Academisch centrum voor praktische theologie
Download
1 / 23

ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE. Voorstelling dinsdag 17 juni 2014 H. Geestcollege. Welkom, door voorzitter Anne Vandenhoeck Verwezenlijkingen van het centrum Panelgesprek met betrokkenen, moderator Goedele Miseur Dankwoord, door decaan Lieven Boeve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE' - sarai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Academisch centrum voor praktische theologie

ACADEMISCH CENTRUM VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE

Voorstelling dinsdag 17 juni 2014

H. Geestcollege


Programma

Welkom, door voorzitter Anne Vandenhoeck

Verwezenlijkingen van het centrum

Panelgesprek met betrokkenen, moderator Goedele Miseur

Dankwoord, door decaan Lieven Boeve

Richtingwijzers voor de toekomst

Conclusie, door rector Rik Torfs

Feestelijke receptie

Programma


Feest

ACADEMISCH CENTRUM

VOOR PRAKTISCHE THEOLOGIE

2004-2014

FEEST!


Doelstelling

Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie

heeft als kernopdracht

de professionalisering en vorming op academisch niveau van al wie actief is in het pastoraat.

Het Centrum beoogt een wetenschappelijk verantwoorde en praktijkbetrokken toerusting van de pastores (in opleiding) en andere geëngageerden,

zodat zij met de nodige deskundigheid hun zending of dienst binnen de kerk kunnen vervullen.

Doelstelling


Het acpt

KERNWOORD 1: INTEGRATIE

 • Persoon - ambt - professionaliteit

  • Werkcollege praktische theologie

 • Theologische concepten - persoonlijke spiritualiteit - ervaring

  • Stageverslagen (reflectie)

  • Mindmapping

 • Denken - handelen - voelen

  • Supervisie en andere vormen van praktijkbegeleiding

HET ACPT


Het acpt1

KERNWOORD 2: STIMULEREN

 • Professionalisering

  • Academische pastoraatsopleiding: gespecialiseerde theologische vakken, interdisciplinaire vorming, vaardigheden en competenties

 • Permanente vorming

  • Studiedagen

  • Getuigschrift

 • Kennisdeling

  • Tijdschriften zoals Collationes, Pastorale Perspectieven

 • Onderzoek op basis van vragen in de praktijk - debat en uitwisseling

  • Parochie

  • Dementie

  • Huwelijk, gezin en geloof

HET ACPT


Het acpt2

KERNWOORD 3: VERBINDEN

 • Universiteit- kerk - samenleving

  • Studiedagen in samenwerking met caritas, ccv, andere faculteiten, bewegingen, priesteropleiding …

  • Elisabeth website www.pastoralezorg.be

  • Verbanden met internationale, interreligieuze verenigingen zoals ENHCC, ECPCC, HCC, ICPCC

 • Theologie en menswetenschappen

  • Samenwerking centrum voor huisartsgeneeskunde

 • Expertise en kennis

  • Expertisenetwerken rond zorgpastoraat in ziekenhuizen, kerk en beeld, kerkopbouw, samenwerking psychologen en pastores, liturgie en mensen met beperking, transmurale zorg…

  • ACPT en beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg

HET ACPT


Bestuur

 • Voorzitters toen en nu: prof. Kris Depoortere, prof. Didier Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck

 • Stuurgroep: Dr. Anne Vandenhoeck, prof. Marcel Broesterhuizen, dr. Frederiek Depoortere, prof. Annemie Dillen, prof. Joris Geldhof, prof. Thomas Knieps, prof. Axel Liégeois, prof. Didier Pollefeyt, prof. Marc Steen, An Mollemans.

 • Coördinator An Mollemans en stagecoördinator Goedele Miseur

Bestuur


Panel

Panel van betrokkenen Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck

Anne Gessler, oud-studente, pastor UZ Leuven, werkbegeleidster

Tom Aernouts, oud-student, pastor Leuven centraal, werkbegeleider

Ine Pauwels, oud-studente, pastor AZ St Trudo, bestuurslid beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheidszorg

FriedaBoeykens, oud-coördinator centrum, pastor AZ St Blasius, werkbegeleider, supervisor

Moderator: Goedele Miseur, stagecoördinator ACPT

Panel


Verwezenlijkingen

STAGES Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck

 • Studenten krijgen de kans om in de master een korte exploratiestage (150u) te doen (keuzevak) in een pastorale sector

 • In de academische pastoraatopleiding (vijfde jaar) of het programma van de permanente vorming doen studenten een praktisch-theologische stage van 480u in een pastorale sector.

  De stages worden begeleid door de stagecoördinator van het centrum, de plaatselijke werkbegeleider en de supervisor van het centrum.

  De meerderheid van de studenten kiest voor een stage in de gezondheidszorg of het gevangeniswezen.

  In de verwerking van de stage wordt veel aandacht besteed aan de reflectie in het stageboek waarbij integratie voorop staat.

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen1

Tussen 2007 en 2013 organiseerde en begeleidde het ACPT: Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck

 • 77 exploratiestages (verkennende stage van 150u)

 • 46 praktisch-theologische stages (verdiepende stage van 480u)

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen2

WERKBEGELEIDERS Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck

 • Het ACPT kiest bij voorkeur oud-studenten met enkele jaren werkervaring als plaatselijke werkbegeleiders van stagiairs.

 • De stagecoördinator heeft altijd een afspraak met de werkbegeleider en de stagiaire voor de stage begint om de violen op elkaar af te stemmen en de leerdoelen van de stagiair scherp te stellen.

 • De werkbegeleider beschikt over een stagegids en over evaluatierichtlijnen.

 • Tijdens evaluatiemomenten wordt de werkbegeleider gehoord over de inhoud van de stage en de stagecondities.

