forebygge og rådgive

Bedre vilkårene for mennesker med psykisk sygdom

Metode

Skabe åbenhed via viden og information

Ca. 50 fastansatte og 70 frivillige

PsykiatriFonden har eksisteret siden 1996


Psykiatrifondens ungdomsprojekt l.jpg
PsykiatriFondens Ungdomsprojekt

Viden, oplysning og åbenhed omkring psykisk mistrivsel og psykisk sygdom har

både en forebyggede og helende funktion. Med Ungdomsprojektet tilbyder

PsykiatriFonden derfor den enkelte ungdomsuddannelse:

 • Undervisning af elever i psykisk sygdom og psykisk sundhed

 • Gratis psykologisk støtte og rådgivning til sårbare elever

 • Opkvalificeringstilbud til studievejledere og lærere


Eftermiddagens program l.jpg
Eftermiddagens program

 • De sårbare unge

 • Klassiske Trivsels faktorer

 • Hvad siger de unge?

 • Kulturen og fællesskabets betydning for tilknytning

 • De sårbare unge i fællesskabet

 • Hvordan profiterer de sårbare unge af fællesskabet

 • Social kompetence og Mestring

 • Inspiration til aktiviteter der skaber det fælles


De s rbare unge unge med psykiske problemer l.jpg

Depression: 3-5%

Angst: 10%

ADHD: 2-5%

OCD: 0,5-2%

Stress: 8% (høj)

Anoreksi: 0,5-1%

Bulimi: 3-4%

Selvskade: 10-15%

Unge med storforbrug af stoffer: 10%

De sårbare unge: Unge med psykiske problemer


Forskellige udfordringer l.jpg
Forskellige udfordringer

 • Faglige udfordringer

  • Læringsproblemer, koncentrations og hukommelsesbesvær

 • Sociale udfordringer

  • Ensomhed, mobning, økonomi, kriminalitet, misbrug, begrænset sociale kompetencer, netværk

 • Personlige udfordringer

  • Følelsesmæssige problemer, omsorgssvigt, overgreb, destruktive mestringsstrategierHvad siger de unge l.jpg
Hvad siger de unge?

 • God omgangstone – og at der er plads til alle

 • Have det godt med andre elever og lærere

 • Venskaber og gode relationer

 • ”Blive set” – personligt og fagligt

 • Gensidig respekt – både i elev/elev- og lærer/elev-relationen

 • Synlige og tilgængelige lærere

 • Engagerede og fagligt dygtige lærere

 • At lære noget – og at blive bedre til noget

 • Varierende arbejdsformer

 • Mulighed for arbejdsro

 • Gode fysiske rammer

  Kilde: DCUM, 2007


Hvad er vigtigt for at trives i klassen l.jpg
Hvad er vigtigt for at trives i klassen?

?

 • Kilde: PFUP

 • N = 80

”Åbne” Grupper

Humor

Fælles oplevelser

God opstart

God stemning

Hjælpsomhed

Respekt

Accept af forskelligheder

Hjælpsomhed

Fælles ansvar


Slide10 l.jpg

”Hvis man kan skabe en gruppe der er kendetegnet ved

sammenhold, tolerance, åbenhed og samarbejdsevne, har de

enkelte elever fra denne gruppe gode muligheder for at udvikle social kompetence og dermed bedre mulighed for at klare sig i nye hold- og gruppesammensætninger.”

Elise Stendevad, 2002


De s rbare unge i f llesskabet l.jpg
De sårbare unge i fællesskabet

De sårbare unge kan have svært ved at positionere sig i det sociale fællesskab.

De sårbare unge stiller nogle gange særlige krav til rumme-lighed i fællesskabet og hos læreren.

De sårbare unge er ofte udfordrende i relationen til andre

De sårbare unge har ofte behov for en aktiv indsats fra lærere

og medstuderende for at skabe tryghed og tilknytning. (


Hvad er social kompetence l.jpg
Hvad er social kompetence?

 • At kunne indgå i og skabe gensidigt konstruktive relationer

 • At kunne udtrykke og aflæse egne og andres følelser og tanker

 • At være opmærksom og nysgerrig i det sociale rum

 • At være tydelig i sin kommunikation og sætte grænser

 • At give plads til andre og lytte

 • At kunne aflæse sociale spilleregler og efterleve dem

 • At vide, hvordan man handler i forskellige situationer

  Kompetencerne udvikles gennem:

  Samarbejde, træning/afprøvning, diskussion og refleksion


Hvad er mestring l.jpg
Hvad er mestring?

”Mestring er en reaktion på risici og stress […] Mestring betyder at møde risici på en måde, der øger selvtilliden og evnen til at samarbejde med andre elever. Mestring er ikke noget, der bare sker én gang eller over lang tid. Kvaliteten af mestring består i, hvordan eleverne tackler forandringer, og hvad de gør med udfordrende situationer. Vi kan med andre ord tale om god og mindre god mestring”

Anne Inger H. Borge, 2002


Tre typer af mestring l.jpg
Tre typer af mestring

 • Følelsesmæssig mestring

  F.eks. hvordan eleven håndterer følelsesmæssige belastninger såsom bekymringer, stress og angst

 • Adfærdsmæssig mestring

  F.eks. hvordan eleven håndterer socialt udfordrende situationer

 • Intellektuel mestring

  F.eks. hvordan eleven håndterer faglige udfordringer


Faktorer som fremmer mestring l.jpg
Faktorer som fremmer mestring

 • Egenskaber ved personen selv

  Temperament, sociale kompetencer, refleksion m.m.

 • Familien

  Støtte, sammenhold, tolerance/rummelighed m.m.

 • Omgivelserne

  Venner, veludviklet netværk, skole/arbejde m.m.

  Anne Inger H. Borge, 2002


Hvordan fremmer vi mestring og social kompetence gennem f llesskab l.jpg

Arbejd med hypo-

tetiske risikosituationer

Hvordan fremmer vi mestring og social kompetence gennem fællesskab?

Mestringsperspektivet

skal indtænkes i hverdagen

Identificér og

diskutér risikofaktorer

Sæt fokus på elev-

ernes positive

egenskaber


F lles aktiviteter og oplevelser l.jpg
Fælles aktiviteter og oplevelser

 • Arbejde med cases

 • Projektarbejde

 • Temaer

 • Dialogredskaber

 • Dynamiske ”spilleregler”

 • Rollespil

 • Teater/Film

 • Gæstelærer

 • ”Teambuilding”


Temaer til inspiration l.jpg
Temaer til inspiration

 • Trivsel generelt

 • Unges oplevelser, tanker og følelser

 • Handlemuligheder og mestring

 • Personlige grænser

 • Omsorg og anerkendelse

 • Sociale kompetencer

 • Holdninger og værdier

 • Psykiske problemer


Hvordan profiterer de unge af f llesskabet l.jpg
Hvordan profiterer de unge af fællesskabet?

 • Oplevelsen af at høre til

 • Tryghed og tilknytning

 • Identitet og selvforståelse

 • Oplevelsen af ikke at være alene – modvirker ensomhed

 • Adgang til sprog, værdier og nye perspektiver

 • Hemmeligheder kan brydes

 • Udvikling af nye færdigheder og social kompetence

 • Empati for andre – og sig selv

 • Mulighed for valideringad