Geod zie
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Geodézie. Co je to geodézie?. je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se používá méně) V dnešní době mají geodeti možnost pracovat s moderními a velmi přesnými přístroji. Poznáte geodeta?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co je to geod zie
Co je to geodézie?

 • je to věda, která se zabývá měřením zemského tělesa

 • geodézií se zabývá geodet = zeměměřič (český název, v dnešní době se používá méně)

 • V dnešní době mají geodeti

  možnost pracovat s moderními

  a velmi přesnými přístroji


Pozn te geodeta
Poznáte geodeta?

 • geodeta nejčastěji potkáte na stavbách, např. budov, dálnic nebo rodinných domků

 • nejlépe ho poznáte podle speciálních

  přístrojů, které při své práci používá


Co pou v geodet
Co používá geodet?

Totální stanice

 • Jeden ze základních přístrojů geodeta

 • Geodet pomocí něj měří vzdálenosti a úhly → tím určuje vzájemnou geometrickou polohu

  měřených objektů

 • Tyto přístroje dokáží měřit

  délku do vzdálenosti až 3 km

  s milimetrovou přesností

 • Přístroj funguje tak, že měří

  do tzv. odrazného hranolu

  → tento hranol drží asistent


Geod zie

Paprsek (neviditelný) se odrazí od odrazného hranolu zpět do přístroje.

Hranol přidržuje asistent u rohu budovy, která se zaměřuje.


Geod zie

Nivelační přístroj zpět do přístroje.

 • Používá se pro měření výškových rozdílů.

 • Geodet opět stojí za přístrojem, asistent tentokrát nedrží odrazný hranol, ale nivelační lať.

 • Tento přístroj se využívá například při stavbě domu ve svahu, kdy je potřeba postavit vodorovné základy.


Geod zie

Přijímač GPS zpět do přístroje.

 • Pomocí příjmu signálu z družic

  určuje souřadnice polohy

  měřeného místa.

 • Funguje na podobném principu jako GPS navigace v autě nebo v mobilu, je však mnohem přesnější (a také cena těchto přístrojů je mnohem vyšší, pohybuje se od 200 tisíc korun nahoru).


Jak m me druhy map
Jaké máme druhy map? zpět do přístroje.

Katastrální

Topografické

Obecně zeměpisné

Tématické

Fyzicko-geografické

Politicko-administrativní


M tko mapy
Měřítko mapy zpět do přístroje.

 • Měřítko udává poměr mezi délkou na mapě a odpovídající délkou na zemském povrchu.

 • Každá mapa má měřítko.

 • Pokud je měřítko mapy 1 : 100 000, pak je 1 cm na mapě ve skutečnosti 100 000 cm, to je 1000 m a to je 1 km.

 • Měřítko může být zobrazené graficky nebo číselně.

  → Dá se zobrazit Země na mapě aby neměla zkreslení?

  Nedá, čím větší území znázorňujeme, tím větší vzniká zkreslení.

0 5 km

1: 100 000

(1 cm odpovídá 1 km)


Geod zie

Mapy velkého měřítka a plány zpět do přístroje.

v zeměpise do měřítka 1: 200 000

v geodézii jen do 1:10 000

Zobrazují tak malou plochu, že se na ni zakřivení zemského povrchu neprojeví. Podávají zmenšený ale téměř nezkreslený obraz Země. (př. katastrální mapa)

Mapy malého měřítka

v zeměpise nad 1: 1 000 000

v geodézii nad 1:200 000

Zobrazují rozsáhlá území, mapy států, světadílů nebocelé Země. Zakřivení zemského povrchu se projevuje výrazně. Proto mají značné zkreslení.

Mapy středního měřítka

v zeměpise od 1: 200 000 do 1: 1 000 000

v geodézii od 1:10 000 do 200 000

Zobrazují větší území, na němž se zakřivení zemského povrchu projevuje, ale jenom nepatrně.

(př. mapa České republiky)


Obsah mapy
Obsah mapy zpět do přístroje.

Výškopis

Popis

Polohopis

 • Zobrazení výškové členitosti území.

 • Na mapách se nejčastěji zobrazuje pomocí vrstevnic nebo pomocí barevných odstínů jednotlivých vrstev.

 • Vrstevnice jsou spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou.

 • Zahrnuje informace o území na mapě (např. název města, řeky).

 • Zobrazuje vodorovnou členitost území.

 • Polohopis tvoří komunikace, vodní toky, vodní plochy, sídla, lesní plochy, zemědělsky využívané plochy atd.


Geod zie

Výškový profil trasy cyklisty zpět do přístroje.

Pohled z boku

→čím větší kopec, tím víc vrstevnic cyklista projede

Trasa v mapě

Pohled zhora na mapu


Co d l geodet
Co dělá geodet? zpět do přístroje.