 • Jaarlijks is er een overleg tussen werkbegeleiders, de stagecoördinator en voorzitter van het centrum om de stagevoorwaarden, de inhoud van de stage en de evaluatie van de student te verbeteren.

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen3

WERKCOLLEGE (met module homiletiek) Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeck

 • Voortdurende integrerende beweging tussen:

  • De praktijkervaringen van de studenten in hun stages

  • De eigen spiritualiteit van de studenten en het aanbod uit de katholieke traditie

  • De theoretische inzichten uit de pastoraaltheologie

  • De spiritualiteit van de katholieke traditie en de eigen spiritualiteit Praktisch-theologisch leren reflecteren over theorie en praktijk van het pastorale handelen en identiteit van de pastor.

 • Studenten krijgen de kans in het werkcollege

  • Om attitude, competenties en vaardigheden aan te leren

  • Om te leren communiceren over hun identiteit als pastor

  • Om stil te staan bij hun spiritualiteit en deze te verdiepen

  • Om te leren voorgaan in gebed en rituelen en te leren preken

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen4

ELISABETH Pollefeyt, prof. Annemie Dillen en dr. Anne Vandenhoeckwww.pastoralezorg.be

 • Elisabeth is een interactieve website ter ondersteuning en inspiratie van pastores en pastorale zorg binnen de gezondheids- en welzijnszorg.

 • De website wordt ook frequent bezocht door zorgverleners, ziekenbezoekers, vrijwilligers, familieleden en patiënten zelf. Unieke bezoekers in 2013: 76.690

 • De naam ‘Elisabeth’ is in de eerste plaats geïnspireerd op de Heilige Elisabeth van Thüringen, patrones van naastenliefde, zieken, weduwen, wezen, vervolgden, bedelaars en noodlijdenden.

 • Elisabeth wordt gedragen door een samenwerkingsverband tussen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen en Caritas Vlaanderen. In dit project wil men ook nauw samenwerken met beleidsverantwoordelijken binnen kerk en samenleving. De site krijgt vorm binnen de Thomas-internetomgeving.

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen5

Beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg

 • Opgericht in 2011

 • De beroepsvereniging voor katholieke pastores wil bijdragen tot de professionalisering en integratie van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. De vereniging stelt zich tot doel de belangen van de pastores te behartigen en ruimte te creëren voor kennisdeling.

 • Banden: Het APCT heeft een vaste vertegenwoordiging in de raad van bestuur, de website van de beroepsvereniging bevindt zich op de Elisabeth website, vorming gebeurt in samenwerking.

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen6

PRAKTIJKBEGELEIDING gezondheids- en welzijnszorg

 • Supervisie is de student begeleiden in zijn/haar leren aan ervaringen en het proces mogelijk maken van het integreren van persoon, kennis, spiritualiteit en beroepsprofiel en van denken, doen en voelen.

 • Het ACPT kiest voor hoog opgeleide supervisoren en stelt deze expertise ter beschikking van de eigen studenten, van externe pastores, van het Johannes 23 seminarie en van de diocesen.

 • De supervisor van het ACPT heeft gemiddeld een 30tal pastores in opleiding/pastores in individuele supervisie (een reeks bestaat uit 8 samenkomsten per persoon) of leerbegeleiding (twee samenkomsten tijdens een korte stage). Dit gaat gemiddeld over meer dan 300u per jaar. Daarnaast begeleidt de supervisor ook nog groepssupervisie.

Verwezenlijkingen


Verwezenlijkingen7

EXPERTISENETWERKEN gezondheids- en welzijnszorg

 • Doel: verbinden van expertise uit het werkveld met expertise uit de academische wereld

 • Thema, methode en stappenplan wordt afgebakend met aanwezige ervaringsexperten en academici

 • Werk van expertisenetwerk mondt uit in artikel, website bijdrage, module voor vorming in de praktijk, studiedag, boek, …

 • Het ACPT richtte al 6 expertisenetwerken op waarbij meer dan zeventig externe experten werden betrokken en waaruit 7 studiedagen, 3 boeken, een vormingsmodule en meerdere artikels voortkwamen.

Verwezenlijkingen


Dankwoord

DANKWOORD


Richtingwijzers

INTEGREREN- STIMULEREN- VERBINDEN gezondheids- en welzijnszorg

 • Pastores voor de toekomst vormen

  • Pastor als coach, inspirator en vormer (modules)

  • Interprofessionele vorming (samenwerking andere faculteiten)

  • Research informedprofession (onderzoek genereren)

  • Stevige verankering spiritualiteit

  • Code professioneel gedrag – deontologie beroep

Richtingwijzers


Richtingwijzers1

INTEGREREN- STIMULEREN- VERBINDEN gezondheids- en welzijnszorg

 • Verdere dienst aan de kerkgemeenschap

  • Vorming voor vrijwilligers

  • Reflectie op band territoriale en categoriale pastoraal

  • Hedendaagse invulling van diaconie

  • Aanbod supervisie verder uitwerken

 • Dienst aan de samenleving

  • Ouderen:

   • expertisenetwerk

   • onderzoek concept afhankelijkheid

   • stimuleren intergenerationeel contact

Richtingwijzers


Nieuw logo

 • De ervaring van Gods aanwezigheid gezondheids- en welzijnszorg

 • De traditie van het christelijk verhaal

 • Net iets anders – uniek en dynamisch

 • De openheid naar buiten

 • De veelkleurigheid

Nieuw Logo


Conclusie

Rector Rik Torfs gezondheids- en welzijnszorg

Conclusie


Feest1

RECEPTIE gezondheids- en welzijnszorg

FEEST!


ad