Mezi hlavní úkoly geodeta patří:

 • Vytyčování hranic pozemků a staveb (vyměření v terénu podle údajů z katastrální mapy)

 • Zaměření a vyhotovení geometrického plánu (podklad s vyměřeným objektem/pozemkem pro katastrální mapu)

 • Vytyčení stavby před realizací (polohopis, výškopis)

 • Umisťování měřičských značek

 • Tvorba podkladů pro katastrální mapy

 • Zaměřování inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plyn aj.)

  Toto je jen část z pracovní náplně geodeta, ne každý geodet také provádí všechny tyto činnosti, může se zaměřovat jen na některé.

  → Jak to vypadá v praxi?


Geod zie

Kde přesně mám postavit plot kolem mého pozemku? zpět do přístroje.

Katastrální mapa

 • Geodet podle katastrální mapy pomocí měřících přístrojů přesně vytyčí hranice pozemku v terénu (do rohů pozemku dá např. dřevěné kůly).

 • Majitel pozemku teď ví, kde je jeho pozemek a kde je pozemek souseda.


Geod zie

Mám plány na dům. Kde ho mám začít stavět? zpět do přístroje.

 • V situačních plánech domu je zakresleno, kde má dům na pozemku přesně stát.

 • Aby dělníci mohli vykopat základy, je zde opět potřeba geodet, který polohu domu přesně vyměří.


Geod zie

Dům je postaven. Co dál? zpět do přístroje.

 • Aby mohl být dům zkolaudován, je nutné, aby byl zakreslen do katastrální mapy a zapsán v katastru nemovitostí.

 • To je opět úkol pro geodeta, který zaměří skutečnou polohu domu. Zakreslí ji do tzv. geometrického plánu a předá katastrálnímu úřadu, kde budovu vyznačí do katastrální mapy a zapíší do katastru nemovitostí.


Geod zie

Dům při pohledu zepředu (z ulice) zpět do přístroje.

Jak probíhá zaměření budovy?

Dům při pohledu ze zahrady


Geod zie


Geod zie

Zaměření orientace zpět do přístroje.

Zaměření souřadnic

GPS přijímač

Určí souřadnice bodu

Stanovisko 2

Spojnice zaměřených rohů se zakreslí do katastrální mapy

Totální stanice

Zaměří rohy budovy

Zaměření rohu budovy

Asistent s odrazovým hranolem

Zaměření souřadnic

Zaměření orientace

Stanovisko 1


Zdroje
Zdroje: zpět do přístroje.

Zdroje textové části:

Smolová, I., Vysoudil, M.: Zeměpis na dlani. Olomouc: Rubico, 2003. 124s., ISBN: 80-85839-88-1

Voženílek, V.: Aplikovaná kartografie I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 187s., ISBN: 80-244-0270

Kaňok, J.: Tématická kartografie. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 317s., ISBN: 80-7042-781-7

Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. [cit. 6. 9. 2013] Dostupné z www:http://www.cuzk.cz/


Geod zie

Zdroje obrázků: zpět do přístroje.

 • Gedex [online]. [cit. 5. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.gedex.cz/

 • Nové sluzby[online]. [cit. 5. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.novesluzby.cz/sluzby-a-remesla.214/geodeticke-prace-okres-melnik.23623.html

 • Geopen[online]. [cit. 6. 9. 2013] Dostupné z www: http://www.novesluzby.cz/sluzby-a-remesla.214/geodeticke-prace-okres-melnik.23623.html

 • Učebnice.com[online]. [cit. 8. 9. 2013] Dostupné z www:http://www.ucebnice.com/skoly-a-skolky-akce-pro-skoly/pomucky-plakaty-modely-mapy/mapy-a-globusy/zemepisne-politicke-satelitni-i-pro-vyuku-jazyku/?from=20

 • Geologie Moravy [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www:http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/brno_stranska/stranska_mapa1.html

 • Limanet [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www:http://www.limanet.cz/zbozi/24167/Teleskopicka-nivelacni-lat-5M---OBJ-.htm

 • Český úřad zeměměřičský a katastrální [online]. [cit. 6. 9. 2013] Dostupné z www:http://www.cuzk.cz/


Geod zie

Levný market zpět do přístroje.[online]. [cit. 5. 9. 2013] Dostupné z www: http://levnymarket.cz/decofun-penova-figurka-borek-118485/

Managing GIS data [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www: http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc01/professional/papers/pap376/p376.htm

Kartografie Praha [online]. [cit. 8. 9. 2013] Dostupné z www:http://www.kartografie.cz/skolni-tituly/skolni-prirucni-mapy/

Mapy.cz [online]. [cit. 7. 9. 2013] Dostupné z www:http://www.mapy.cz/

Smolová, I., Vysoudil, M.: Zeměpis na dlani. Olomouc: Rubico, 2003. 124s., ISBN: 80-85839-88-1


Geod zie

Prezentaci vytvořil zpět do přístroje.Ing. Jiří Slivka, geodet.

Prezentace je určena pro podporu výuky témat z oblasti Stavebnictví

nebo Geodézie a katastru nemovitostí na základních školách.

Vytvořeno v rámci projektu „STAGE 14“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0109, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko